PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 120
Tytuł artykułu

O źródłach inflacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przede wszystkim pokazanie źródeł inflacji w przepływach pieniężnych, z uwzględnieniem heterogeniczności podmiotów gospodarczych umiejscowionych w ruchu zstępującym i wstępującym pieniądza, jak również ograniczeń efektywności przepływów pieniężnych. Wielość poruszanych wątków wynika nie tylko ze złożoności omawianej problematyki, ale także z tego, że zamierzeniem autorki jest zainspirowanie czytelnika do głębszej refleksji nad zjawiskami inflacyjnymi, do porzucenia utartych sposobów myślenia o pieniądzu i do podjęcia dalszych badań, być może opartych na innych założeniach niż badania dotychczasowe. W literaturze światowej można znaleźć wiele ujęć ilościowych zjawisk inflacyjnych, ale być może warto ponownie przyjrzeć się ich fundamentom. Dlatego też niniejsza praca nie ma charakteru technicznego, ale raczej zbliżony do eseju. Praca składa się z wprowadzenia, trzech części, z których każda zawiera po dwa rozdziały, oraz zakończenia. Część pierwsza jest poświęcona zagadnieniom makroekonomicznym. Część druga analizuje mikroekonomiczne źródła inflacji. Część trzecia przyjmuje globalną perspektywę analizy zjawisk inflacyjnych. W zakończeniu zawarto wnioski i wskazówki dla polityki makroekonomicznej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Acedański J., Włodarczyk J.: Dispersion of Inflation Expectations in the European Union During the Global Financial Crisis. "Institute of Economic Research Working Papers" 2015, No. 145.
 • Addison J.T., Burton J.: The Demise of "Demand-Pull" and "Cost-Push" in Inflation Theory. "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review" 1980, Vol. 33, No. 133.
 • Akerlof G.A.: Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior. "The American Economic Review" 2002, Vol. 92, No. 3.
 • Albanesi S.: Inflation and Inequality. "Journal of Monetary Economics" 2007, Vol. 54.
 • Al-Marhubi F.: A Note On the Link Between Income Inequality and Inflation. "Economics Letters" 1997, Vol. 55.
 • Anderson D., Botman D., Hunt B.: Is Japan's Population Aging Deflationary?. "IMF Working Paper" 2014, WP/14/139.
 • Arseneau D.M.: Optimal Inflation in an Open Economy with Imperfect Competition. Finance and Economics Discussion Series, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2004.
 • Ayres R.U., Nair I.: Thermodynamics and Economics. "Physics Today" 1984, Vol. 37, No. 11.
 • Bagus Ph.: Tragedia euro. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011.
 • Ball R.J.: Inflation and the Theory of Money. Aldine Transaction, New Brunswick, London 2009.
 • Baran P.A., Sweezy P.M.: Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym. PWE, Warszawa 1968.
 • Basevi G., Pecchi L., Piga G.: Parallel Monies, Parallel Debt: Lessons from the EMU and Options for the New EU Members. "Research Paper Series" 2005, Vol. 23, No. 68, CEIS Tor Vergata.
 • Batten D.S.: Inflation: The Cost-Push Myth. "Federal Reserve Bank of St. Louis Review" 1981.
 • Beinhocker E.D.: The Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics. Harvard Business School Press, Boston, MA 2006.
 • Bennewitz J.: Energy, Entropy and Economy. Part I: The Basic Laws. SSRN Working Paper Series, 2006.
 • Bianchi F., Civelli A.: Globalization and Inflation: Evidence from a Time-Varying VAR. "Review of Economic Dynamics" 2015, Vol. 18, No. 2.
 • Bihr A.: Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2008.
 • Bourrinet J., Vigneron Ph.: Paradoksy strefy euro. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Bowen A., Mayhew K.: Globalisation, Import Prices and Inflation: How Reliable are the 'Tailwinds'? "Bank of England Quarterly Bulletin" 2008, Q3.
 • Bronfenbrenner M., Holzman F.D.: Survey of Inflation Theory. "The American Economic Review" 1963, Vol. 53, No. 4.
 • Bryan M., Venkatu G.: The Curiously Different Inflation Perspectives of Men and Women, "Economic Commentaries" 2001, No. 11-01, Federal Reserve Bank of Cleveland.
 • Bullard J., Garriga C., Waller C.J.: Demographics, Redistribution, and Optimal Inflation. Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis 2012.
 • Business and Consumer Surveys. http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/time_series/index_en.htm (dostęp: 30.06.2015).
 • Calvo G.A.: Staggered Prices In a Utility-Maximizing Framework. "Journal of Monetary Economics" 1983, Vol. 12.
 • Calvo G.A., Reinhart C.M.: Fixing For Your Life. "Working Paper" 2000, No. 8006, NBER Working Paper Series.
 • Carlstrom C.T., Fuerst T.S.: The Fiscal Theory of the Price Level. "Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review" 2001, Vol. 36, No. 1.
 • Cencini A.: Macroeconomic Foundations of Macroeconomics. Routledge, London and New York 2007.
 • Cencini A.: Monetary Theory: National and International. Routledge, London and New York 2003.
 • Chakraborty S., Dabla-Norris E.: Rent Seeking. "IMF StaffPapers" 2006, Vol. 53, No. 1.
 • Chalidze V.: Entropy Demystified. Potential Order, Life and Money. Universal Publishers, USA 2000.
 • Chang T., Tsai C.-F.: Globalization and Inflation Nexus: Further Evidence Based on Bootstrap Panel Causality. "Quality & Quantity" 2015, Vol. 49., No. 2.
 • Chen J.: The Physical Foundations of Economics. An Analytical Thermodynamic Theory. World Scientific Publishing Co., New Jersey London Singapore 2005.
 • Christiano L.J., Fitzgerald T.J.: Understanding the Fiscal Theory of the Price Level. "NBER Working Paper" 2000, No. 7668.
 • Ciechanowicz W.: Energia, środowisko i ekonomia. IBS PAN, Warszawa 1997.
 • Claassen E.-M.: World Inflation Under Flexible Exchange Rates. "Scandinavian Journal of Economics" 1976, Vol. 78, No. 2.
 • Clarida R., Gali J., Gertler M.: The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective. "Journal of Economic Literature" 1999, Vol. 37.
 • Collie C.H.: Teoria kinetyczna i entropia. PWN, Warszawa 1989.
 • Curtin R.: Inflation Expectations and Empirical Tests: Theoretical Models and Empirical Tests. In: Inflation Expectations. Ed. P. Sinclair. Routledge, London and New York 2010.
 • Cysne R.P., Maldonado W.L., Monteiro P.K.: Inflation and Income Inequality: A Shopping-Time Approach. "Journal of Development Economics" 2005, Vol. 78.
 • Czaja S.: Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Darooneh A.H.: Utility Function from Maximum Entropy Principle. "Entropy" 2006, Vol. 8, No. 1.
 • Devereux M.B., Senay O., Sutherland A.: Nominal Stability and Financial Globalization. "Journal of Money, Credit and Banking" 2014, Vol. 46, No. 5.
 • Dobija M.: Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy. W: Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina. Red. M.G. Woźniak, V.I. Chuzhykov, D.G. Lukianenko. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Dobija M.: Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych. W: Uwarunkowania instytucjonalne. Red. M.G. Woźniak. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2009, zeszyt 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dolmas J., Huffman G.W., Wynne M.A.: Inequality, Inflation, and Central Bank Independence. "Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique" 2000, Vol. 33, No. 1.
 • Domański H.: Struktura społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Douthwaite R.: The Ecology of Money. Schumacher Briefing No. 4, Green Books, Foxhole, Dartington, Totnes, Devon 2006.
 • Duliniec A.: Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 3.
 • Duwendag D., Ketterer K.-H., Kosters W., Pohl R., Simmert D.B.: Teoria pieniqdza i polityka pieniężna. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995.
 • ECB: "Monthly Bulletin" 2006, August.
 • EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 17.08.2015).
 • Fedotenkov I.: Population Ageing and Prices in an OLG Model With Money Created by Credits. "MPRA Paper" 2005, No. 66056.
 • Fisher I.: The Purchasing Power of Money, its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises. The Macmillan Company, New York 1912.
 • Friedman M.: Inflation: Causes and Consequences. Asia Publishing House, Bombay 1963.
 • Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Centrum im. Adama Smitha i Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 • Frisch H.: Theories of Inflation. Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 • Furtado C.: Mit rozwoju gospodarczego. PWE, Warszawa 1982.
 • Galbraith J.K.: Pieniądz. Pochodzenie i losy. PWE, Warszawa 1982.
 • Gerlach P., Hördahl P., Moessner R.: Inflation Expectations and the Great Recession, "BIS Quarterly Review" 2011, March.
 • Ghosh A., Guide A.-M., Ostry J.D., Wolf H.C.: Does the Exchange Rate Regime Matter for Inflation and Growth?. "Economic Issues" 1996, No. 2, IMF.
 • Gilder G.: Bogactwo i ubóstwo. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Gordon R.J.: Productivity Growth, Inflation, and Unemployment: The Collected Essays of Robert James Gordon. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Gordon R.J.: The Phillips Curve Now and Then. "NBER Working Paper" 1990, No. 3393.
 • Gordon R.J.: Understanding Inflation in the 1980's. "Brookings Papers on Economic Activity" 1985, Vol. 16, No. 1.
 • Grabowski Z.: Wprowadzenie do nauki o pieniądzu. PWE, Warszawa 1979.
 • Greco T.H., Jr.: The End of Money and the Future of Civilization. Chelsea Green Publishing, White River Junction, VT 2009.
 • Greenfield R.L., Yeager L.B.: Money and Credit Confused: An Appraisal of Economic Doctrine and Federal Reserve Procedure. "Southern Economic Journal" 1986, Vol. 53.
 • Guerrieri L., Gust Ch., López-Salido D.: International Competition and Inflation: A New Keynesian Perspective. "Federal Reserve Board" 2008, June.
 • Hartle D.G.: The Theory of "Rent-Seeking": Some Reflections. "Canadian Journal of Economics" 1983, Vol. 16, No. 4.
 • Hayek F.A. von: Konstytucja wolności. PWN, Warszawa 2007.
 • Hayek F.A. von: Prices and Production. George Routledge and Sons, London 1931.
 • Hazlitt H.: Inflacja. Wróg publiczny nr 1. Fijorr Publishing, Warszawa 2007.
 • Hein E.: Money, Distribution Conflict and Capital Accumulation. Contributions to 'Monetary Analysis'. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and New York 2008.
 • Helm G.: Die Lehre von der Energie historisch-kritisch entwickelt. Nebst Beiträgen zu einer allgemeinen Energetik. Verlag von Arthur Felix, Leipzig 1887.
 • Heryng Z.: Logika ekonomii. Zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska nauki o energii. Wydawnictwo "Głosu", Warszawa 1896.
 • Hirschman A.O.: Reflections on the Latin American Experience. In: The Politics of Inflation and Economic Stagnation. Eds. L.N. Lindberg, B. Barry, C.S. Maier. Brookings Institution Press, Washington 1985.
 • Holman J.A., Rioja F.K.: International Transmission of Anticipated Inflation Linder Alternative Exchange-Rate Regimes. "Journal of International Money and Finance" 2001, Vol. 20.
 • Hornborg A.: Towards an Ecological Theory of Unequal Exchange: Articulating World System Theory and Ecological Economics. "Ecological Economics" 1998, Vol. 25.
 • Humphrey T.M.: Historical Origins of the Cost-Push Fallacy. "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly" 1998, Vol. 84.
 • Ihrig J., Kamin S.B., Lindner D., Marquez J.: Some Simple Tests of the Globalization and Inflation Hypothesis. "International Finance" 2010, Vol. 13, No. 3.
 • Ingham G.: The Nature of Money. Polity Press, Cambridge, UK, Malden, MA 2004.
 • Juselius M., Takats E.: Can Demography Affect Inflation and Monetary Policy? "Working Paper" 2015, No. 485, Bank for International Settlements.
 • Kalecki M.: Dzieła. Tom I. Kapitalizm: Koniunktura i zatrudnienie. PWE, Warszawa 1979.
 • Katagiri M., Konishi H., Ueda K.: Aging and Deflation from a Fiscal Perspective. "Working Paper" 2014, No. 218, Federal Reserve Bank of Dallas.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa 2003.
 • Knakiewicz Z.: System pieniężny. W: Leksykon finansowo-bankowy. Red. W. Jaworski. PWE, Warszawa 1991.
 • Kocherlakota N.R.: Money Is Memory. "Journal of Economic Theory" 1998, Vol. 81.
 • Kołodko G.W.: Polska w świecie inflacji. KiW, Warszawa 1987.
 • Kosiński B.: Bank komercyjny. Organizacja, polityka, strategia. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • Kreft H.D.: Ge Id und Wissen. Weipensee Verlag, Berlin 2003.
 • Kroszner R.S.: The Changing Dynamics of Inflation. "Business Economics" 2007, Vol. 42, No. 3.
 • Ksenzhek O.: Money: Virtual Energy. Economy through the Prism of Thermodynamics. Universal Publishers, Boca Raton, FL 2007.
 • Larch M.: Fiscal Performance and Income Inequality: Are Unequal Societies More Deficit-Prone? Some Cross-Country Evidence. "European Economy. Economic Papers" 2010, No. 414.
 • Leibenstein H.: Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii. PWN, Warszawa 1988.
 • Lietaer B., Dunne J.: Rethinking Money: How New Currencies Tum Scarcity Into Prosperity. Berrett-Koohler Publishers, San Francisco 2013.
 • Lindauer J.: The General Theories of Inflation, Unemployment, and Government Deficits. iUniverse, Inc., Bloomington 2013.
 • Luhmann N.: Die Wirtschaft der Gesellschaft. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994.
 • Marszałek P.: Geneza fiskalnej teorii poziomu cen. W: M. Jurek, P. Marszałek: Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • McCallum B.T., Nelson E.: Money and Inflation: Some Critical Issues. "Working Paper" 2010, No. 57, Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board, Washington, D.C.
 • McKinnon R.: Optimum Currency Areas. "American Economic Review" 1963, Vol. 53, No. 4.
 • Mimkes J., Aruka Y.: Carnot Process of Wealth Distribution. In: Econophysics of Wealth Distribution. Eds. A. Chatterjee, S. Yarlagadda, B.K. Chakrabarti. Springer Verlag, Milan-Berlin-Heidelberg-New York 2005.
 • Mises L. von: Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 • Nadler P.S.: Banki komercyjne w gospodarce. Biblioteka Menedżera i Bankowca "Zarządzanie i Finanse", Warszawa 1993.
 • Nishi H.: Comparative Evaluation of Post-Keynesian Interest Rate Rules, Income Distribution and Firms' Debts for Macroeconomic Performance. "Cambridge Journal of Economics" 2015, Vol. 39.
 • Nitsch V.: Have a Break, Have a ... National Currency: When Do Monetary Unions Fall Apart? "Working Paper" 2004, No. 1113, CESIfo.
 • O'Brien D.P.: The Development of Monetary Economics. A Modern Perspective on Monetary Controversies. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2007.
 • Oresme N.: Traktat über Geldabwertungen. Verlag von Gustav Fischer, Jena 1937.
 • Orlikowski L.: Pieniądz endogeniczny czy egzogeniczny. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
 • Parsons T., Smelser N.J.: Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory. Routledge & Kegan Paul, London 1966.
 • Perison A.G.: Introduction to Systems Theoiy of Macroeconomics. "Working Paper" 2001,http://econwpa.repec.org/eps/mac/papers/0111/0111004.html (dostęp: 09.09.2015).
 • Piketty T.: Kapitał w XXI wieku. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 • Rabin A.A.: Monetary Theory. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2004.
 • Reiss J.A.: Comparative Thermodynamics in Chemistiy and Economics. In: Economics and Thermodynamics: New Perspectives on Economic Analysis. Eds. P. Burley, J. Foster. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1994.
 • Rifkin J., Howard T.: Entropia. Nowy światopogląd. Wydawnictwo KOS, Katowice 2008.
 • Robinson J.: Foreword. In: A Guide to Post-Keynesian Economics. Eds. A.S. Eichner; M.E. Sharpe. White Plains, New York 1979.
 • Robinson J.: Herezje ekonomiczne. PWE, Warszawa 1973.
 • Romer D.: Openness and Inflation: Theory and Evidence, "The Quarterly Journal of Economics" 1993, Vol. 108, No. 4.
 • Rothbarth M.N.: Ekonomia wolnego tynku. T. 3. Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa 2008.
 • Rowthorn R.E.: Conflict, Inflation and Money. "Cambridge Journal of Economics" 1977, Vol. 1, No. 3.
 • Samimi A.J., Ghaderi S., Hosseinzadeh R., Nademi Y.: Openness and Inflation: New Empirical Panel Data Evidence. "Economics Letters" 2012, Vol. 117, No 3.
 • Sargent T., Wallace N.: Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review" 1981, Vol. 5, No. 3.
 • Sato M.: Tax Competition, Rent-Seeking and Fiscal Decentralization. "European Economic Review" 2003, Vol. 47.
 • Satyanath S., Subramanian A.: The Political Economy of Nominal Macroeconomic Pathologies. "International Monetary Fund Staff Papers" 2007, Vol. 54, No. 3.
 • Schumpeter J.A.: Money and Currency. "Social Research" 1991, Vol. 58, No. 3.
 • Sedlaček T.: Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Selgin G., White L.H.: A Fiscal Theory of Government's Role in Money. "Economic Inquiry" 1999, Vol. 37, No. 1.
 • Sergeev V.: The Thermodynamic Approach to the Market Equilibrium. "Santa Fe Institute Working Papers" 2003, November, Santa Fe, NM.
 • Serletis A.: Money and the Economy. World Scientific Publishing, New Jersey, London, Singapore 2006.
 • Simmel G.: Filozofia pieniądza. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
 • Sinclair P.: Inflation Expectations: An Introduction. In: Inflation Expectations. Ed. P. Sinclair. Routledge, London and New York 2010.
 • Slawson W.D.: The New Inflation. The Collapse of Free Markets. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1981.
 • Smithin J.: Inflation. http://dept.econ.yorku.ca/~jsmithin/Inflation_Draft of November 2011.pdf (dostęp: 30.06.2015).
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Soddy F.: The Role of Money. What it Should Be, Contrasted with What it Has Become. George Routledge and Sons, London 1934.
 • Sokołowski K.: Inflacja. Wydawnictwo UMK, Toruń 1978.
 • Stark O., Włodarczyk J.: European Monetary Integration and Aggregate Relative Deprivation: The Dull Side of the Shiny Euro. "Economics & Politics" 2015, Vol. 27, No. 2.
 • Szczepański J.: Socjologia. Rozwój problematyki i metod. PWN, Warszawa 1969.
 • Sztaba S.: Ekonomia niekonwencjonalna. Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1994.
 • Tanzi V.: Inflation and the Personal Income Tax. An International Perspective. Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Taylor L.: Income Distribution, Inflation and Growth. Lectures on Structuralist Macroeconomic Theory. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1991.
 • Toffler A.: Ekospazm. Czytelnik, Warszawa 1997.
 • Tollison R.D.: Rent Seeking. In: Perspectives on Public Choice. Ed. D. Mueller. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
 • Veblen T.: Teoria klasy próżniaczej. Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2008.
 • Walsh C.E.: Monetary Theory and Policy. MIT Press, Cambridge, MA 2010.
 • Wanga P., Wen Y.: Inflation Dynamics: A Cross-Country Investigation. "Journal of Monetaiy Economics" 2007, Vol. 54, p. 2004-2031.
 • Weber M.: Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. PWN, Warszawa 2002.
 • Welfe A.: Inflacja i rynek. PWE, Warszawa 1993.
 • Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.
 • Willis G.: Relieving Poverty by Modifying Income and Wealth Distributions. In: Econophysics of Wealth Distribution. Eds. A. Chatterjee, S. Yarlagadda, B.K. Chakrabarti. Springer Verlag, Milan-Berlin-Heidelberg-New York 2005.
 • Winiecki J.: Źródła inflacji w gospodarce rynkowej i w gospodarce planowej. PWN, Warszawa 1986.
 • Włodarczyk J.: Bankowość islamska i bankowość konwencjonalna - próba porównania. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne. Red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 145, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Włodarczyk J.: Efektywność przepływów pieniężnych w perspektywie systemowej. W: Ekonomia, finanse: współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Red. nauk. H. Buk, C.M. Olszak, E. Ziemba, M. Rowińska. Wydawnictwo CBiE, Katowice 2010.
 • Włodarczyk J.: Koncentracja i rozpraszanie pieniądza w systemie fiskalnym. W: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. Red. M.G. Woźniak. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2011, zeszyt 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Włodarczyk J.: Nieodwracalność inflacji w świetle koncepcji termodynamicznych i informacyjnych. W: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii. Red. U. Zagóra-Jonszta. "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 68, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Włodarczyk J.: Nierówności dochodowe w Polsce według rozkładów Pareto i Boltzmanna-Gibbsa. W: Problemy gospodarki tynkowej. Polska i świat. Red. U. Zagóra-Jonszta. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 130, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Włodarczyk J.: Nierówności dochodowe, pogoń za rentą i dyscyplina fiskalna - konceptualizacja powiązań. "Zeszyty Naukowe" 2013, nr 27, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
 • Włodarczyk J.: Nierówności społeczne w ujęciu termodynamicznym. W: Uwarunkowania instytucjonalne. Red. M.G. Woźniak. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2009, zeszyt 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Włodarczyk J.: Nonneutrality of Money in a Social Perspective. "Economics & Sociology" 2014, Vol. 7, No. 2.
 • Włodarczyk J.: O kontrowersjach wokół funkcjonalnej teorii pieniądza. W: Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. Red. U. Zagóra-Jonszta. "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 176, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Włodarczyk J.: Parallel Currencies and the Future of the Eurozone. W: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Red. K. Opolski, J. Górski. WNE UW, Warszawa 2012.
 • Włodarczyk J.: Pieniądz jako środek komunikacji. W: Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przyszłość i teraźniejszość. Red. U. Zagóra-Jonszta. "Studia Ekonomiczne" 2010, nr 59, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Wolniak J.: Pieniądz fiducjarny w warunkach inflacji. W: Wokół inflacji. Fetysz czy ograniczenie rozwoju. Red. J. Tarajkowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Yoon J.-W., Kim J., Lee J.: Impact of Demographic Changes on Inflation and the Macroeconomy. "IMF Working Paper" 2014, WP/14/210.
 • Zelizer V.A.: (Prze)znaczenie pieniądza. W: Socjologia codzienności. Red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska. Wydawnictwo "Znak", Kraków 2008.
 • Zhang C.: The Effect of Globalization on Inflation in New Emerging Markets. "Emerging Markets Finance & Trade" 2015, Vol. 51.
 • Zhang Q.: Income Distribution and the Price Level: The Balassa-Samuelson Relationship Re-considered. "Working Paper" 2013, January.
 • Żyżyński J.: Pieniądz a transformacja gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.