PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 129--144
Tytuł artykułu

Zastosowanie strategicznej karty wyników oraz innych instrumentów implementacji strategii i pomiaru osiąganych rezultatów w polskich instytucjach kultury

Autorzy
Warianty tytułu
Application of balanced scorecard and other instruments of strategy implementation and performance measurement in polish cultural institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powszechnie panuje pogląd, zgodnie z którym publiczne instytucje kultury nie są skutecznie zarządzane, a alokacja ich zasobów nie odbywa się w sposób efektywny i uzasadniony z perspektywy szeroko rozumianego interesu społecznego. Taki stan rzeczy jest również prezentowany w dokumentach rządowych [27, s. 107-108; 31, s. 9]. W tym kontekście, ze względu na to, że autorowi badania nie są znane żadne empiryczne badania dotyczące systemów wspierających proces zarządzania tego typu placówkami, postanowił on przeprowadzić badanie stopnia wykorzystania strategicznej karty wyników oraz innych podobnych narzędzi w procesie implementacji strategii i pomiaru wyników osiąganych w polskich publicznych instytucjach kultury. Dane do badania zebrano za pomocą ankiety, która prawidłowo została wypełniona przez przedstawicieli 57 instytucji kultury. Uzyskane wyniki wskazują na znikome wykorzystanie strategicznej karty wyników oraz innych systemów implementacji strategii i pomiaru osiąganych rezultatów w analizowanych placówkach. (abstrakt oryginalny)
EN
There is a common view which implies that public cultural institutions are managed in an ineffective way. Moreover, it is thought that allocation of resources of such organizations is inefficient and not justified from the perspective of the public interest. This view is also reflected in the content of government documents [27, pp. 107-108; 31, pp. 9]. In this context, due to the fact that the author of this paper is not familiar with any empirical research on the systems that support the management of these types of institutions, the decision was to examine the extent of application of balanced scorecard and other similar tools used in the process of strategy implementation and performance measurement in Polish public cultural institutions. The data for the study was collected through a questionnaire filled correctly by representatives of 57 cultural institutions. The results indicate a very low level of application of balanced scorecard and other instruments of strategy implementation and performance measurement systems in the institutions included in the analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • ---
 • Aidemark L., The meaning of balanced scorecards in the health care organization, "Financial Accountability & Management" 2001, Vol. 17 (1).
 • Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 • Brewer P.C., An approach to organizing a management accounting curriculum, "Issues in Accounting Education" 2002, Vol. 15 (2).
 • Brooks A.C., Efficient Nonprofits?, "Policy Studies Journal" 2006, Vol. 34 (3).
 • Cameron K.S., Domains of Organizational Effectiveness in Institutions of Higher Education, "Academy of Management Journal" 1981, Vol. 24.
 • Cameron K.S., The Relationship Between Faculty Unionism and Organizational Effectiveness, "Academy of Management Journal" 1982, Vol. 25.
 • Carmona S., Iyer G., Reckers P.M.J., The impact of strategy communications, incentives and national culture on balanced scorecard implementation, "Advances in Accounting" 2011, Vol. 27 (1).
 • Connolly T., Conlon E., Deutsch S., Organizational Effectiveness: A Multiple-Constituency Approach, "Academy of Management Review" 1980, Vol. 5.
 • Fox H., Beyond the Bottom Line: Evaluating Art Museums with the Balanced Scorecard, University of California, San Diego 2006.
 • Gilhespy I., Measuring the Performance of Cultural Organizations: A Model, "International Journal of Arts Management" 1999, Vol. 2 (1).
 • Hagoort G., Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wydawnictwo UJ, Kraków 1997.
 • Hoque Z., 20 years of studies on the balanced scorecard: Trends, accomplishments, gaps and opportunities for future research, "The British Accounting Review" 2014, Vol. 46.
 • Hoque Z., Adams, C., The rise and use of balanced scorecard measures in Australian government departments, "Financial Accountability & Management" 2011, Vol. 27.
 • Hoque Z., James W., Linking balanced scorecard measures to size and market factors: Impact on organizational performance, "Journal of Management Accounting Research" 2000, Vol. 12.
 • Kaplan R.S., Strategic Performance Measurement and Management in Nonprofit Organizations, "Nonprofit Management & Leadership" 2001, Vol. 11 (3).
 • Kaplan, R. S., Norton, D. P., The balanced scorecard - Measures that driver performance, "Harvard Business Review" 1992 January-February.
 • Kalpan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kanter R.S., Summers D.V., Doing Well While Doing Good: Dilemmas of Performance Measurement in Nonprofit Organization and the Need for a Multiple-Constituency Approach, W.W. Powell (ed.), The Nonprofit Sector: A Research Handbook, Yale University Press, New Haven 1987.
 • Kershaw R., Kershaw S., Developing a balanced scorecard to implement strategy as St. Elsewhere Hospital, "Management Accounting Quarterly" 2001, Vol. 2 (2).
 • Klein A., Der excellente Kulturbetreib, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007.
 • Koczuba-Sobieraj M., Mielcarz P., Model rachunku kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 64 (120).
 • Kowal W., Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji, "Organizacja i Kierowanie" 2013, nr 4 (157).
 • Kushner R., Poole P., Exploring Structure-Effectiveness Relationships in Nonprofit Arts Organizations, "Nonprofit Management and Leadership" 1996, Vol. 7 (2).
 • Lewandowski M., Prospołeczne aspekty zastosowania strategicznej karty wyników w organizacjach, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 2.
 • Luft, J.L., Long-term change in management accounting: perspectives from historical research, "Journal of Management Accounting Research" 1997, Vol. 9.
 • Malina M.A., Selto, F.H., Communicating and controlling strategy: an empirical study of the effectiveness of the balanced scorecard, "Journal of Management Accounting Research" 2001, Vol. 13.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego", Warszawa 2004.
 • Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 • Nowak E., Strategiczna rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Poister T.H., Streib G.D., Performance measurement in municipal government: assessing the state of the practice, "Public Administration Review" 1999, Vol. 59, No. 4.
 • Raport Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
 • Speckbacher G., Bischof J., Pfeiffer T., A descriptive analysis on the implementation of balanced scorecards in German-speaking countries, "Management Accounting Research" 2003, Vol. 14.
 • Turbide J., Laurin C., Performance Measurement in the Arts Sector: The Case of the Performing Arts, "International Journal of Arts Management" 2009, Vol. 11 (2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.