PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4(6) Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi | 148--164
Tytuł artykułu

Rola inżynierii produkcji w rozwiązywaniu problemów starzenia się społeczeństwa - studium literatury

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Production Engineering in Solving Problems of Growing Old Society - Bibliography Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje próbę zwrócenia uwagi na problemy, jakie mogą być udziałem osób starszych, jako użytkowników oraz obsługujących środki techniczne. Jako odpowiedź na te problemy wymienia także oraz charakteryzuje obszary badawcze, które powinny być przedmiotem zainteresowania naukowców związanych z dyscypliną inżynieria produkcji, zajmujących się tematyką zarządzania produkcją/usługami oraz eksploatacją środków technicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to present comments on problems, which may be experienced by older persons as users and maintainers of technical means. An response to these problems are detailed and described research areas, which should be a point of the interest of researchers of problems within production engineering discipline, engaging subject matter of production/service and maintenance management. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Arenberg D.: A longitudinal study of problem solving in adults. "Journal of Gerontology", nr 29/1974, s. 650-658.
 • Arenberg D., Robsertson - Tchabo E. A.: Learning and aging. W: J. E. Birren, K. W. Schaie (red.): Handbook of the psychology of aging. Van Nostrand Reinhold, New York 1977, s. 441-449.
 • Baltes P. B., Lindenberger U.: Emergence of a powerful connection between sensory and cognitive functions across the adult life span. A new window on the study of cognitive aging ? "Psychology and Aging", nr 12/1997, s. 12-21.
 • Baltes P. B., Staudinger U. M., Lindenberger U.: Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning. "Annual Review of Psychology", nr 50/1999, s. 471-507.
 • Bee H.: Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i S - ka Wydawnictwo, Poznań 2004.
 • Błaszak M., Przybylski Ł.: Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 • Bujacz A., Skrzypska N., Zielińska A.M.: Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania. "Gerontologia Polska", t. 20, nr 2/2012, s. 73-80.
 • Campbell J. D., Jardine A. K. S., McGlynn J.: Asset management excellence. Optimizing Equipment Life - Cycle Decisions. CRC Press - Taylor & Francis Group, Boca Raton - London - New York 2011.
 • Coleman A. L.: Glaucoma. "The Lancet", 1999, nr 354, s. 1803-1810.
 • Carabellese C., Appollonio I., Rozzini R., Bianchetti A., Frisoni G. B., Frattola L., Traubucchi M.: Sensory Impairment and Quality of Life in a Community Elderly Population. "Journal of the American Geriatrics", nr 41/1993, s. 401-407.
 • Desai P., Reidy A., Minassian D. C., Vafids G., Bolger J.: Gains from Cataract Surgery: Visual Fuction and Quality of Life. "British Journal of Ophthalmology", nr 80/1996, s. 868-873.
 • Dietrych J.: System i konstrukcja. WNT, Warszawa 1978.
 • Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Cz. 1: Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania. Wydawnictwo "Placet", Warszawa 2007.
 • Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Cz. 2: Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Wydawnictwo "Placet", Warszawa 2005.
 • Horst W. M., Horst N.: Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy. T. 1 - 4. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • Janz N. K., Wren P. A., Lichter P. R., Musch D. C., Gillespie B. W., Guire K. E.: Quality of Life in Newly Diagnosed Glaucoma Patients. "The Collaborative Initial Glaukoma Treatment Study", "Ophthalmology", nr 108, s. 887-897.
 • Karpiński T.: Inżynieria produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • Kaźmierczak J.: Eksploatacja systemów technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 • Kaźmierczak J.: Technology Assessment - wyzwanie dla inżynierów XXI wieku. Wykład inauguracyjny. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 • Kaźmierczak J., Wilińska A.: Metody i techniki wspomagania konsultacji społecznych dla potrzeb zarządzania klimatem akustycznym miasta. Materiały Konferencji "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji". Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, s. 703-712.
 • Kędziora-Kornatowska K., Grzanka-Tykwińska A.: Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym. "Gerontologia Polska", t. 19, nr 2/2011, s. 107 - 111.
 • Kline D. W., Scialfa C.T. (red.): Visual and auditory aging. W J.E. Birren, K. W. Schaie: Handbook of the psychology aging. Academic Press, San Diego C. A 1996, s. 181 - 203.
 • Konieczny J.: Wstęp do teorii eksploatacji urządzeń. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.
 • Kowgier A.: Życie intymno-emocjonalne osób starszych. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.
 • Legutko S.: Eksploatacja maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Levitt J.: The handbook of maintenance management. Industrial Press Inc., New York 1997.
 • Light L. L.: The organization of memory in old age. W: F. I. M. Craik, T. A., T. A. Salthouse (red.): The handbook of aging and cognition. Erlbaum, Hillsdale NJ 1992, s. 111-166.
 • Moubray J.: RCM II. Elsevier, Oxford 2007.
 • Nyman D., Levitt J.: Maintenance Planning & Scheduling Coordination. Industrial Press, Inc., New York 2001.
 • Odberg T., Jacobson J. E., Hultgren S. J., Halseide R.: The impast of Glaucoma on the Quality of Life of Patients in Norway. I. Results from a Self - administered Questionnaire. "Acta Ophthalmologica Scandinavica", nr 79/2001, s. 116-120.
 • Olearczuk E.: Eksploatacja budynków (mieszkalnych). Problemy, prawidłowości, postępowanie. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 1999.
 • Oleś P., Oleś M.: Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na zaćmę. W Oleś P., Steuden S., Toczołowski J.: Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. TN KUL, Lublin 2002, s. 101-119.
 • Oleś P., Steuden S., Toczołowski J.: Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. TN KUL, Lublin 2002.
 • Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Paszkowski W.: Próba identyfikacji jakości akustycznej w środowisku miejskim. Materiały 59 Otwartego Seminarium z Akustyki połączonego z Warsztatami Szkoleniowymi - Strategiczne Zarządzanie Hałasem z uwzględnieniem Hałasu Lotniczego, Poznań-Boszkowo, 10-14.09.2012. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Poznański, Poznań 2012, s. 191-194.
 • Paszkowski W.: Psychoacoustic aspects of shaping city soundscapes. Materiały Konferencji "Inter - Noise", Nowy Jork (Stany Zjednoczone), 19-22.08.2012. The Institute of Noise Control Engineering of the USA, s. 1-8.
 • Raport z projektu badawczego w ramach pakietu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4 - 4.1 pod tytułem: Zintegrowany, inteligentny system monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. W Rybniku. Data realizacji: 01.10.2010-30.09.2012.
 • Sękowski A.: Adaptacja psychiczna osób w podeszłym wieku do warunków życia. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993.
 • Skołud B.: Zarządzanie operacyjne. Produkcja w małych i średnich przedsiębiorstwach. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 • Spinelli D., Faroni E., Castellini G.: The "Personality" of the Glaucomatous Patient. Preliminary Results. "Acta Ophthalmologica Scandinavica", 1998, s. 53-54.
 • Steuden S.: Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na jaskrę. W P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.): Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 121-137.
 • Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa 2012.
 • Straś - Romanowska M.: Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas - Napierała, J. Trempała (red.): Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, s. 263-292, PWN, Warszawa 2004.
 • Stuart - Hamilton I.: Psychologia starzenia się. Zysk i S - ka, Poznań 2006.
 • Synak B.: Człowiek stary i jego rodzina w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej, "Problemy Rodziny" nr 1/1992, s. 3-8.
 • Synak B.: Człowiek starszy w zmienionym kontekście rodzinnym. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1996.
 • Szumpich S.: Ergonomiczne aspekty zatrudnienia ludzi starszych w przemyśle. Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • Szumpich S.: Warunki pracy ludzi starszych w przemyśle. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
 • Wieczorek A.: The idea and reasons of application of human centred philosophy. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Údržba", Liblice (Republika Czeska), 6-7.11.2012, s. 143-150.
 • Wieczorek A.: Methods and techniques of prediction of key performance indicators for implementation of changes in maintenance organization. "Management Systems in Production Engineering", nr 1(5), 2012, s. 5-9.
 • Wieczorek A.: Needs and opportunities to use the model of the selected features of system: man - technical mean - environment in using and maintenance management in enterprise. Materiały Konferencji: "Innovations in Management and Production Engineering", Zakopane, 26 - 29.02.2012, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, s. 479-492.
 • Wilson M. R., Coleman A. L., Yu F., Bing E. G., Sasaki I. F., Berlin K, Winters J., Lai A.: Functional Status and Well - being in Patients with Galucoma as Measured by the Medical Outcomes Study Short Form - 36 Qusetionnaire. "Ophthalmology", nr 105, s. 2112-2116.
 • Winkler T.: Komputerowo wspomagane projektowanie systemów antropotechnicznych. WNT, Warszawa 2005.
 • Żółtowski: Podstawy diagnostyki maszyn. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.