PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 30--35
Tytuł artykułu

Identyfikacja i porównanie podstawowych czynników generowanych przez magazyn, wpływających na środowisko naturalne

Warianty tytułu
Identification and Comparison of the Main Factors Generated by Sample Warehouse, Affecting the Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Magazyn, jak każdy obiekt budowlany, emituje gazy cieplarniane, do których redukcji zobowiązały się kraje Unii Europejskiej. Redukcja emisji wymaga określenia potencjalnych, najbardziej istotnych jej źródeł. Stąd konieczna jest identyfikacja i klasyfikacja źródeł emisji gazów cieplarnianych, konsumpcji wody oraz wytwarzania zanieczyszczeń.
W artykule zostało przedstawione zestawienie podsumowujące konsumpcję i emisję, przeliczone na ekwiwalent dwutlenku węgla, przy przyjętych założeniach dla przykładowego, modelowego magazynu. Na podstawie zestawienia można stwierdzić, że mimo zbliżonego zapotrzebowania na moc w stosunku rocznym wózków widłowych, ogrzewania i oświetlenia, zdecydowanie największy negatywny wpływ na środowisko w przykładowym magazynie mają wózki widłowe, i na nich powinny skupić się wysiłki mające na celu redukcję emisji. Na drugim biegunie znajduje się ogrzewanie, o stosunkowo najniższym poziomie emisji eC02, ponad dwukrotnie mniejszym, niż emisje pochodzące z wózków widłowych.
Łączna konsumpcja wody (na potrzeby pracowników / procesu magazynowego i nawadniania), odprowadzanie ścieków oraz produkcja śmieci nie są porównywalne z wykorzystaniem energii, ze względu na brak wspólnego "mianownika". Z założenia należy traktować je na równym poziomie z czynnikami generującymi emisję gazów cieplarnianych.(abstrakt oryginalny)
EN
Warehouse, as each construction object, emits greenhouse gases, which reduction was undertaken by the EU countries. Reduction of emissions requires the determination of the their most important potential sources. Hence, it is necessary to identify and classify the sources of greenhouse gases emissions, water consumption and the production of pollutants.
In the article it was presented a statement summarizing consumption and emissions, converted to carbon dioxide equivalent, for a sample warehouse. On the basis of the statement it can be concluded that, despite similar yearly demand for power of forklifts, heating and lighting by far the greatest negative impact on the environment in the sample warehouse have the forklifts and the efforts to reduce emissions should focus on them. At the other extreme, there are heating, with a relatively low eC02 emissions, more than twice lower than the emissions forklifts.
The total consumption of water (for staff / storage process and irrigation), sewage disposal and waste production are not comparable with use of energy (lack of a common reference). By the assumption they should be treated on an equal level with the factors that generate emissions of GHG.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--35
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Logistyki i Magazynowania
Bibliografia
  • ASHREA, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Advanced Energy Design Guide for Small Warehouses and Self-Storage Buildings, 2011, www.ashrea.org
  • E-Source Companies, Improving Energy Efficiency in Warehouses, 2007, http://bea.touchstoneenergy.com/sites/beabea/files/PDF/Sector/Warehouses.pdf (dostęp: listopad 2014).
  • Larriba T., Garde R., Santarelli M., Fuel cell early markets: Techno-economic feasibility study of PEMFC-based drivetrains in materials handling vehicles, 2012, "International Journal of hydrogen energy", No. 38.
  • LD Bailey & Associates, Electric vs. LP Gas Lift Truck - Cost Comparison, 2004, www.ldbailey.com/old/tools/WP Electric v LP Gas.pdf (dostęp: 13.01.2015).
  • Modesette C., Choosing Electric (AC) Lift Trucks Over Internal Combustion (IC), 2011, CAT Lift Truckc (dostęp: 13.01.2015).
  • Opętowski S., Zasady określania liczby i rodzaju pojemników do zbierania odpadów komunalnych, w tym do selektywnego gromadzenia, oraz częstotliwości ich opróżniania, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast, Łódź 2006, www.pigo.org.pl/darek/opracowanie_pojemniki.pdf (dostęp: 13.01.2015).
  • Paska J., Sałek M., Surma T., Koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła według Unii Europejskiej, "Rynek Energii", nr 4/2010.
  • SEDAC, Energy Smart Tips for Warehouses, 2011, http://www.erc.uic.edu (dostęp: listopad 2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.