PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 8, cz. 2 Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce.Biografie finansowe | 377--389
Tytuł artykułu

Etyka, zarządzanie, przedsiębiorczość. Heterogenizacja etosu polskich menedżerów i przedsiębiorców w świetle badań jakościowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethics, Management, Entrepreneurship. The Heterogeneity of Ethos of the Polish Managers and Entrepreneurs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest interpretacja wybranych elementów typologii moralnych perspektyw percepcyjnych (MPP) menedżerów i przedsiębiorców2, w kontekście zmian ładu aksjonormatywnego polskiej gospodarki. Prezentowana typologia jest rezultatem badania jakościowego, nawiązującego do teorii reprezentacji społecznych S. Moscoviciego i U. Flicka [Moscovici 1981, Flick 1998], opisuje kategorie, które wyznaczają postrzeganie moralnych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Hipoteza badawcza artykułu jest następująca: postrzeganie moralnego wymiaru zarządzania i przedsiębiorczości stanowi trwały element etosu polskich przedsiębiorców i menedżerów, uwarunkowany przez różnorodne czynniki kulturowe, instytucjonalne i organizacyjne. Kształt moralnej percepcji wyznaczają, między innymi, normy definiowane w instytucjonalnej przestrzeni globalnej gospodarki. Nie można jednak określić jednego dominującego wzoru moralnego etosu polskich przedsiębiorców i menedżerów. Mamy do czynienia z heterogenizacją tego etosu - w jego obrębie współwystępuje kilka głównych typów moralnej percepcji(fragment tekstu)
EN
Studies on moral attitudes of managers and entrepreneurs has been a subject of growing interest for both researchers and practitioners. This study examined the relationship between dynamics of the moral beliefs of Polish business leaders and long-standing transformations of economy, organizational culture, and modernity. The results of exploratory qualitative analysis are presented. This analysis was based on a sample of interviews with CEO's and entrepreneurs, who manage companies located in different regions of Poland. Based on their perceptions of the ethics and management relationship, the several types of moral perspectives were distinguished using a multi-stage procedure. Results show a very diverse picture of the moral perception in the group of respondents. On the one hand, the results of the study confirm the growing prevalence of corporate codes of ethics and procedural attitudes towards ethics. On the other hand, the perspectives based on personal moral convictions and a sense of moral autonomy were reconstructed(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bokszańska G. (2011), Etyka - biznes - zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
 • Dylus A. (2005), Globalizacja. Refleksje etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków
 • Flick U. (1998), Introduction: Social representations in knowledge and language as approaches to a psychology of the social [w:] U. Flick (red.) (1998), The psychology of the social, Cambridge University Press, Cambridge
 • Flick U. (2006), An introduction to qualitative research, SAGE Publications Ltd., London
 • Gardawski J. (2001), Powracająca klasa. Sektor prywatny w II Rzeczpospolitej, IFiS PAN, Warszawa
 • Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Hryniewicz J.T. (2007), Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Jasiecki K. (2002), Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Warszawa
 • Jasińska-Kania A. (2008), Wartości i normy moralne a procesy przemian w Polsce i w Europie [w:] J. Mariański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo WAM, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Kraków
 • Kojder A. (2012), Nadmiar prawa [w: ] K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Komitet Socjologii PAN, Warszawa
 • Konecki T.K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lewicka-Strzałecka A. (1999), Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
 • Merton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Moscovici S. (1981), On social representations [w:] J.P. Forgas (red.), Social cognition: perspectives on everyday understanding, Academic Press, London
 • Powers C.W., Vogel D. (1980), Ethics in the Education of Business Managers, The Hastings Center, Hastings-on-Hudson, New York
 • Skąpska G. (2002), Kultura prawna w procesie tworzenia wolnej gospodarki [w:] G. Skąpska (red.), Buddenbrookowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, Universitas, Kraków
 • Szczupaczyński J. (2013), Władza a moralny wymiar przywództwa, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa
 • .Walczak-Duraj D. (2002), Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Trutkowski C. (2002), Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowanie [w:] M. Marody, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Ziółkowski M. (2006), Zmiany systemu wartości [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.