PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 144 | 39--62
Tytuł artykułu

Przewidywane czynniki wpływające na publiczne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce do 2060 r.

Warianty tytułu
Predicted Factors Affecting Public Spending on Health Protection in Poland till 2060
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza przewidywanych publicznych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce do 2060 r. jako kosztowego elementu bezpieczeństwa finansowego systemu ochrony zdrowia. Ma ona służyć zrozumieniu mechanizmów przyczynowo- skutkowych funkcjonujących w procesie wzrostu tych wydatków. W ramach badanych procesów oddziałuje wiele zróżnicowanych czynników za pośrednictwem różnych mechanizmów transmisji i dlatego do określenia zmian wydatków spowodowanych przez poszczególne czynniki konstruowane są różne scenariusze będące modelami matematycznymi, które są oparte na wybranych założeniach. W pierwszej części artykułu przedstawione są rozważania teoretyczne stanowiące podstawę do badań ilościowych opartych na tych modelach. Opisują one oczekiwane procesy demograficzne i gospodarcze, wykorzystujące bazy danych UE oraz OECD. W drugiej części przedstawione są wyniki obliczeń dla Polski do 2060 r., uzyskane z poszczególnych scenariuszy i pokazujące, czego można oczekiwać w założonych sytuacjach. W zakończeniu zawarte są wnioski dotyczące skutków po stronie publicznych wydatków na ochronę zdrowia, spowodowanych działaniem czynników uwzględnionych w wykorzystanych scenariuszach. Należy oczekiwać, że badane czynniki będą działać w kierunku zwiększania wydatków i ich udziału w PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the analysis of predicted public spending on health protection in Poland till 2060 as a cost element of financial security of the health protection system. It is intended to make it easier to understand the cause and effect mechanisms within the rising process of this spending. There are many diversified factors within these processes working through different transmission mechanisms and that is why in order to determine the spending changes caused by individual factors different scenarios are constructed. They are mathematical models based on selected assumptions. The first part of the article presents theoretical considerations, the foundation for the quantitative research based on these models describing expected demographic and economic processes and making use of EU and OECD databases. The second part present the results of calculations concerning Poland till 2060 obtained from the scenarios showing what can be expected in the assumed situations. The last part includes conclusions concerning effects on public spending on health protection caused by the impact of factors considered in the applied scenarios. It should be expected that the analysed factors will work in favour of the rise in spending and their share in GDP. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Baltagi B. H., Moscone F., Health Care Expenditure and Income in the OECD Reconsidered: Evidence from Panel Data, Institute for the Study of Labor, IZA Discussion Paper no. 4851.
 • Burniaux J.-M., Duval R., Jaumotte F., Coping with Ageing: a Dynamic Approach to Quantify the Impact of Alternative Policy Options on Future Labor Supply in OECD Countries, OECD Economic Department Working Papers 2003, no. 371.
 • Golinowska S., Wielkość i determinanty wydatków na ochronę zdrowia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2003, nr 1, t. I, s. 7-15. Ke Xu, Saksena P., Holly A., The determinants of health expenditure. A Country-Level Panel Data Analysis, WHO Working Paper, December 2011
 • Newhouse J. P., Medical care expenditure: a cross national survey, "Journal of Human Resources" 1977, vol. 12 (1), s. 115-125.
 • Productivity Commission, Economic Implications of an Ageing Australia, Research Report, Australian Government, Canberra 2004.
 • Projecting OECD health and long-term care expenditures: what are the main drivers?, OECD, Economic Department Working Papers 2006, no. 477.
 • Przywara B., Projecting future health care expenditure at European level: drivers, methodology and main results, European Economy, Economic Papers 2010, 417.
 • The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 member states (2010-2060), Joint Report prepared by the European Commission (DG ECFIN) and the economic Policy Committee (AWG), European Economy 2/2012.
 • The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies, Joint Report prepared by the European Commission (DG ECFIN) and the economic Policy Committee (AWG), European Economy 4/2011.
 • The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050), European Commission and Economic Policy Committee, European Economy, Special Report no. 1/2006.
 • http://www.un.org/en/development/desa/population/
 • http://www.who.int/health_financing/documents/cov-pb_e_07_2-providerpay_oe cd/en/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.