PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 286--295
Tytuł artykułu

Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Uwarunkowania zachowań polskich konsumentów

Autorzy
Warianty tytułu
Areas of Corporate Social Responsibility. Determinants of Polish Consumers' Behaviours
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono standardy Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) warunkujące zachowania konsumentów oraz wskazano na znaczenie edukacji dla kształtowania zasad społecznej odpowiedzialności. Przedsiębiorcy polscy coraz częściej uwzględniają programy Społecznej Odpowiedzialności w swoich działaniach. Kluczowym elementem tych programów jest konsument. Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej wzmacnia rolę zarówno instytucji publicznych, jak i rządu w promowaniu społecznie odpowiedzialnych przedsięwzięć. Jednocześnie sprzyja wypracowaniu programów zarządzania o najwyższych standardach etyki biznesowej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy programy owe nie sprowadzają się do jedynie fasadowych deklaracji i czy konsument jest w nich podmiotem. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author presented the standards of corporate social responsibility (CSR) determining consumer behaviours and indicated the importance of education for shaping the principles of social responsibility. Polish entrepreneurs more and more often take into account the programme of social responsibility in their activities. The key element of those programmes is consumer. Poland's membership in the European Union's structures reinforces the role of both public institutions and the government in promoting socially responsible projects. At the same time, it is conducive to working out management programmes with the highest standards of business ethics. The article is an attempt to answer the question whether those programmes do not come to merely façade declarations and whether the consumer is a subject in them. The article is of the conceptual nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
286--295
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bauman Z. (1994), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2011), Przemiany w konsumpcji i w zachowaniach polskich konsumentów, (w:) Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Filek J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu, tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, UOKiK, Kraków.
 • Filek J. (2011), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Gasparski W. (2004), Wykłady z etyki biznesu, WSPiZ, Warszawa.
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju, http://www.ekorozwój.ews21.pl/files/prezentacje/ekoswiadomosc.PDF [dostęp: 12.03.2014].
 • Kobylińska A., Zwierzchowska A. (2011), projekt Dolceta, http://www.e-mentor-edu-pl/artykul/index/numer/39/id/832 [dostęp:12.03.2014].
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona Strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2011), http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Komunikat_KE_Strategia2011-2014.PDF [dostęp: 12.03.2014].
 • Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa.
 • Lisowska M. (2010), Polityka konsumencka-podstawy teoretyczne, cele i narzędzia, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 • Ministerstwo Gospodarki (2013), http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczości/Zrównowazony+rozwój/Społeczna+Odpowiedzialność+Przedsiębiorstw+CSR/Zespół+CSR, [dostęp: 12.03.2014].
 • Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2011), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM7 [dostęp: 12.03.2014].
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Patynowski M. (2012), CSR a pokolenie Y. Materiały pokonferencyjne, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. FOB, Warszawa.
 • Rybak M. (2007), Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Singer P. (1998), Przewodnik po etyce, KiW, Warszawa.
 • Szahaj A. (2001), Postmodernizm w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.