PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 12, cz. 1 Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1 | 339--353
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące jakość życia pielęgniarek anestezjologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Determining the Quality of Life of Anaesthetics Nurses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) [1995, ss. 1403-1409], jakość życia to "indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej w kontekście kulturowym i systemu wartości, w którym żyje oraz w odniesieniu do zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowiskowymi".Jakość życia odzwierciedla indywidualne odczucia człowieka, rozumiana jako dobrostan (well-being), odnosi się zarówno do zdrowia jak i choroby [Sierakowska i in. 2006, ss. 23-26, Tobiasz-Adamczyk 1998, ss. 233-249]. Calman [1984, ss. 124-127] podaje, że "jakość życia może być oceniana jedynie indywidualnie i zależy od aktualnego stylu życia, doświadczeń z przeszłości, nadziei na przyszłość, marzeń i ambicji. Obejmuje ona wszystkie aspekty życia i wszystkie doznane w życiu wydarzenia, a także wpływ choroby i leczenia. Można powiedzieć, że jakość życia jest dobra, jeśli nadzieje i oczekiwania człowieka są spełnione i odwrotnie, gdy nie są spełnione, jakość życia jest zła. Jakość życia zmienia się w czasie, gdyż człowiek weryfikuje stale swoje nadzieje i oczekiwania z aktualną sytuacją". Jakość życia stała się przedmiotem zainteresowań przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego(fragment tekstu)
EN
The quality of life, defined as well-being, reflects individual feelings and needs. The aim of the study was an attempt to learn and assess the influence of the factors determining the quality of life of anaesthetics nurses. The study involved 97 nurses employed in the Intensive Care and Anaesthesia Unit during the first half of 2014. The study used the author's own questionnaire containing socio-demographic data, and the WHOQOL-BREF questionnaire to assess the quality of life(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Babiaczyk B., Swół J., Schlegel-Zawadzka M. (2014), Analiza sytuacji polskich pielęgniarek pracujących za granicą, "Problemy Pielęgniarstwa", t. 22, nr 2.
 • Calman R.C. (1984), Ouality of life in cancer patients - an hypothesis, "Journal of Medical Ethics", t. 10, z.3.
 • Fengler J.(2000), Pomaganie męcz y. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Gaweł G. (2003), Obciążenie pracą pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym 12- godzinnym, w: Pielęgniarstwo XXI wieku, t. 3.
 • Herman Z. (1996), Jakość ż ycia z punktu widzenia medycznego, Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne, Katowice, t. 29.
 • Humpel N., Caputi P.(2001), Exploring the relationship between work stress, years of experience and emotional competency using a sample of Australian mental health nurses, "Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing", t. 8.
 • Jan Pawel II (1995), Encyklika - Evangelium vitae. Roma 1995, przedruk: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice
 • Moller C.(1990), Quality thought people - Proceedings of 34th Annual EOQ Conference, Dublin.
 • Lu H., While A.E., Barriball K.L. Job satisfaction among nurses: a literature review, "International Journal of Nursing Studies", t. 42.
 • Ogińska-Bulik N. (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje- zapobieganie, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Perek M., Kózka M., Twarduś K. (2007), Trudne sytuacje w pracy pielęgniarek pediatrycznych i sposoby radzenia sobie z nimi, "Problemy pielęgniarstwa", t. 15, nr 4.
 • Sęk H.(200), Wypalenie zawodowe u naucz ycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, w: Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Prz ycz yny. Mechanizmy. Zapobieganie,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierakowska M., Krajewska-Kułak E.(2004), Jakość ż ycia w chorobach przewlekłych - nowe spojrzenie na pacjenta i problemy zdrowotne w aspekcie subiektywnej oceny, "Pielęgniarstwo XXI wieku", t. 2, nr 7.
 • Tobiasz-Adamczyk B. (1998), Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tzeng H.M. (2002), The influence of nurses' working motivation and job satisfaction on intention to quit: an empirical investigation in Taiwan, "International Journal of Nursing Studies", t. 39
 • WHOQOL Group (1995), The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization, Social Science & Medicine, t. 41, nr 10.
 • Zarzeczna-Baran M., Pęgiel-Kamrat J., Wojdak-Haasa E.(2002), Wybór zawodu a satysfakcja z pracy wśród studentów pielęgniarstwa, Akademia Medyczna w Gdańsku. Wiadomości Lekarskie, 55 Supl. t. 1, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.