PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 3, cz. 2 Praktyczny wymiar dorobku nauk o zarządzaniu. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej | 69--80
Tytuł artykułu

Koncepcja Lean management w małym przedsiębiorstwie. Możliwości i ograniczenia zastosowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The concept of lean management in a small company. Possibilities and limitations of use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu o koncepcji Lean management pisze się głównie w kontekście dużych przedsiębiorstw, wdrażających tą koncepcję. Niezbyt często natomiast opisuje i analizuje się możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Tymczasem, jak dość powszechnie się uważa, ta koncepcja przyjmuje cele, opiera się na zasadach i posiada narzędzia, które z powodzeniem mogłyby zostać zastosowane w takim typie przedsiębiorstwa. W tej sytuacji interesujące poznawczo są możliwości jej wprowadzenia w małych przedsiębiorstwach (ale także w średnich, zbliżonych swym charakterem do małych) oraz problemy i ograniczenia, towarzyszące implementacji tej koncepcji. Celem artykułu jest realizacja takiego zamierzenia badawczego. W przygotowaniu artykułu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, wyniki badań studialnych oraz empirycznych różnych autorów, a także oparto się na obserwacjach praktyki, własnych doświadczeniach i przemyśleniach.(fragment tekstu)
EN
The article firstly presents Lean Managament nature and objectivities. It also describes its evolution pointing out its rich origin. It subsequently presents the principles, methods and techniques of the Lean Managament use. In the light of test results a failure of using Lean in small and medium-sized enterprises have been listed and discussed. Moreover the positive and negative consequences of using Lean and directions for further research have been changed.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ćwiklicki M., Obora H. (2011), Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Czupryński K. (2013), Bariery we wdrażaniu Lean Manufacturing, "Kaizen", nr 4.
 • Gabryelczyk R. (2006), ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa.
 • Gendo F., Konschak R. (1999), Mythos Lean Production. Die wahren Erfolgskonzepte japanischer Unternehmen, Verlag Betrieb&Wirtschaft, Essen.
 • George M., L. (2002), Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Speed, The McGraw-Hill Companies, New York.
 • Gostomczyk B., Jaworski J.(2003), Koncepcja lean enteprise a cechy charakterystyczne małego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Ekonomiczne problemy usług nr 102, Szczecin. http://www.wzieu.pl/zn/752/ZN_752.pdf, dostęp: 14 marca 2015.
 • Grudowski P., Leseure E., Bigand M., Castelein E., Wykorzystanie metodyki Lean Six Sigma w doskonaleniu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, http://jmf.wzr.pl/ pim/2012_3_3_3.pdf , dostęp: 14 marca 2015.
 • Jaworska E., Techniki lean w produkcji, http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/ artykul/article/techniki-lean-w-produkcji/, dostęp: 15 stycznia 2015.
 • Kosieradzka A., Maciągowski D. (2005), Usprawnianie procesów produkcyjnych w Philips Lighting Poland SA z wykorzystaniem koncepcji Lean Manufacturing, "Zarządzanie przedsiębiorstwem, nr 1.
 • Liker J. K.(2005), Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E. (2014), Zarządzanie jakością działań w organizacji. Modele i metody doskonalenia, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Mikołajczyk Z. (2006), Metody zarządzania zmianami w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa.
 • Osbert-Pociecha G. (2005), Lean Management jako ogólna koncepcja transformacji przedsiębiorstw, [w]: J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gorecki P., Pautsch P.(2013), Praxisbuch Lean Management: Der Weg zur operativen Excellence, Carl Hanser Verlag, Műnchen.
 • Starzyńska B. (2010), Macierz powiązań metod i narzędzi jakości jako element metodyki doskonalenia procesów wytwarzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 13, Politechnika Poznańska.
 • Urbaniak M. (2010), Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wagner K.W., Lindner A.M. (2013), WPM-Wertstromorientierytes Prozessmanagement, Carl Hanser Verlag, Műnchen.
 • Walentynowicz P. (2013), Zakres zastosowania lean management w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań empirycznych, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/ artyk_pdf_2013/p038.pdf, dostęp: 14 marca 2015.
 • Waurick T. (2013), Prozessreorganisation mit Lean Six Sigma. Eine empirische Analyse, Springer Gabler, Leipzig.
 • Womack J., Jones D.(2004), Lean Thinking - Ballast abwerfen, Unternehmensgewinne steigern, Campus Verlag, Frankfurt.
 • Zimniewicz K.(2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K.(2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.