PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 3, cz. 3 Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym | 37--50
Tytuł artykułu

Kobiety i mężczyźni w biznesie: podobieństwa i różnice w zakresie dyspozycji osobowych oraz wyników ekonomicznych i funkcjonowania psychologicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Women and Men in Business: Similarities and Differences in Terms of Personal Predisposition, Financial Results and Psychological Functioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanej pracy przedstawiono analizę różnic między kobietami i mężczyznami prowadzącymi swoje firmy w zakresie: cech osobowości, ogólnej samooceny, skłonności do ryzyka, a także w zakresie uzyskiwanych efektów finansowych i psychologicznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponieważ czynnik zdrowia psychicznego ludzi biznesu uznano za szczególnie istotny, przeanalizowano także jego powiązania z pozostałymi, uwzględnionymi w badaniu zmiennymi (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the results of research into the differences and similarities in terms of personal factors, economic results, as well as psychological operating costs in business between women and men. Among subjective factors, personality traits were considered as was self-opinion. Psychological operating costs were assessed on the basis of perceived workload, the psychological cost of labour and the presence of negative symptoms of mental and physical health. The general conclusion drawn was that entrepreneurs of both sexes do not differ substantially in terms of personality traits (with the exception of conscientiousness and self-opinion) However, there are distinct differences in the area of psychological operating costs in business (women display more negative symptoms of physical and mental health than men).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baumeister R. F., Campbell J.D., Krueger J. I., Vohs K. D. (2003). Does High self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness or healther life style? Psychological Science in the Public Interest 4(1), 4-44.
 • Biegańska K. (2013), Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania przedstawicieli różnych grup zawodowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 5, 23-44.
 • Biegańska K. (2008), Uciążliwość i psychologiczne koszty pracy. Negatywne aspekty funkcjonowania w roli właściciela firmy, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica", 12.
 • Biegańska K., Falkowski A. (2010), Jakość życia przedsiębiorców. Wyznaczniki podmiotowe i sytuacyjne [w:] M. Goszczyńska, M. Gornik-Durose (red.), Psychologiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość - Pieniądze - Konsumpcja, Difin, Warszawa.
 • Biegańska K., Falkowski A. (2005), Individual determinants of economic success in enterpreneurship, Ergonomia, 4, 261-27.
 • Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.
 • Czarnik Sz., Turek K. (2012), Aktywność zawodowa Polaków, ARP, Warszawa (http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425224717/Aktywno_zawodowa_Pol ak_w.pdf?1335387383, data pobrania 10.10.2014).
 • Di Paula, A., Campbell J., D. (2002). Self-esteem and Persistance In The Face of failiture. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 83 (3). 711-724.
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., (2008). Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga. Pracownia Testow Psychologicznych, Warszawa.
 • Ehrlinger J. Dunning D. (2003). How Chronic Self- Views Influence (and Potentially Mislead) Estimates of Performance. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84 (1). 5-17.
 • Goldberg D., Makowska Z., Merecz D., Wiliams P. (2001), Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariusz GHQ-12 i GHQ-28, IMP, Łodź.
 • Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa.
 • Łaguna M., (2010). Przekonania na własny temat a aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, GWP, Gdańsk.
 • Marek T. (1995), Stres i obciążenie psychiczne pracą, "Ergonomia", 18, 2.
 • Marek T. (2000), Stres i zmęczenie psychiczne w procesie pracy, "Czasopismo Psychologiczne", 6, 1-2.
 • McCrae R.R., Costa P.T.Jr. (2005). Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Oblacińska A., Wojnarowska B. (red.) (2006), Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych, Ezdorat, Warszawa.
 • Oleś, P. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Scholar.
 • Perwin, L.A. (2002). Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk.
 • Stawiarska-Lietzau, M. (2006). Wybrane podmiotowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u kobiet i mężczyzn, [w:] Goszczyńska,M., Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, (171-192).
 • Stawiarska-Lietzau M. (2013). Skłonność do ryzyka jako kryterium doboru kadr na przykładzie kierowców, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 5, 283-300.
 • Studenski R. (2004). Ryzyko i ryzykowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Van Harrison R. (1987), Indywidualno - środowiskowe dopasowanie a stres w pracy, [w:] Cooper C.L. (red.), Stres w pracy, PWN, Warszawa.
 • Zuber-Dzikowa L. (1991), Człowiek w sytuacjach kosztorodnych. Doświadczanie psychologicznych kosztów aktywności zawodowej, [w:] Ratajczak Z., W. Wosińska (red.), Teoria sytuacji a badanie aktywności człowieka, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998). Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. PTP, Warszawa.
 • Zaleśkiewicz T. (2006). Ryzyko jako konieczność i ryzyko jako przyjemność. Teoria i empiryczna weryfikacja,[w:] Goszczyńska M, Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 19-45.
 • Zaleśkiewicz T. (1998). Skłonność do podejmowania ryzyka jako kryterium doboru kadr, [w:] Witkowski T. (red.), Nowoczesne metody doboru kadr i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Krakow, 179-200.
 • Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M. (2012), GEM Polska. PARP, Warszawa (http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/17976.pdf, data pobrania12,10,2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.