PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 296--306
Tytuł artykułu

Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Consumers' Impact on the Development of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu we współczesnym świecie staje się coraz bardziej popularna. Jej fundamentalnym elementem jest teoria interesariuszy. Wśród interesariuszy przedsiębiorstwa kluczową rolę odgrywają konsumenci. Wobec powyższego za cel rozważań przyjęto ukazanie wpływu postaw i zachowań, wyborów konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz na wzrost znaczenia wartości społecznej odpowiedzialności w ich otoczeniu. W artykule postawiono tezę, że konsumenci stanowią kluczową grupę interesariuszy przedsiębiorstw, którzy przez świadomą, odpowiedzialną konsumpcję w istotny sposób wpływają na ich funkcjonowanie, m.in. stymulując je do działań zgodnych z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, jak również posłużono się danymi wtórnymi z przeprowadzonych badań z zakresu analizowanej problematyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of corporate social responsibility in the contemporary world becomes more and more popular. Its fundamental element is the theory of stakeholders. Among the enterprise's stakeholders, the key role is played by consumers. Having this in mind, the author took as the aim of her considerations presentation of the impact of consumers' attitudes, behaviours and choices on the development of corporate social responsibility and on the growth of importance of social responsibility in their environment. In her article, the author put the thesis that consumers are the key group of enterprises' stakeholders who through aware, responsible consumption substantially affects their functioning, inter alia, stimulating them to undertake actions compliant with the concept of corporate social responsibility. In her study, she used the subject literature as well as secondary data from the carried out research in the area of the problems in question. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
296--306
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Barometr CSR 2013 (2013), http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_Barometr%20CSR_final-1378899134.pdf [dostęp: 10.01.2014].
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Cotte J. (2009), Socially Conscious Consumerism. A systematic Review of the Body of Knowledge, Network for Business Sustainability, London (Kanada).
 • Ćwik N. (2014), Odpowiedzialny marketing oczami menedżerów, http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/odpowiedzialny-marketing-oczami-menedzerow [dostęp: 10.01.2014].
 • Dąbrowski T.J. (2011), Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Deloitte Consulting LLP (2008), Finding The Green in Today's Shoppers, The Association of Food, Beverage and Consumer Products Categories.
 • Devinney T.M., Auger P., Eckhardt G.M. (2010), The Myth of Ethical Consumer, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Freeman R.E., Evan W.M. (1990), Corporate governance: a stakeholder interpretation, "Journal of Behavioural Economics", Vol. 19.
 • Janisch M. (1993), Das strategischeAnspruchsgruppenmanagement: VomShareholder Value zum Shareholder Value, Verlag Paul Haupt, Bern.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kuśmierczyk K., Piskiewicz L., Szepieniec-Puchalska D. (2011), Konsumpcja w Polsce w 2010 roku, IBRKK, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2002), O odpowiedzialności konsumenta, "Prakseologia", nr 142.
 • Maignan I., Farell O.C. (2004), Corporate Social Responsibility and Marketing, An Integrative Framework, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 1.
 • Majchrzak K. (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu a wartość dla klienta, (w:) Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 • Ofek E., Wathieu L. (2011), Trendy, które mogą zmienić twój biznes. Nie przegap ich, "Harvard Business Review Polska", luty.
 • Panel CSR. Raport z badania 2011 (2011), http://www.panelcsr.pl/doc/PANEL_CSR_2011_-_RAPORT.pdf [dostęp: 27.01.2014].
 • Rodriguez M.A.,. Ricart J.E (2002), Towards the Sustainable Business, IESE Universadad Navarra, "Revista de Antiguos Alumnos", No. 85.
 • Romanowska M. (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Spodarczyk E. (2010), Rola konsumenta w kształtowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstwa, "Pieniądze i Więź", nr 4.
 • The Nielsen Company (2012), A Nielsen Report, The Global, Socially-Conscious Consumer, March. http://www.ekonsument.pl/news-show-700.php [dostęp: 02.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.