PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 10 | 15--19
Tytuł artykułu

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie lokalnej polityki społecznej

Warianty tytułu
Child Development - Early Intervention at the Local Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie regulacje prawne pozwalają na wprowadzenie rozwiązań systemowych, zwłaszcza w lokalnej polityce społecznej, która winna integrować działania podejmowane w ramach wczesnego wspierania (interwencji/wspomagania) rozwoju dziecka. Zespól specjalistów powinien pracować z dzieckiem we wszystkich jego wymiarach (bio-psycho-społecznym). Wsparciem powinni być objęci również rodzice. Wczesnym wspomaganiem należy objąć wszystkie dzieci, u których zostaną dostrzeżone nieprawidłowości w rozwoju, a nie tylko dzieci niepełnosprawne. Aktualnie wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu przez poradnię jest uzależnione od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. W krajach europejskich wsparciem objęte są także dzieci i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Legal regulations in Poland allow for introducing system solutions, especially in local social politics, which should integrate the undertaken activities within the child's early developmental support (intervention). A team of specialists ought to work with the child in all (bio-psycho-social) dimensions. Support should be also provided for parents. Early support is meant for all children whose developmental disorders have been noticed, not only for the disabled. What takes place currently is certifying (by a specialist centre) the need for early support only when the child has an earlier certified disability. In European countries, support is provided as well to children and families endangered with social exclusion. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Grzyb B., Matsili R. (2010), Społeczny model niepełnosprawności, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja", nr 4.
 • Kaczan T., Śmigiel R., red. (2012), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Kirenko J. (2007), Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • MSZ (2014), Dotacje dla przedszkoli - o tym dyskutowano w Cieszynie, Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl, http://www.wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,27347,radni-o-przedszkolach.html [6.02.2015].
 • Serafin T., red. (2005), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań i terapeutów oraz dla rodziców, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 • Sławecki T. (2014), List do Rzecznika Prawa Dziecka, MEN, Warszawa, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2014_07_24_men_odp_01.pdf [dostęp 04.02.2015].
 • Soriano V. (2005), Wczesna interwencja - wspomaganie rozwoju małego dziecka. Analiza sytuacji w Europie. Kluczowe zagadnienia i rekomendacje. Raport końcowy, European Agency for Development in Special Needs Education, Odense, Denmark, http://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-in-europe-key-aspects-and-recommendations_ECI-PL.pdf [dostęp 24.01.2015].
 • Soriano V., Kyriazopoulou M. (2010), Wczesna interwencja - postępy i rozwój w dziedzinie 2005-2010, European Agency for Development in Special Needs Education, Odense, Denmark, http://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-progress-and-developments_ECI-report-PL.pdf [dostęp 24.01.2015].
 • Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Twardowski A. (2012), Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.