PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 55 Rozwój transportu w świetle współczesnych wyzwań | 31--44
Tytuł artykułu

Zastosowanie LNG jako alternatywnego paliwa w transporcie wodnym śródlądowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
LNG as an Alternative Fuel in Inland Shipping
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych celów europejskiej polityki transportowej jest wzrost efektywności gospodarowania zasobami energii. Zgodnie z białą księgą z 2011 r. dalszy rozwój sektora transportowego musi się opierać na poprawie efektywności energetycznej środków transportu we wszystkich gałęziach transportu np. poprzez rozwój i wprowadzanie paliw i układów napędowych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. W procesie tym dużą rolę powinny odgrywać innowacje w transporcie wodnym śródlądowym, mające na celu m.in. szersze zastosowanie paliw alternatywnych, mimo że gałąź ta postrzegana jest jako jedna z najmniej energochłonnych. W tym świetle celem artykułu jest przedstawienie podatności transportu wodnego śródlądowego na wdrażanie innowacji technicznych, a także aktualnych doświadczeń i kierunków w zakresie wdrażania układów napędowych statków żeglugi śródlądowej zasilanych paliwem alternatywnym w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG). (fragment tekstu)
EN
One of the main goals of the European transport policy is to increase productivity of energy consumption. In the process, the focus is on implementation of innovative engines for vessels. In this article it is presented: - the ability of inland shipping to implement technical innovations, - European experience in the field of LNG implementation in inland shipping. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Argonon, LNG Dual Fuel in inland waterway transport, Bestfact, Best Practice Case Quick Info. Green Logistics & Co-modality, http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2013/ 08/bestfact_Quick_info_greenlogistics_2-048_Argonon_LNG_Dual_Fuel.pdf.
 • Bagniewski M., LNG - własności i zastosowanie, http://www.dnv.pl/Binaries/LNG%20 wlasnosci% 20i%20zastosowanie_tcm144-520590.pdf.
 • Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 29 marzec 2011 r., COM (2011) 144.
 • Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, Komisja Europejska, Bruksela 2013, COM(2013) 17 final.
 • Energy, transport and environment indicators, Eurostat Pocketbook 2013 edition, European Commission, Luxembourg 2013.
 • Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung 2009-1, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Strasbourg 2009.
 • "Greenstream": Erster rein flüssigerdgasbetriebener Binnentanker zu Gast in Köln, http:// www.report-k.de/Panorama/Koeln-Panorama/Greenstream-Erster-rein-fluessigerdgasbetriebener- Binnentanker-zu-Gast-in-Koeln-21209.
 • Grohmann Ch., ZKR-Präsidentin tauft LNG-betriebenes Tankmotorschiff "Greenrhine", ttp://www. bonapart.de/nachrichten/beitrag/zkr-praesidentin-tauft-lng-betriebenes-tank-motorschiffgreenrhine. html.
 • Launch of first Dutch LNG-refit inland container vessel, Inland Navigation Europe, http://www.inlandnavigation.eu/news/innovation/launch-of-first-dutch-lng-refit-inlandcontainer- vessel/.
 • LNG Greenrhine to Be Christened Today, The Netherlands, http://www.lngworldnews. com/ lng-greenrhine-to-be-christened-today-the-netherlands/.
 • Natural Gas Use is on the rise for European Inland Waterway Shipping, http://articles. maritimepropulsion.com/article/Natural-Gas-Use-is-on-the-rise-for-European-Inland- Waterway-Shipping-1927.aspx.
 • Rentner S., Ein Blick auf die niederländische Binnenschifffahrt und ihre Wasserstraßen, "ERSTU Navigator" 2013, nr 13.
 • Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych, http:// www.europarl.europa. eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0352+0+DOC+XML+V0//PL.
 • The power of inland navigation. The future of freight transport and inland shipping in Europe 2010-2011, Inland Shipping Information Agency (BVB), Rotterdam http:// www. ebuuenf.org/fileupload/Power_inlandnavigation2010-2011.pdf.
 • W kierunku wysokiej jakości śródlądowego transportu wodnego, NAIADES II, Komisja Europejska, Bruksela 2013, COM(2013) 623 final.
 • Wurster R., Weindorf W., Zittel W., Schmidt P., Heidt C., Lambrecht U., Lischke A., Müller S., LNG als Alternativkraftstoff für den Antrieb von Schiffen und schweren Nutzfahrzeugen, München/Ottobrunn, Heidelberg, Berlin, 6 März 2014, http://www.bmvi.de/Shared- Docs/DE/Anlage/ UI-MKS/mks-kurzstudie-lng.pdf?__blob=publicationFile.
 • Złoty P., Barki zasilane LNG na Renie, http://gazeo.pl/cng-lng/cng-i-lng-dla-biznesu/przemysl- cng-lng/Barki-zasilane-LNG-na-Renie,artykul,6856.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.