PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 705--713
Tytuł artykułu

Korzyści z wzmacniania różnorodności płci w wymiarze ekonomicznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Benefits of Gender Diversity in Strengthening the Economic Dimension
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Przedstawienie analiz potwierdzających korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce na poziomie makro i mikroekonomicznym oraz pozytywnej korelacji pomiędzy rynkową wyceną firm notowanych na giełdzie a reprezentacją kobiet we władzach tych firm. Promowanie standardów związanych z budowaniem świadomości o konieczności zmian odnośnie do wzmacniania w firmach różnorodności w wymiarze płci, ponieważ z tym zróżnicowaniem pracodawcy mają najczęściej do czynienia oraz wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy. Metodologia badania - Wyniki analiz i raportów polskich i zagranicznych, w tym przygotowanych w Unii Europejskiej. Wynik - Z uwagi na fakt, że poziom uczestnictwa kobiet w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych w Polsce jest niski zarówno w wymiarze bezwzględnym, jak i w odniesieniu do innych krajów europejskich, istnieje konieczność budowania świadomości o konieczności zmian, sprzyjających partnerstwu na rzecz równości kobiet i mężczyzn w biznesie, w szczególności poprzez tworzenie nowej jakości w kulturze korporacyjnej firm, upowszechnianie kultury korporacyjnej firm stosujących tego typu rozwiązania, przenoszenie ich na grunt małych i średnich przedsiębiorstw wraz ze systemowym wsparciem ze strony nie tylko świata biznesu, ale również instytucji okołobiznesowych, takich jak instytucje rządowe, środowiska akademickie, media i osoby fizyczne. Oryginalność/wartość - Stan wiedzy w zakresie prezentacji badań podejmujących zagadnienia dotyczące pomiaru stopnia uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce przede wszystkim opiera się na opracowaniach zagranicznych. Niniejsza praca jako jedna z nielicznych kompleksowo prezentuje wyniki tych badań nie tylko na gruncie międzynarodowym, ale i polskim. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - To present analyzes on the benefits of increasing the participation of women in decision making in the economy at the macro and micro also positive correlation between the market valuation of companies listed on the stock exchange and the representation of women in the boards of these companies. Promoting standards related to building awareness of the need for change regarding the strengthening of the companies in the dimension of gender diversity, because of the diversity employers have the most to deal ensuring equal opportunities for women in the labor market. Design/methodology/approach - The article presents the results of polish and foreign analyzes and reports, including prepared within the framework of the European Union. Findings - Due to the fact that the level of participation of women in economic decision-making process in Poland is low both in absolute terms and in relation to the other European countries, there is a need to build awareness about the need to change, encourage partnerships for equality between women and men in business in particular through the creation of new quality in the corporate culture of companies, dissemination of corporate culture of companies using this type of solution, transferring them to the ground small and medium-sized enterprises with system support from not only the business world but also the institutions about the business, such as government institutions, academia, the media and individuals. Originality/value - State of the knowledge in terms of the presentation of research taking up issues related to measuring the participation of women in decision-making in the economy primarily is based on abroad studies. This work was one of the few comprehensively presents the results of these studies have not only an international level but also Polish. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Credit Suisse (2012), Gender diversity and corporate performance, Credit Suisse Reasearch Institute.
 • Delloite (2012), Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji?
 • Gender Equality Index Report (2013), Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, EIGE.
 • Human Development Report. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World (2013), United Nations Development Programme, UNDP.
 • Kodeks pracy, Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Komisja Europejska (2005), The Business Case for Diversity. Good Practices in the Workplace.
 • Komisja Europejska (2013), Woman and men in leadership positions in the European Union. A review of the situation and recent progress.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 480 z późn. zm.
 • McKinsey Company (2010), Woman at the top of corporations: Making it happen.
 • Peters T. (2005), Biznes od nowa, Warszawa.
 • Raport Credit Suisse (2012), Gender diversity and corporate performance, Credit Suisse Reasearch Institute.
 • Raport: Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych - udział i rola kobiet na polskim rynku kapitałowym (2013), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
 • Rozmowa z prof. Stanisławem Owsiakiem, Gazeta Wyborcza 4-6 kwietnia 2015 r., http://wyborcza.pl/magazyn/ 1,144507,17699870,Jak_pieniadze_pustosza_nasz_swiat.html.
 • Równość w biznesie - więcej kobiet w zarządzaniu, to się opłaca. Przewodnik dla firm (2014), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • The Global Gender Gap Report (2013), Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.
 • TNS Polska (2014), Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 r.
 • Więcej równości - więcej korzyści gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013 (2014), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Wittenberg-Cox A. (2014), Global Gender Balance Scorecard. Where the World's Top Companies Stand.
 • Wróbel A. (2010), Różnorodność: droga do przewagi konkurencyjnej, "Magazyn ThinThank: Biznes-Idee-Państwo-Rozwój" nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.