PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 8, cz. 2 Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce.Biografie finansowe | 339--354
Tytuł artykułu

Szanse i bariery kooperacji nauki i biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opportunities and Barriers to Cooperation Between Science and Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie korzyści i barier w ocenie przedsiębiorców, jak i pracowników nauki, wynikających z kooperacji poniekąd przeciwstawnych mentalnie środowisk. Na potrzeby naukowe postawiono hipotezę badawczą, mianowicie poluzowanie dostępności do zewnętrznego finansowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, ze względu na konkurencyjność gospodarki, a także dostępność do nowoczesnych technologii jest skorelowane dodatnio z miejscem Polski, mierzone wskaźnikiem innowacji. We wszelkich publikowanych raportach dotyczących poziomu innowacji wskazuje się na działania prorozwojowe, wynikające z kooperacji nauki i biznesu. Zdecydowanie rośnie zainteresowanie przeznaczeniem środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową w perspektywie dwuletniej. Przedsiębiorstwa upatrują w tej inwestycji szanse na postęp technologiczny i innowacyjność, ale także wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na tle krajów UE, a także wskaźników makroekonomicznych, będących miernikiem wzrostu gospodarczego. Zgodnie z innowacyjną teorią przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo powołuje się do życia wówczas, kiedy dostrzega się szanse sukcesu innowacji, która jest "genem" innowacji. Podniesienie poziomu innowacyjności Polski możliwe będzie głównie poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego przedsiębiorców oraz pracowników ośrodków naukowo-badawczych oraz akademickich. Efekty tej współpracy będą odczuwalne nie tylko dla gospodarki kraju, ale również dla jej obywateli. (fragment tekstu)
EN
While building the company potentials and winning markets, entrepreneurs search for diversified opportunities for expanding the company. The decision results from the phase of the enterprise growth, market sector, degree of technological advance as well as skills and managerial competencies among top senior management across the organization. The objective of the paper is to identify the benefits and barriers, from the viewpoint of entrepreneurs as well as scientists, derived from cooperation between mentally contradictory communities. Essentially, the allocation of the funds to the research and development activities within two-year timeframe receives incre-asing attention. Enterprises perceive the investment as the opportunities for technological progress and innovations as well as enhances competitiveness as compares to EU countries, and increased macroeconomic indicators that measure economic growth. Entrepreneurs collaborating with academic centres tend to be initiators of innovative processes which foster better alignment to requirements and expectations of the market and customer needs(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bryła P., Jurczyk T., Domański T. (2013), Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem go-spodarczym - próba typologii, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, "Marketing i Rynek", nr 4/2013 [online], http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/ file/mir_3_2013_bryla_jurczyk_domanski.pdf
 • Bryła P., Jurczyk T., Domański T. (2013), Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe, "Marketing i Rynek", nr 5/2013 [online], http://www. pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir5_2013_bryla_i_in.pdf
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wyd. PWE, Warszawa
 • Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wyd. PWE, Warszawa
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Wyd. PWE, Warszawa
 • Poszewicki A., Bizon W., Kulaczuk P. (red.) (2012), Symulacje menedżerskie i studia przypadków. Szkolenia biznesowe w oparciu o symulacje menedżerskie i studia przypadków - najlepsze praktyki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS w Lublinie [online], https://www.ur.edu.pl/file/15853/022.pdf, dostęp: 12 marca 2015 r.
 • Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych, Wyd. PWN, Warszawa
 • Skonieczny J. (red.) (2011), Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera, Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • Badania i rozwój w Polsce (2014), Raport Deloitte
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), GUS, Warszawa
 • Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (2013), PARP, Warszawa
 • Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [online], http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_eu-ropejskie_2014_2020/strony/start.aspx, dostęp: 30 marca 2015 r.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013 (2014), Warszawa [online], http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21789.pdf
 • Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (2013), PARP [online], http:// www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18863.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.