PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | z. 3 | 5--14
Tytuł artykułu

Polityka energetyczna wybranych krajów europejskich a strategia energetyczna Polski

Warianty tytułu
Selected European Countries Energy Policy and the Polish Energy Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju poświęcono wiele uwagi. Ogólnie można stwierdzić, że bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki, który umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię. Pokrycie tego zapotrzebowania powinno odbywać się w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Istotną kwestią jest przy tym minimalizacja negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko. W artykule przedstawiono stan obecny oraz strategie rozwoju systemów energetycznych, w kontekście zmian, jakie zachodzą w wybranych krajach europejskich. Przeanalizowano plany rozwoju wybranych systemów energetycznych krajów europejskich i porównano te plany ze strategią rozwoju krajowego systemu energetycznego. Obecnie trwają prace nad kolejną wersją dokumentu pt. "Polityka energetyczna Polski". Powstający dokument powinien jasno wskazywać nasze cele na najbliższe lata i pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych firmom energetycznym. W obecnej chwili Polska znalazła się w momencie, w którym powinna stworzyć optymalną koncepcję miksu energetycznego. Artykuł ma na celu pokazanie, że mimo planów wspólnej europejskiej polityki energetycznej możliwe jest prowadzenie własnej strategii rozwoju systemu energetycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Great attention has been paid to the energy safety of countries in the last few years. It may generally be stated that energy safety is the state in which the economy allows the actual and future energy and fuel demand to be fulfilled. Fulfilling this demand should to be carried out in in technically and economically justified manner. Minimizing the harmful influence of the energy sector on the environment is a very important problem. This paper presents the current status and development strategy of energy systems in the context of changes occurring in selected European countries. We analyzed the development plans of selected European energy systems and compared these plans with the development strategy of Polish national energy system. At present, the final works on next version of the document entitled "Polityka energetyczna Polski" are underway. The formulated document should clearly indicate our goals for the upcoming years and help energy investment enterprises in making decisions. The goal of the paper is to show that in spite of plans of the EU energy policy, it is possible to carry out one's own strategy of energy system development. Poland should therefore now create the optimal idea of energy mix. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • ADEME ENERGY TRANSITION SCENARIOS 2030/2050, French Environment&Energy Management Agency, 2014.
 • Agencja Rynku Energii S.A. (https://www.are.waw.pl/).
 • Clarens, P., Farley, M., Jazbec, L., Kraus, N. i Tigges, K.D. 2015. Thermal Power in 2030 Added Value For EU Energy Policy, European Power Plant Suppliers Association, Brussels.
 • Dena Ancillary Services Study 2030. Summary of the key results of the study "Security and reliability of a power supply with a high percentage of renewable energy" by the project steering group. Deutsche Energie -Agentur GmbH (dena) - German Energy Agency Berlin, 2014.
 • Die Energiewende in Deutschland. Mit sicherer, bezahlbarer und umweltschonender Energie ins Jahr 2050. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Berlin, 2012.
 • Electricity 2030, THE CHOICES FOR FRANCE, Study by UFE with assistance from Estin&Co, 2014.
 • ELECTRICITY INFORMATION, IEA STATISTICS, International Energy Agency, Paris 2014.
 • Electricity Market Reform, Department of Energy and Climate Change, 2013, [Online] Dostępne w: https:// www.gov.uk/ [Dostęp: 2.07.2015].
 • Energy Policies of IEA Countries Germany 2013 Review, OECD/IEA, International Energy Agency, Paris, 2013.
 • Energy Security Strategy, Department of Energy and Climate Change, 2012, [Online] Dostępne w: https:// www.gov.uk/ [Dostęp: 2.07.2015].
 • EurObserv'ER [Online] Dostępne w: http://www.eurobserv-er.org/ [Dostęp: 2.07.2015].
 • EUROSTAT [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat [Dostęp: 2.07.2015].
 • Gołębiowski, P., Klima, G., Marciniak, M., Parfieniuk, P. i Sowińska, A. 2013. Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060. Wersja 2.0, Departament Analiz Strategicznych, Warszawa, 12 listopada 2013.
 • Jakobsen, K.J. i Andersen, S.K. 2015. Nordiske Elektricitetspriser& Molledrift. Afgangsprojekt, 2015.
 • Kaliski, M., Frączek, P. i Szurlej, A. 2011 Brytyjskie doświadczenia a zmiana struktury źródeł energii w Polsce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 14, z. 2, s. 141-153.
 • Kamiński, J. 2010. Modelowanie systemów energetycznych - ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 13, z. 2, s. 219-226.
 • Mix energetyczny 2050, Analiza scenariuszy dla Polski, Warszawa 2011.
 • Mix energetyczny dla Polski do roku 2060. Warszawa 2015, opracowany dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) przez Departament Analiz Strategicznych.
 • Narodm akcm plan rozvoje jaderne energetiky v CR, Zpracovatel: Ministerstvo prümyslu a obchodu CR, Ministerstvo financi CR, 2015.
 • Olkuski, T. 2014. Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2012. Rynek Energii, ISSN 1425-5960, Nr 3, s. 14- 19.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku.
 • Popławski, T. 2012, Problematyka budowy modelu długoterminowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną dla Polski. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 15, z. 3, s. 293-304.
 • Rocm zprava o provozu ES CR, Oddelem statistiky a sledovam kvality ERU. Praha, 2015.
 • Scenarier for dansk el og fjernvarme 2020 til 2035. Analyse nr. 4, Dansk Energie, 2013.
 • Scenario outlook and adequacy forecast 2014/2030. European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E), Brussels, 2014.
 • Statni Energeticka Koncepce Ceske Republiky, Praha, 2014.
 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. Warszawa 2014.
 • Tischner, D., Ukleja, J., Willams, L., Vardakis, A. i Porta, J. 2013. UK Optimization of Electricity Generation Mix for 2030, Power and Energy Society General Meeting (PES), IEEE, s. 1-5, DOI: 10.1109/PESMG.2013.6672604.
 • Urząd Regulacji Energetyki [Online] Dostępne w: http://www.ure.gov.pl/ [Dostęp: 1.07.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.