PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 2 (53), t. 2 Ochrona zdrowia i gospodarka | 129--149
Tytuł artykułu

Finanse samodzielnych samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej

Warianty tytułu
Finance of Independent Local Government Public Healthcare Units after Implementation of Medical Activity Act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów gospodarki finansowej sspzoz w Polsce po wejściu ustawy o działalności leczniczej. Pomimo poprawy wyniku finansowego w analizowanym okresie liczba jednostek zamykających działalność stratą nie może być traktowana jako margines rzeczywistości, gdyż jest nadal niepokojąco zbyt duża. Wymiernym wyrazem tego stanu rzeczy jest utrzymujący się ujemny wynik finansowy oraz wysoki poziom zobowiązań oraz należności z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych. Autor dokonuje analizy sytuacji finansowej tych jednostek, ich zasobów majątkowych i struktury kapitałowej oraz przychodów i kosztów ich uzyskania. Zwraca uwagę na wysoki poziomu zobowiązań oraz należności oraz ich wpływ na wynik finansowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at presenting chosen financial management problems of independent local government public healthcare units in Poland after the implementation of the Medical Activity Act. Despite an improvement in financial results in the relevant period, the number of units ending the year with a loss cannot be treated as only incidental since the volume is still worryingly too high. A notable consequence of that situation is continuously negative financial result and high level of receivables and liabilities deriving from the sale of health services. The author makes an analysis of financial situation of the units, their property, capital structure, income and costs of generating it. The paper stresses high level of receivables and liabilities, highlighting their impact on units' financial results. (original abstract)
Rocznik
Strony
129--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).
 • Ustawa z 15.04.2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742).
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2011.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2012.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2013.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2014.
 • GUS (2012). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r. Warszawa.
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (2012). Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku. Warszawa. Pozyskano z: www.rio.gov.pl.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2011). Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku. Warszawa 2011.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2013). Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2013 r.
 • Rój, J. i Sobiech, J. (2006). Zarządzanie finansami szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Stępniewski, J. (red.). (2008). Strategia, finanse i koszty szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Węgrzyn, M. (2006). Komercjalizacja i prywatyzacja placówek ochrony zdrowia w Polsce a globalny rynek usług medycznych. W: M. Węgrzyn i D. Wasilewski, Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 • Zemke-Górecka, A. (2010). Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.