PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 55 Rozwój transportu w świetle współczesnych wyzwań | 45--55
Tytuł artykułu

Transport wodny śródlądowy jako element gospodarki wodnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inland Waterway Transport as an Element of Water Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transport wodny śródlądowy jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu. Jego rozwój jest jednym z czynników przyspieszających realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. W Polsce udział transportu wodnego śródlądowego w strukturze przewozów ładunków w 2013 r. wyniósł 0,2%1. Niewielki udział przewozów transportem wodnym śródlądowym wynika między innymi z braku odpowiedniej jakości infrastruktury śródlądowych dróg wodnych. O jakości dróg wodnych decydują warunki naturalne rzek oraz warunki nawigacyjne, za które odpowiedzialne są inwestycje podejmowane na drogach wodnych w ramach działań gospodarki wodnej. Celem artykułu jest ukazanie transportu wodnego śródlądowego jako ważnego podmiotu gospodarki wodnej. (fragment tekstu)
EN
Inland waterway transport is one of the most environment-friendly modes of transport. Its development is one of the factors that accelerate the implementation of the concept of sustainable development. In Poland, the share of inland waterway transport in the freight was 0,2% in 2013. A small share of inland waterway transport is caused by the lack good quality infrastructure of inland waterways. The quality of the waterways determine the natural conditions of rivers and navigation conditions. The second factor depends on the undertaken investments on the waterways as part of water management. This article's aim is to show the inland waterways as an important subject of water management. (original abstract)
Bibliografia
 • Autostardy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pl/pl/ 926/autostrady.
 • Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela 28.03.2011 r., COM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • Directive 2000/60/EC of the European Parlament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, Official Journal of the European Communities 22.12.2000, L.327
 • EU transport In figures, European Commission, Statistical Pocketbook 2014.
 • External cost of transport. Update study for 2008, Report. Delft, September 2011, http://ecocalc- test.ecotransit.org/CE_Delft_4215_External_Costs_of_Transport_in_Europe_def.pdf.
 • Hofman L., Wojewódzka-Król K., Ekonomika zasobów wodnych, Gdańsk 1988.
 • Inventory of most important bottlenecks and missing links in the E waterway network, Resolution no. 49, Revision 1, Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on Inland Water Transport, New York-Geneva 2013.
 • Masterplan dla obszaru dorzecza Odry, Warszawa 2014.
 • Masterplan dla obszaru dorzecza Wisły, Warszawa 2014.
 • Modal splot of freight transport, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTable Action.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdtr220&language=en.
 • Ochrona środowiska 2014, GUS, Warszawa 2014.
 • Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2011.
 • Raport Roczny 2003, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Raport Roczny 2013, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., http://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/raport-roczny/.
 • Resolution no. 92/2 on new classification of inland waterways, CEMT/CM(92)6/FINAL.
 • Transport wyniki działalności 2014, GUS, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229).
 • WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, European Commission, Brussels 28.03.2011 r., COM(2011) 144 final.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Transport wodny śródladowy. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.