PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 12, cz. 1 Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1 | 327--338
Tytuł artykułu

Wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej w zakresie raportowania działań niepożądanych produktów leczniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges for Nursing Practice in Reporting Adverse Reactions of Medicinal Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 1968 po tzw. tragedii talidomidowej Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utworzyła program współpracy w zakresie monitorowania bezpieczeństwa leków: Programme for International Drug Monitoring (PIDM), stanowiący forum dla państw członkowskich. Miał on zagwarantować bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych w wymiarze między narodowym [WHO 2014a, Hanafi, Torkamandi, Hayatshalu, Gholami, Javadi 2012, ss. 21-25]. W Polsce z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w 1971 powołano Ośrodek Monitorowania Działań Ubocznych Leków. Rok później Polska została przyjęta w poczet członków PIDM [WHO 2014b]. Obecnie zbieraniem zgłoszeń o działaniach niepożądanych leków zajmuje się Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL)(fragment tekstu)
EN
Since the early 1970's, Poland has had a system for monitoring the safety of medications. The program is based on the collection, evaluation and development of data on observed adverse reactions to the medications. Recently, important changes were implemented into law contributing to the increased safety of pharmacotherapy. Until recently, the obligation to report adverse reactions to medications rested solely on doctors and pharmacists. Now, the group of entities obliged to report every case of adverse reactions has been extended to include nurses. Moreover, a patient also has the right to report such reactions. This article is based on a review of professional literature and new legislation dealing with this topic. It introduces issues related to the reporting of adverse drug reactions and shows the challenges in the organization of a contemporary nursing practice(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Backstrom M., Mjorndal T., Dahlqvist R. (2004), Under-reporting of serious adverse drug reactions in Sweden, "Pharmacoepidemiology and Drug Safety", 13, nr 7.
 • Bergqvist M., Ulfvarson J., Andersen Karlsson E., von Bahr C. (2008), A nurseled intervention for identification of drug-related problems, "European Journal of Clinical Pharmacology", z. 64, nr 5.
 • Einarson T.R. (1993), Drug-related hospital admissions, "Annals of Pharmacotherapy", z. 27, nr 7-8.
 • Fincham J. (1989), A statewide program to stimulate reporting of adverse drug reactions, "Journal of Pharmacology Practice", z. 2, nr 4.
 • Griffith R. (2013), Nurses must report adverse drug reactions, "British Journal of Nursing", z. 22, nr 8.
 • Hanafi S., Torkamandi H, Hayatshalu A., Gholami K., Javadi M. (2012), Knowledge, attitudes and practice of nursing regarding adverse drug reaction reporting: Iranian, "Journal of Nursing and Midwifery Research", 17.
 • Hazell L., Shakir S.A.W. (2006), Under-reporting of adverse drug reactions. A systematic review, "Drug Safety", z. 29, nr 5.
 • Herderio M., Polonia J., Gestral-Otero J., Figueiras A. (2004), Factors that influence spontaneous reporting of adverse drug reactions: a model centralized in medical professional, " Journal of Evaluation in Clinical Practice", z. 10, nr 4.
 • Howard R.L., Avery A.J., Slavenburg S., Royal S., Pipe G., Lucassen P., Pirmohamed P. (2007), Which drugs cause preventable hospital admissions to hospital? A systematic review, "British Journal of Clinical Pharmacology", z. 63, nr 2.
 • Inman W.H.W. (red.) (1989), Monitoring for drug safety, Wyd. 2, Lancaster: MTP Press.
 • Khalili H., Mohebbi N., Hendoiee N., Keshtkar A.A., Dashti-Khavidaki S. (2012), Improvement of knowledge, attitude and perception of healthcare workers about ADR, a pre- and post-clinical pharmacists' intervetional study, "BMJ Open." [online], 2, 1,doi:10.1136/bmjopen-2011-000367, dostęp: 17.07.2014WHO (2014), http:// vaccine-safety-training.org/pharmacovigilance.html, dostęp: 16.07.2014.
 • Kongkaew C., Noyce P.R., Ashcroft D.M. (2008), Hospital admissions associated with adverse drug reactions: a systematic review of prospective observational studies, "The Annals of Pharmacotherapy", z. 42, nr 7.
 • Leendertse A.J., Egberts A.C., Stoker L.J. i wsp. (2008), Frequency of and risk factors for preventable medication-related hospital admission in the Netherlands, "Archives of Internal Medicine", z. 168, nr 17.
 • Mendes D., Alves C., Batel Marques F. (2014), Nurses' spontaneous reporting of adverse drug reactions: expert review of routine reports, "Journal of Nursing Management", z. 22, nr 3.
 • Ministerstwo Zdrowia (2008), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
 • Ministerstwo Zdrowia (2011), Ustawa z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.).
 • Passarelli M.C., Jacob-Filho W., Figueras A. (2005), Adverse drug reactions in an elderly hospitalised population: inappropriate prescription is a leading cause, "Drugs Aging", z. 22, nr 9.
 • Pirmohamed M., James S., Meakin S. i wsp. (2004), Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18820 patients, "BMJ", z. 329, (7456).
 • Pulford A., Malcolm W. (2010), Knowledge and attitudes to reporting adverse drug reactions, " British Journal of Nursing", z. 19, nr 14.
 • Stewart D., MacLureK., Paudyal V. i wsp. (2013), Non-medical prescribers and pharmacovigilance: participation, competence and future needs, "International Journal of Clinical Pharmacy", z. 35, nr 2.
 • Toklu H.Z., Uysal M.K. (2008), The knowledge and attitude of the Turkish communitypharmacists toward pharmacovigilance in the Kadikoy district of Istanbul, "Pharmacy of World and Science", z. 30, nr 5.
 • UE (2001) Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów lecznicz ych stosowanych u ludzi (Dz. U. UE L 311, 28.11.2001).
 • UE (2010), Dyrektywa 2010/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca - w zakresie nadzoru nad bez pieczeństwem farmakoterapii - dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów lecznicz ych stosowanych u ludzi (Dz. U. UE L 348, 31.12.2010).
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (2014), http://dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl/dn-info, dostęp: 16.07.2014.
 • Wiela-Hojeńska A., Jaźwińska-Tarnawska E. (2009), Międz ynarodowe i krajowe systemy monitorowania niepożądanych działań leków - ich roz poznawanie i zgłaszanie, "Farmakologia Polska", z. 65, nr 10.
 • Van der Hooft C.S., Sturkenboom M.C., Van Grootheest K., Kingma H.J., Stricker B.H. (2006), Adverse drug reaction - related hospitalisations: a nationwide study in the Netherlands, "Drug Safety", z. 29, nr 2.
 • WHO (2014a), http://vaccine-safety-training.org/pharmacovigilance.html, dostęp: 16.07.2014.
 • WHO (2014b), http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/National_PV_Centres_Map/en/, dostęp: 16.07.2014.
 • Zimmermann A. (2009), Wstrz ymywanie i wycofywanie produktów lecznicz ych z rynku, "Czasopismo Aptekarskie", 16, ss. 8-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.