PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1 | 137--149
Tytuł artykułu

Rola oceniania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszystkie organizacje, chcąc dostosować swoją działalność do rosnących wymagań klientów oraz do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, powinny dążyć do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Aby to osiągnąć, należy zwrócić uwagą na pracowników, którzy stanowią zasób warty inwestowania. W artykule przedstawiono rolę i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi, od którego w wysokim stopniu zależy wartość i efektywność organizacji. Uwzględniono również korzyści, jakie niesie ze sobą system ocen pracowników jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji. W procesie zarządzania zasobami ludzkimi szczególne funkcje organizacyjne ma do spełnienia ocenianie pracowników. Jest ono bowiem nie tylko pewnego rodzaju procesem organizacyjnym, ale i jednym z instrumentów organizacyjnego wpływu na kształtowanie i ukierunkowywanie zachowań pracowniczych. Instrument ten ma duże znaczenie również w procesach tworzenia sytuacji sprzyjających sprawnemu funkcjonowaniu organizacji i warunków do osiągania wysokiego poziomu satysfakcji zawodowej przez jej pracowników. Motywowanie pracowników należy do priorytetowych wyzwań w pracy kierowniczej współczesnych organizacji i stanowi podstawę oceny jej skuteczności. (abstrakt oryginalny)
EN
All the organizations wanting to adjust their activity to the developing requirements of the customers and to the standards of the European Union should aspire to introduce the new solutions in human resources management. In order to achieve it, the attention should be put to the employees, who are the resource worth of investment. The role and meaning of human resources management which is the condition of the value and effectiveness of the organization is presented in this article. The advantages of the employees' evaluation system as the tool helping in managing human resources in the organization were also taken into consideration. Evaluation of the employees has a very special function in the process of human resources management. Not only is it a special type of an organizational process, but also one of the organizational instruments having an influence on shaping and directing the behaviour of the employees. This instrument has also a great meaning in the process of creating the situations favorable to the proper functioning of the organization and to the conditions of achieving high level of professional satisfaction by the employees. Motivating the employees is one of the priority challenges in the managing tasks of the contemporary organization and is the basis of its efficiency evaluation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • E. Beck, E. Długosz-Truskowska, S. Guca, M. Lenart, B. Wiernek, L. Zbiegień-Maciąg (red.), Zarządzanie pracownikami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002.
 • A. Czerwiński (red.), Organizacja i zarządzanie, WUG, Gdańsk 1994.
 • J. Dzieńdziora, Obraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej, [w:] Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym pod red. M. Michałowskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • J. Dzieńdziora, Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2008.
 • Encyklopedia Powszechna, tom 3, Warszawa 1975.
 • M. Juchnowicz, Współczesne tendencje motywowania pracowników w polskich realiach, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997.
 • T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • A. Maslow, Teoria hierarchii potrzeb, [w:] Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej pod red. J. Reykowskiego, PWN, Warszawa 1964.
 • D.C. McClelland, Power: The inner experience, Irvington, Nowy Jork 1975.
 • S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 • A. Struzik, Nie... jasna kariera celnika, "Wiadomości Celne" 2002, nr 7.
 • A. Struzik, Rozwój i kształtowanie ścieżek kariery zawodowej funkcjonariuszy celnych, "Wiadomości Celne" 2003, nr 1/2.
 • R.A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
 • B. Wiernek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza TEST, Kraków 2001.
 • J. Zieleniewski, Organizacje i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.