PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 313 Środowisko przyrodnicze a rozwój | 177--193
Tytuł artykułu

Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges of Spatial Planning in the Context of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania autorskiej koncepcji zmian w systemie planowania przestrzennego i planowania rozwoju w Polsce. We wprowadzeniu scharakteryzowano krótko ewolucję planowania od narzędzia urbanistycznego, służącego głównie porządkowaniu fizycznej przestrzeni, do instrumentu pobudzania procesów rozwoju i optymalizacji wykorzystania różnych zasobów. Wskazano na potrzebę integracji oraz stosowania podejścia funkcjonalnego w planowaniu. W dalszej części artykułu przybliżono wybrane, najistotniejsze słabości instytucjonalne obniżające skuteczność systemu planowania przestrzennego w Polsce. Mając je na względzie, w drugiej części artykułu zarysowano autorską koncepcję zmian na poziomie lokalnego i regionalnego planowania. Tekst kończy krótkie podsumowanie odnoszące się do warunków, jakie muszą być spełnione dla wprowadzenia proponowanych zmian w systemie planowania rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to indicate the author's concept of system changes in spatial planning and land use management in Poland. In the introduction to paperwork it is briefly described the evolution of urban planning tools for organizing physical space to instrument which nowadays stimulates spatial development processes and optimize the use of various natural resources (including land). This paper indicates the need for the integration and application of functional approaches in the spatial planning. In the central part of article, the most significant institutional failure and weaknesses that reduce the effectiveness of the spatial planning system in Poland are described. With them in mind, in the second part of the article the author outlined the concept of changes at the level of local and regional planning. The text ends with a brief summary relating to the conditions which must be met for the introduction of the proposed amendments to the develop the planning system. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Anker H. T., Basse E. M. (2001), Rationality, Environmental Law, and Biodiversity, [w:] S. C. Beckmann, E. Kloppenborg Madsen (eds.), Environmental Regulation and Rationality. Multidisciplinary Perspectives, Aarhus University Press (Aarhus Universitetsforlag), Aarhus.
 • Drzazga D. (2010), Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji, [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jędraszko A. (2005), Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wyd. II zm. po reasumpcji w dniu 21 marca 2012 r., Warszawa.
 • Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J. (2010), Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Studia KPZK PAN, t. CXXVIII, Warszawa.
 • Kowalewski A., (2012) Koszty chaosu urbanizacyjnego, http://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/ nowelizacja%20prawa%20budowlanego/koszty%20chaosu%20urbanizacyjnego%20nbp.doc (dostęp 7.09.2014).
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Perry D. C. (2003), Making Space: Planning as a Mode of Thought, [w:] S. Campbell, S. S. Fainstein (eds.), Readings in Planning Theory, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 • Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (2013), A. Kowalewski, J. Mordasewicz, J. Osiatyński, J. Regulski, J. Stępień, P. Śleszyński, http://www.igipz.pan.pl/aktualnosc-zgmil/items/raport- ekonomiczny-2013.html?file=tl_files/ igipz/ZGMiL/news/raport_ekonomiczny_2013/Raport_Ekonomiczny_2013.pdf; http://www. zoiu.pl/attachments/article/315/Raport%20Ekonomiczny.pdf (dostęp 7.09.2014).
 • Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C. (2011), Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B. (2014), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880, z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 628, 842; z 2014 r., poz. 805, 850, 1101.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446; z 2014 r. poz. 379, 768, 1133.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627, z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238; z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.