PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 9 | 30--35
Tytuł artykułu

Postawy przedsiębiorcze Polaków w wieku 50+

Warianty tytułu
Enterpreneurial Attitudes of Poles of Age 50+
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano oceny potencjału przedsiębiorczego Polaków w wieku 50+, przy czym jako grupę porównawczą przyjęto populację dorosłych Polaków w wieku poniżej 50 lat. Zaprezentowano wyniki badań diagnozujących postawy i działania przedsiębiorcze osób starszych. Podstawę empiryczną prezentowanych analiz stanowią badania ogólnopolskie zreal-izowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu nt. "Przedsiębiorczość Polaków - aspekt społeczny i przestrzenny". Diagnoza potencjału przedsiębiorczego starszych Polaków, którzy ze względu na określone procesy demograficzne stanowią szczególną grupę nie tylko na rynku pracy, ale w wielu innych sfer-ach, stanowić może istotne źródło wiedzy dla osób zajmujących się wdrażaniem koncepcji aktywnego starzenia się. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper assesses the potential of entrepreneurial Poles aged 50+, while the control group was adopted adult population of Poles under the age of 50 years. The results of tests for diag-nosing entrepreneurial attitudes and actions of the elderly. The basis of the empirical analysis are presented nationwide survey carried out by the Public Opinion Research Center on behalf of the University of Lodz in the framework of the grant on. "Entrepreneurship Poles - social and spatial aspect". Diagnosis of the entrepreneurial potential of older Poles who, due to cer-tain demographic processes are a special group, not only in the labor market, but in many other areas, may constitute an important source of information for those involved in implementing the concept of active aging. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biegańska K. (2006), Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki jakości życia przedsiębiorców, niepublikowana praca doktorska, Łódź.
 • Czarnik S., Turek K. (2014), Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków. Na podstawie badań zrealizowanych w 2013 r. w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, t. II: Edukacja a rynek pracy, PARP, Warszawa.
 • Gajda J.B., Wiktorowicz J. (2014), Labour market in Poland for women and men at 50+, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, w druku.
 • Janowski A. (1998), Słownik ekonomiczny, Wyd. Instytutu GSMiE, Kraków.
 • Jerschina J. (2000), Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja), "Przegląd Socjologiczny", t. 49.
 • Kubicki P. (2013), Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ - perspektywy i bariery, "Polityka Społeczna" nr 1.
 • Malarska A., Wiktorowicz J., Kałuża-Kopias D. (2011), Sytuacja osób w wieku 50+/45+ na rynku pracy w Polsce - zalecenia dla monitoringu bezrobocia osób w wieku 50 lat i więcej, w: B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Rabczuk W. (1998), Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, w: S.M. Kwiatkowski (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej, IBE, Warszawa.
 • Raport o przedsiębiorczości (2004), "Monitor Unii Europejskiej", nr 1.
 • Richert-Kaźmierska A. (2012), Przedsiębiorczość trzeciego wieku, "Zeszyty Naukowe", nr 717, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Strzelecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I.E. (2013), Warunki życia gospodarstw domowych. Rynek pracy. Diagnoza Społeczna 2013: Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport [Special issue], "Contemporary Economics", 7.
 • Szukalski P. (2013), Wstęp, w: E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Urbaniak B. (2013), Potencjał zasobów ludzkich w wieku 45/50+, w: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wicker A. (1969), Attitudes versus actions: the relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects, "Journal of Social Issues", Vol. 25, p. 41-78.
 • Wiśniewski Z., red. (2009), Zarządzanie wiekiem w organizacji wobec procesów starzenia się ludności, "Dom Organizatora", Toruń.
 • Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka. Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, MPiPS, CRZL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.