PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 40 Doskonalenie zarządzania organizacją : teoria i praktyka | 37--52
Tytuł artykułu

Uwarunkowania przebiegu zmian organizacyjnych w jednostce samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Conditions of Organizational Change Process in Local Government Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec dynamicznie zmieniających się warunków zarówno otoczenia, jak i wnętrza organizacji coraz istotniejsze staje się umiejętne prowadzenie procesu zmian organizacyjnych. Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań w zakresie uwarunkowań przebiegu zmian organizacyjnych w jednostce samorządu terytorialnego. Cele szczegółowe dotyczą identyfikacji zakresu wprowadzanych zmian, dokonania diagnozy poszczególnych etapów procesu zmian oraz określenia sposobu ich przeprowadzania. Analiza wyników badań prowadzi do wniosku, że wdrażanie zmian musi być poprzedzone rozpoznaniem problemów organizacji, ustaleniem celów zmian i zaplanowaniem procesu zmian. Do istotnych uwarunkowań przebiegu zmian należą: otwarta komunikacja, aprobata pracowników oraz otwartość na zmiany zarządzających, którzy inicjują i odpowiadają za proces zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamically changing conditions in both external environment and interior organization have an increased influence on skillfull implemenation of organizational change process. The puipose of this description is to present the results of research considering conditions of organizational changes process in the local government unit. Specific objectives concern identification of the scope of changes, diagnosis of the various steps of change process and determine the way of their implementation. The results of made research leads to the following conclusion: before the changes will be implemented organizational problems must be recognized, goals must be determined and organizational change process must be planned. The important detenninants of change process include: open communication, employees approval and eager for changes of management, who initiates and fulfills the process of change. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, doktorantka
Bibliografia
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Błaszczyk W. (red. nauk.) (2005), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bratnicki M. (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Cannon J. A., McGee R. (2012), Rozwój i zmiana organizacji, Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Ciarkę L. (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gobethner&Ska, Warszawa.
 • Fryzeł B. (2005), Kultura korporacyjna. Przeglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Grzybowska K., (2010), Reorganizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianą organizacyjną, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Kostera M. (2000), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław.
 • Kożuch B. (2007), Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Koźmiński A. K., Piotrowski W. (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupa K. (2003), Ewolucja procesu zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje, Łódź.
 • Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mrówka R. (2001), Przywództwo w procesie planowania i wdrażania zmiany organizacyjnej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Penc J. (2001), Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty. Stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Penc J. (2007), Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa.
 • Potocki A. (red.) (2005), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, Dz.U. Nr 103, poz. 652.
 • Stabryła A. (red.) (2012), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I. (2012), Studium przypadku, [w:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Jemielniak D. (red.), t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Terelak J.E (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 • Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Żbikowski J. (2004), Teoria organizacji i zarządzania. Zarys wykładów, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.