PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 56 Modelowanie procesów i systemów logistycznych | 213--225
Tytuł artykułu

Logistyczne źródła innowacyjności gospodarowania w perspektywie "Horyzont 2020"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistic Sources of the Innovativeness of Managing from the Perspective of "Horizon 2020"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępująca globalizacja gospodarki oraz znoszenie barier handlowych, politycznych i ekonomicznych wymusza szybkie i efektywne decyzje skutkujące dostosowaniem działalności firm do nowych warunków. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymaganiom rynku i tym samym przetrwać na nim, muszą stale poszukiwać nowych rozwiązań. Dotyczy to również całej branży związanej z logistyką, która będąc podstawowym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, jest szczególnie otwarta na wprowadzanie wszelkiego typu innowacji, jeśli okażą się one sukcesem, mają szansę na zainteresowanie środowisk biznesowych i szybkie wdrożenie. Taka sytuacja jest znakomita do finansowania kolejnych badań nad nowymi technologiami i stanowi napędzający się mechanizm poszukiwania nowych rozwiązań. Priorytetem w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne powinno być redukowanie kosztów działania, zwiększenie wydajności pracy oraz wprowadzanie działań innowacyjnych, które poprawią jakość oferowanych usług do potrzeb i oczekiwań klienta i tym samym staną się one bardziej konkurencyjne na rynku. Patrząc na współczesną logistykę, należy zauważyć, że wykorzystuje ona zarówno innowacje techniczne, technologiczne, jak i organizacyjne. Celem działań innowacyjnych przedsiębiorstw logistycznych powinny być zmiany w sposobie ich funkcjonowania, kreowania nowej siatki powiązań, która usprawni przepływ danych i informacji oraz koordynację działań przy podejmowaniu decyzji i planowaniu. Pomimo pozytywnych sygnałów, wskazujących na rosnące znaczenie badań i rozwoju w działalności przedsiębiorstw, Polska wciąż należy do tych krajów Unii Europejskiej, które przeznaczają na badania i rozwój stosunkowo niewielkie kwoty. Celem przewidzianym dla Polski w ramach strategii Europa 2020 jest osiągnięcie łącznych nakładów na działalność badawczo-rozwojową (Gross Expenditure on Research and Development, GERD) na poziomie 1,7% PKB w 2020 r. Docelową wartooecią dla nakładów sektora przedsiębiorstw (BERD) jest osiągnięcie 0,8% PKB w tym samym roku. W realizacji tych celów mają pomóc programy operacyjne, w tym "Horyzont 2020". (fragment tekstu)
EN
The main aim of the article is to present the sources of innovativeness of Polish economy and its financing connected with the programme of research and innovation of the European Union called "Horizon 2020". Modern economy is propelled thanks to logistics - that is an unquestionable fact. The benchmark of modern economy might refer to innovativeness which makes us search for new solutions which introduce improvements and conveniences in many fields of science. The speed of surrounding changes makes entrepreneurs obliged to continuous adjustments to requirements created by the changeable and more dynamic market in which competition forces to seek new alternatives of development. Such a situation creates the need of looking for new innovative solutions. Modern economy is characterised by bigger and bigger competition and as such entrepreneurs need to take actions which are focused on customer acquisition process. A bigger pace of changes forces business organisations to look for new solutions in many areas including logistics. It is acknowledged that the most important source of innovativeness of economies is conducting research and development works. A new framework programme entitled "Horizon 2020" is the most important one in the history in terms of financing scientific research and innovations in the European Union. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Mizgajska H., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 • Oslo Manual - Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich 2005, wyd. trzecie (wydanie polskie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Sosnowska A., Systemy zarządzania firmą innowacyjną, [w:] A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Orgmasz, Warszawa 1999.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę.
 • Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniającego "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji.
 • EUR-Lex Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/homepage. html.
 • Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, http://ec.europa.eu/polska/news/ 131211_horyzont_2020_pl.htm.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, http://kpk.gov.pl/?page_id =10234.
 • Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/polska/national- reform-programme/index_pl.htm.
 • Innowacyjność przedsiębiorstw z branży TSL, http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/ 278/3.2_dziekonski_chwiecko.pdf.
 • Raport KPMG: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce, Perspektywa 2020, http://www.kpmg.com/pl/pl/Strony/default.aspx.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.