PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 144 | 109--126
Tytuł artykułu

Wpływ zmiany rynku notowań na spółki publiczne w Polsce

Warianty tytułu
Impact of Trading System Changes on Public Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak zmiana rynku notowań z rynku NewConnect na rynek główny GPW wpłynęła na polskie spółki publiczne w zakresie stopy zwrotu wygenerowanej dla akcjonariuszy, płynności akcji oraz pozyskanego kapitału. W pierwszej części artykułu przedstawiono strukturę polskiego rynku papierów wartościowych. W drugiej części dogłębnej charakterystyce poddano proces debiutu spółek na rynku NewConnect oraz sposób późniejszej zmiany rynku notowań. Trzecia część artykułu zawiera wyniki badań nad spółkami, które dokonały zmiany rynku notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany w okresie od 2009 r. do 22 października 2014 r. Podsumowanie zawiera wnioski autora oraz wskazuje na obszary wymagające dalszej analizy. Przeprowadzone badania pozwoliły na realizację zakładanego celu. Uzyskane wyniki pozwalają na odrzucenie hipotezy głównej, mówiącej, iż po zmianie rynku notowań spółki wygenerowały dodatnią stopę zwrotu dla swoich akcjonariuszy. Weryfikacja pierwszej z hipotez cząstkowych pozwala na jej fragmentaryczną akceptację. Spółki po zmianie rynku notowań osiągają w długim terminie wzrost płynności akcji, rozumianej jako wzrost wartości obrotów, zwiększenie ilości zawieranych transakcji oraz wolumenu obrotu względem analogicznych okresów notowań na rynku NewConnect. Weryfikacja drugiej z hipotez cząstkowych, mówiącej, że zmiana rynku notowań stwarza możliwość pozyskania dodatkowego kapitału, pozwala na jej pełną akceptację. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to answer the question how change of the trading system from NewConnect to the main WSE market affected Polish public companies in the area of the rate of return generated for shareholders, liquidity of shares and the acquired capital. The first part of the article presents the structure of the Polish securities market. The second part characterises thoroughly the company debut process on the NewConnect market and the way of the later change in trading. The third part includes the results of research of companies which changed the trading from the NewConnect to the regulated market in the period from 2009 to 22 October 2014. The final part presents the author's conclusions and indicates the areas which require further analysis. The conducted research allowed for reaching the assumed goal. The obtained results reject the main hypothesis which claims that after the change of trading, companies generate a positive rate of return for their shareholders. The verification of the first of the partial hypotheses allows for its partial acceptance. After the change of the trading system, companies achieve a rise in liquidity of shares in the long run understood as the rise in the turnover value, the rise in the number of concluded transactions and the rise in turnover volume over analogous periods of NewConnect trading. The verification of the second of partial hypotheses claiming that the change of trading allows companies to acquire additional capital, allows for its full acceptance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Kachniewski M., Majewski B., Wasilewski P., Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, FERK, Warszawa 2008.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rynek NewConnect w Polsce na tle rynków alternatywnych w Europie, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, vol. 6, nr 3.
 • Ostrowska, E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007.
 • Zawadka, D., Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka, Zakład Poligraficzny "Grafika", Poznań 2013.
 • Ziarko-Siwek U., Giełda papierów wartościowych w Polsce, w: Giełdy Kapitałowe w Europie, red. U. Ziarko-Siwek, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kucharczyk K., Blue chips z rynku NewConnect chcą przeskoczyć na GPW, "Gazeta Giełdy Pakiet", 3.11.2014.
 • Kucharczyk K., Tegoroczni emigranci z NewConnect rozczarowują, "Gazeta Giełdy Pakiet", 15.10.2014.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz z późniejszymi zmianami, Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.
 • Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2014 r.
 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., Rocznik giełdowy 2013, GPW, Warszawa 2013, http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=97&title= Rocznik+gie dowy+2013
 • NewConnect, O rynku, www.newconnect.pl/index.php?page=o_rynku,s
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.