PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 82 | 343--357
Tytuł artykułu

Dystans wobec władzy według typologii Hofstedego a implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacjach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Power Distans One of Cultural Dimensions from Hofstede Typology and Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility in Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania na temat relacji pomiędzy dystansem wobec władzy (jednym z wymiarów kulturowych według typologii G. Hofstedego) a wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Wychodząc od szczegółowej charakterystyki dystansu wobec władzy, przeanalizowano, w jaki sposób mały lub duży dystans wobec władzy wpływa na realizację CSR. Dodatkowo spróbowano zastanowić się nad związkami pomiędzy rozwojem społecznym a wskaźnikiem dystansu wobec władzy.(abstrakt oryginalny)
EN
This publication presents reflections on the relationship between the distance to authority (power dystance)- (one of the cultural dimensions of the typology of G. Hofstede, and implementing of the concept of corporate social responsibility. Starting from the particular characteristics of distance to power we analyse how large or small distance towards power affects the implementation of CSR. In addition in the paper there is an attempt to reflect on relationships between social development and indicator of the distance to authority.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
343--357
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Dalhsrud A.: How Corporate Social responsibility id Defined: an Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, No. 1, 2008, pp. 1-13.
 • 2. Dołęgowski T.: Od etyki gospodarczej i etyki biznesu do Corporate Social Responibility i koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.): TRANS'05, Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami SGH, Warszawa 2005. Cameron K. S., Quinn Robert E.: Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • 3. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000.
 • 4. Dalhsrud A.: How Corporate Social Responsibility is Defined an Anaysis of 37 Definitions. "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", No. 1, 2008, pp. 1-13.
 • 5. Gadomska L.: Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. "Management and Business Administration Central Europe", No. 2, 2012, pp. 41-62.
 • 6. Gajdzik B., Sitko J.: An analysis of the causes of complaints about steel sheets in metallurgical product quality management systems. "Metalurgija" vol. 53, iss. 1, 2014, pp. 135-138.
 • 7. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem wymiarów kultury. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 9. Hąbek P., Wolniak R.: Analysis of approaches to CSR reporting in selected European Union countries. "International Journal of Economics and Research", vol. 4, iss. 6, 2013, pp. 79-95.
 • 10. Hąbek P., Wolniak R.: Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. "Quality and Quantity", 2015.
 • 11. Hąbek P., Wolniak R.: Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce - ocean stanu obecnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014, s. 225-238.
 • 12. Hąbek P.: Corporate Community Involvement. "Problemy Jakości", nr 5, 2008, s. 19-23.
 • 13. Hąbek P.: Perspektywy normalizacji w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. "Problemy Jakości", nr 10, 2007, s. 24-28.
 • 14. Hofstede G., Hofstede G.J.: Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. McGraw-Hill, New York 2004.
 • 15. Hofstede G.: A summary of my ideas about national culture differences, http://spitswww.uvt.nl/web/iric/hofstede/page3.htm
 • 16. Hofstede G.: A summary of my ideas about organizational cultures, http://spitswww.uvt.nl/web/iric/hofstede/page4.htm
 • 17. Hofstede G.: Cultural Differences in teaching and Learning. "International Journal of Intercultural Relations", No. 10, 1986.
 • 18. Hofstede G.: Culture consequences: international Differences in Work-Related Values. Sage Publications, Bevery Hills 1980.
 • 19. Hofstede G.: Dimensions of national Cultures in fifty Countries and three regions, [in:] Expiscation in Cross-Cultural Psychology, J.B. Deregowski, S. Dziurawiec, R.C. Annis, Swets and Zeitlinger, Lisse 1983.
 • 20. Hofstede G.: Geert Hofstede Cultural dimensions, http://www.geert-hofstede.com/ hofstede_panama.shtml
 • 21. Hofstede G.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000.
 • 22. Hofstede G., Hofstede G.J.: Kultury i organizacje. PWN, Warszawa 2007.
 • 23. Hofstede G.: Organisational culture, http://www.onepine.info/phof.htm
 • 24. Hofstede G.: Organizing for Cultural Diversity. "European Management Journal", No. 7, 1989.
 • 25. Korpanty J.: Słownik łacińsko-polski. PWN, Warszawa 2001.
 • 26. Krzemień E., Wolniak R.: Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością, [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unia Europejską, por red. J. Żuchowskiego, Radom 2004, s. 278-283.
 • 27. Kultura, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
 • 28. Ligarski M.J.: Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • 29. Ligarski M.J.: Problem identification method in certified quality management systems. "Quality & Quantity", 46, 2012, pp. 315-321.
 • 30. Lisiecka K.: Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju (na przykładzie certyfikacji systemów zarządzania jakością, [w:] Zarządzanie jakością, doskonalenie organizacji, tom 1 pod. red. T. Sikory, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 403-410.
 • 31. Midor K.: An innovative approach to the evaluation of a quality management system in a production enterprise. "Scientific Journals Maritime University of Szczecin", No. 34, 2013, pp. 73-79.
 • 32. Molenda M.: Effectiveness of planning internal audits of the quality system. "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie", nr 32, z. 1, Szczecin 2012, s. 48-54.
 • 33. Molenda M.: Znaczenie wartości organizacyjnych w rozwoju kultury jakości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 63a, Politechnika Śląska, Gliwice 2012, s. 201-2019.
 • 34. Organizational culture, http://www.onepine.info/mcult.htm
 • 35. Siegel D., McWilliams A.: Corporate social responsibility: a theory on the firm perspective. "Academy Management Review", No. 9, 2007.
 • 36. Sitko J.: Basics of control system material in iron found. "Archive of Foundry Engineering", vol. 1,1 iss. 3, 2011, pp. 189-192.
 • 37. Szczęśniak B.: Linking EPC models - an alternative approach. "Scientific Journals Maritime University of Szczecin", 34(106), 2013, pp. 79-84.
 • 38. Szczęśniak B.: Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania tworzenia dokumentów w procesie produkcji taśm blachy, [w:] Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Wydawnictwo. PA NOVA, Gliwice 2013, s. 133-151.
 • 39. The culture concept, http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/courses/122/module1/culture.html
 • 40. Wolniak R. Hąbek P.: CSR reporting in France and Netherlands. "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie", z. 34, 2013, s. 91-96.
 • 41. Wolniak R., Hąbek P.: Holenderski standard zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, TNOiK, Katowice 2013, s. 588-590.
 • 42. Wolniak R.: Czynniki kulturowe w polskich organizacjach. "Przegląd Organizacji", nr 11, 2011, s. 18-21.
 • 43. Wolniak R.: Humanistyczne aspekty zarządzania jakością, [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unia Europejską, por red. J. Żuchowskiego, Radom 2004, s. 284-289.
 • 44. Wolniak R.: Normalizacja zarządzania jakością a wymiary kulturowe kraju. "Problemy Jakości", nr 9, 2011, s. 19-25.
 • 45. Wolniak R.: Projakościowa typologia kultur organizacyjnych. "Przegląd Organizacji", nr 3, 2013.
 • 46. Wolniak R.: Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardem Grenelle II. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014, s. 651-662.
 • 47. Wolniak R.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie doskonalenia systemów zarządzania jakością. "Problemy Jakości", nr 9, 2013, s. 2-5.
 • 48. Wolniak R.: The first European standard for the evaluation of ethical and socially responsible management - SGE 21:2008. Proceedings of the Mezinarodni Masarykova Konference MMK, Hradec Králové, Česká republika, 9. - 13. prosince 2013, s. 101-110.
 • 49. Wolniak R.: The role of Grenelle II in Corporate Social Responsibility integrated reporting. "Manager", vol. 17, iss. 1, 2013, pp. 7-21.
 • 50. Wolniak R.: The social responsibility of business as part of the quality management system improvement. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", [w:] Current Trends in commodity science. System approach to management in organisations, (red.) A. Matuszak-Flejszman, M. Kaźmierczak, 2013, s. 179-189.
 • 51. Wolniak R.: Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 • 52. Zasadzień M.: The analysis of work performance ability of maintenance workers as exemplified of an enterprise of automobile industry. "Scientific Journals Maritime University of Szczecin", 24, 2011, pp. 119-124.
 • 53. Zasadzień M.: Using the Pareto diagram and FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) to identify key defects in a product. "Management Systems in Production Engineering", No. 4, 2014, pp. 153-156.
 • 54. Zbiegień-Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. PWN, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.