PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 10 (CD) | 406--415
Tytuł artykułu

Innowacyjne przejawy konkurencyjności słabo rozwiniętych wiejskich jednostek terytorialnych

Autorzy
Warianty tytułu
Innovative Symptoms of Competitiveness of the Rural Underdeveloped Territorial Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność stanowi podstawę konkurencyjności i rozwoju gospodarki słabo rozwiniętych wiejskich jednostek terytorialnych. Celem podniesienia poziomu konkurencyjności tych jednostek, stanowiącej elementarny czynnik wzrostu ich gospodarek, dotychczasowe działania proinnowacyjne na wsi wymagają znaczącego zintensyfikowania, a zwłaszcza ukierunkowania na nowoczesne sektory gospodarcze. Uwaga zostanie skupiona na innowacyjności powiązanej z nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami organizacyjnymi jako podstawowymi determinantami konkurencyjności. Potrzebne jest jednak nie tylko dążenie do uzyskania unikalnego charakteru innowacji, ale przede wszystkim wypracowanie długookresowego trendu działalności popartego praktycznym wykorzystaniem wybranych pomysłów. Stanowi to kluczowy czynnik wspierania lokalnej konkurencyjności. Ważna jest zatem nie tylko jakość oferty. Uwaga winna być skoncentrowana/skupiona na czynnikach sprzyjających zdolnościom wchłaniania, wdrażania i rozszerzania zdolności innowacyjnych dla tworzenia i potęgowania wartości zasobów słabo rozwiniętych jednostek terytorialnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovativeness is the basis for competitiveness and economic development of the underdeveloped rural territorial units. To uprise the level of competitiveness of these units , which is an elementary factor in the growth of their economics, the current pro-innovation activities in the rural areas require a significant intensification and especially focusing on modern economic sectors. Attention will be focused on innovations associated with modern technologies and organizational solutions as basic determinants of competitiveness. What is needed is not only the desire to obtain the unique nature of innovation, but above all to develop long-term trend of activity supported by practical application of selected ideas. This is critical factor in fostering local competitiveness. It is important therefore not only the quality of the offer. Caution should be focused on the factors fostering capabilities of absorption, introduction and expansion of innovative capacity for the creation and increasing the value of resources underdeveloped territorial units. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
406--415
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Andruszkiewicz, K. (2005). Potencjał konkurencyjności regionu fundamentem jego strategii rozwoju. W: H. Szulce, M. Florek (red). Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju (140-145). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 2. Bański, J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi - wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo.
 • 3. Chodyński, A. (2007). Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • 4. Czyżewska, D. (2012). Regiony uczące się. W: E. Łaźniewska, M. Gorynia, (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategia - przykłady (2.2.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 5. Florek, M. (2007). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 6. Grosse, T. G. (2007). Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • 7. Grosse, T. G. (2012). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. W: Ekspertyzy przygotowane na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/rozwój regionalny (11.12.2012).
 • 8. Innovation in Germany's Allgau: a region promoting its Pioneers. (2009) EU Rural Review 2.
 • 9. Kłodziński, M. (2014). Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo.
 • 10. Krukowski, K. (2006). Badanie konkurencyjności organizacji publicznych, Współczesne Zarządzanie, 3.
 • 11. Lawson, B., Samson D. (2001). Developing innovation capability in organisations: A dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management 3.
 • 12. Lisowska, R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 13. Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność - koncepcja i uwarunkowania rozwoju regionu. Przegląd Organizacji, 2.
 • 14. Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 15. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • 16. Pomareda, C., Hartwich, F. (2005). Agricultural Innovation in Latin America. Understanding the Private Sector's Role. Regional Needs Assessment Workshop, Innovation in the Rural Sector of South America: Situation, Perspectives and Research Needs. Organized in Lima, Peru.
 • 17. Rajalahti, R., Janssen, W., Pehu, E. (2008). Agricultural Innovation Systems: From Diagnostics toward. Operational Practices. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. http://siteresources.world-bank.org (12.02.2014).
 • 18. Raźny, R. (2013). Innowacje w rolnictwie. http://www.agrounia.pl (21.11.2013).
 • 19. Satoła, Ł. (2013). Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum - peryferia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 320, 176-185.
 • 20. Skawińska, E., Sobolewska-Poniedziałek, E., Zalewski, R.I. (2014). Znaczenie innowacji społecznych w kształtowaniu wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej. Przegląd Organizacji, 6, 6-13.
 • 21. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 22. Sunding, D., Zilberman, D. (2000). The Agricultural Innovation Process: Research and Technology Adoption in a Changing Agricultural Sector. University of California at Berkeley http://www.cpahq.org (10.02. 2014).
 • 23. Tidd J., Bessant J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wolter Kluwer.
 • 24. Zajda, K. (2013). Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości. Studia Regionalne i Lokalne, 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.