PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2, CD 1 | 342--351
Tytuł artykułu

Znaczenie jakości usług w obszarze transportu publicznego w kształtowaniu zachowań ko munikacyjnych mieszkańców

Warianty tytułu
The importance of service quality in the field of public transport in forming communication behaviour of residents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z wymiarów tempa i kierunków rozwoju współczesnych miast jest sposób pokonywania barier utrudniających ich sprawne funkcjonowanie. Szczególnie istotną barierą uniemożliwiającą sprawne funkcjonowanie i rozwój miast jest za tłoczenie komunikacyjne będące efektem bardzo intensywnych przemian dotyczących zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast europejskich. Konieczność znalezienia kompromisu pomiędzy przyzwyczajeniami komunikacyjnymi mieszkańców, a koniecznością zapewnienia dostępności do centrów miast , doprowadziła do przewartościowania w wielu k rajach Europy Zachodniej dotychczasowych zasad kształtowania polityki transportowej. Spowodowało to większe zainteresowanie możliwościami bardziej aktywnego zarządzania zachowaniami komunikacyjnymi mieszkańców. Celem pracy jest analiza i ocena jakości usług świadczonych w ramach publicznego transportu zbiorowego przeprowadzona na podstawie wyników badań zrealizowanych w jednym z miast Polski Zachodniej w 2014 r. Do badania jakości usług wykorzystano metodę SERVQUAL. Badania tego typu są ważnym elementem systemu zapewniania jakości świadczonych usług, szczególnie istotnym w sytuacji rozdzielenia kompetencji w zakresie organizacji i realizacji tego typu usług pomiędzy różnymi podmiotami. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the dimensions of the tempo and direction of development of modern cities is a way of overcoming the barriers to their efficient functioning. A particularly significant barrier, which makes the efficient functioning and development of a city impossible is traffic congestion. It is the result of a very intensive change related to communication behaviour of residents in European cities . The necessity to find a compromise between the communication habits of the inhabitants, and the need to ensure accessibility to city centres, has led to a re - evaluation of the current principles of transpor t policy in many Western European countries. This resulted in a greater interest in the opportunities for more active management of communication behaviour of residents. The aim of the study is to analyse and evaluate the quality of services provided by th e public transport operator. The research is the result of the survey carried out among public transport passengers in one of the cities of Western Poland in 2014. In order to assess the quality of services the SERVQUAL method has been used. Such studies a re an important part of the quality assurance system of services provided, especially important in the case of separation of competence in the organisation and implementation of this type of service between different entities.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
342--351
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Badyda A.. Kraszewski A.: Transport publiczny - zagrożenie czy szansa dla środowiska, Transport Miejski i Regionalny nr 7/8. 2010
 • Banister D.: Unsustainable Transport: city transport in the 21st Century. Routledge. London 2005
 • Beim M.: Europejskie trendy w transporcie miejskim i regionalnym. Konferencja: Przyszłość transportu publicznego - perspektywa regionalna i europejska. Wrocław. 2012
 • Bonsalla P.. Bealeb J.. Paulleyc N.. Pedler A.: The differing perspectives of road users and service providers. Transport Policy 12. 2005
 • Cheba K.: Metody wielowymiarowej segmentacji klientów na rynku miejskich usług transportowych. Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Wrocław. 2011
 • Donelly M.: Measuring Service Quality in Local Government: The Servqual Approach. International Journal of Public Sector Management, No 7. 1996
 • Dźwigoń W.. Franek Ł.: Zbiorowy transport publiczny w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Transport Miejski i Regionalny nr 4. 2010
 • Farian A.. Zintegrowane planowanie transportu jako odpowiedź na założenia zrównoważonego rozwoju miast. Transport Miejski i Regionalny nr 6. 2010
 • Green P. E.: A new approch to market segmentation. Bussiness Horizons No 1. 1977
 • Grotenhuisa J.. Wiegmansa B. W. W.. Rietveldb P.: The desired quality of integrated multimodal travel information in public transport: Customer needs for time and effort savings. Transport Policy 14. 2007
 • Karaszewki R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. wydawnictwo TNOIK. Toruń. 2006
 • Kiba-Janiak M.. Cheba K.. City Logistics versus Quality of Life in the Area of Public Transport After an Example of a Medium-Sized City. International Logistics and Supply Chain Congress 2010. Logistics Association Publication No: 9. Istanbul, Turkey. 2010
 • Kiba-Janiak M.. Witkowski J.: Modelowanie logistyki miejskiej. PWE. 2014
 • Kiba-Janiak M., Wykorzystanie metody Servqual do analizy jakości usług w obszarze transportu zbiorowego, red. Naukowa T. Borys, P. Rogala, Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 264. 2012.
 • Lai W.-T.. Chen Ch.-F.: Behavioral intentions of public transit passengers-The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement. Transport Policy 18. 2011
 • Lai W.-T.. Chen Ch.-F.. Behavioral intentions of public transit passengers-The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement. Transport Policy 18. 2011
 • Lassar W. M.. Manolis C.. Winsor, R. D.: Service Quality Perspectives and Satisfaction in Private Banking. Journal of Services Marketing 14 (3). 2000
 • Maxon J.: Total Quality Management, in :Total Quality Portfolio. Strategic Direction Publishers Ltd. 1992
 • Mężyk A.: Kierunki oddziaływania na zmiany zachowań komunikacyjnych w aspekcie zrównoważonej mobilności. Transport Miejski i Regionalny nr 7/8. 2009
 • Parasuramanm A.. Zeithaml V. A.. Berry L.: A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research. Journal of Marketing. Fall 49. 1985
 • Saniuk S.. Szopik-Depczyńska K.. Cheba K.: Rola innowacyjnych rozwiązań transportowych w modelowaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast. Logistyka nr 6. 2014
 • Sierpiński G.: Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu. Transport z. 84. 2012
 • Szołtysek J.: Kreowanie mobilności mieszkańców miast. ABC a Wolters Kluwer business. Warszawa. 2011
 • Szymczak M.: Logistyka miejska. AE w Poznaniu. Poznań. 2008
 • Tulpule A. H.: Forecasts of vehicles and traffic in Great Britain 1972 revision. Report LR543. UK: Transport and Road Research Laboratory. Crowthorne. 1973
 • Wei Ch. H.. Kao Ch. Y.: Measuring traveler involvement in urban public transport services: The case of Kaohsiung. Transport Policy 17. 2010
 • Wesołowski J.: Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach. Instytut Spraw Obywatelskich. Łódź 2008
 • Witkowski K.. Saniuk S.: Logistics Management Aspects of the City Infrastructure. International Logistics and Supply Chain Congress 2010. Logistics Association Publication No: 9. Istanbul, Turkey. 2010
 • Zych F.: Transport w miastach - problemy modernizacji, osiągnięcia miast i oceny odbiorców usług transportowych. ZMP, SAS, Kraków. 2011
 • Żochowska R.: Modelowanie wyboru trasy w gęstych sieciach miejskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: TRANSPORT z. 71. 2011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.