PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | z. 3 | 87--98
Tytuł artykułu

Wpływ handlu uprawnieniami do emisji CO2 w Unii Europejskiej na przeciwdziałanie zmianom klimatu

Autorzy
Warianty tytułu
CO2 Emission Allowance Trading in the European Union and Its Impact on Combating Climate Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono podłoże działań związanych z wdrażaniem uregulowań prawnych mających na celu ochronę klimatu, a zwłaszcza walkę o obniżenie antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych. Zwrócono uwagę, że już w 1979 roku zwołano w Genewie Pierwszą Światową Konferencję Klimatyczną, która zapoczątkowała systematyczne spotkania przywódców państw i organizacji pozarządowych ustalających działania na rzecz ochrony klimatu. Szczególną uwagę zwrócono na Protokół z Kioto, w którym wyszczególniono sześć gazów cieplarnianych oraz ustalono szczegółowe cele redukcji ich emisji dla poszczególnych państw. W artykule przedstawiono również globalną emisję CO2 dla świata oraz państw Unii Europejskiej w latach 1965-2013, wskazano też największych emitentów. Należą do nich między innymi Chiny, USA, Indie, Rosja, Japonia i Niemcy. Dużą uwagę poświęcono handlowi uprawnieniami do emisji EUA na europejskiej giełdzie energii EEX. Na wykresach przedstawiono powolny, ale rosnący trend cen tych uprawnień. Uprawnienia do emisji mają na celu likwidację najbardziej uciążliwych dla środowiska jednostek lub wymuszenie ich modernizacji. Unia Europejska jest liderem w dziedzinie proekologicznych rozwiązań. Jeśli jednak inne państwa nie wdrożą u siebie podobnych regulacji prawnych wysiłek UE będzie daremny, a wprowadzone restrykcje spowodują recesję w strefie eurolandu, przeniesienie działalności przemysłowej w inne regiony i w konsekwencji spadek znaczenia państw europejskich w świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the background of activities related to the implementation of legislation aimed at climate protection and - especially - the fight for the reduction of anthropogenic greenhouse gas emissions. It should be pointed out that the First World Climate Conference took place in Geneva in 1979. This began regular meetings of state and NGO leaders, discussing actions on climate protection. Particular attention was paid to the Kyoto Protocol, which sets out six greenhouse gases and determines specific greenhouse gas emission targets for individual countries. The paper also presents both global and the EU's CO2 emissions in the period 1965-2013, as well as the major CO2 emitters. These include, inter alia, China, the USA, India, Russia, Japan, and Germany. Particular attention was paid to the EUA trading on the European Energy Exchange (EEX). The charts show a slow upward trend for the aforementioned allowance prices. Emission allowances are aimed at decommissioning or modernizing units that are particularly harmful for the natural environment. The European Union is a leader in environmentally friendly solutions. However, if other countries do not implement similar regulations, this effort will be futile, and introduced restrictions will cause a recession in the Eurozone area, relocation of industrial activity to other regions, and - as a result - the decreasing importance of the European Union countries in the world. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
87--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Bibliografia
 • Barchański, B. 2009. Czy produkcja energii elektrycznej z węgla może wywołać ocieplenie klimatu? Przegląd Górniczy nr 11-12.
 • Becket, M. 2008. Jak działa giełda. Przewodnik inwestora giełdowego. Wyd. LIBER, Warszawa. BP 2015.
 • BP Statistical Review of World Energy June 2015 [Online] Dostępne w: www.bp.com [Dostęp: 6.07.2015].
 • Burck, J., Marten, F. i Bals, Ch. 2015. The Climate Change Performance Indeks. Results 2015.
 • Dach, Z. 1999. Podstawy mikroekonomii. Wyd. Naukowe SYNABA. Kraków.
 • Dyrektywa 2003 - Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE.
 • EEX - Europejska Giełda Energii [Online] Dpstępne w: http://www.eex.com/ [Dostęp: 6.07.2015].
 • Grudziński, Z. 2012. Sytuacja na giełdach handlu emisją a ceny energii elektrycznej. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 15, z. 3, ISSN 1429-6675, s. 77-90.
 • Grudziński, Z. i Stala- Szlugaj, K. 2015. Wpływ emisji CO2 na koszty produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego. Annual Set The Environment Protection. Rocznik Ochrony Środowiska vol./tom 17. Year/Rok 2015. ISSN 1506-218X. s. 1389-1402.
 • Hull, J. 1998. Kontrakty terminowy i opcje. Wprowadzenie. Wydawnictwo finansowe WIG- Press. Warszawa.
 • Kyoto ... 1998 - Kyoto protocol to the united nations framework convention on climate change.
 • Pawłowski, A. i Cao, Y. 2014. The role of CO2 in the Earth's ecosystem and the possibility of controlling flows between subsystems. Mineral Resources Management vol. 30, issue 4, p. 5-20.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku.
 • Praca zbiorowa 2004 - Klimafakten-Der Rückblick-Ein Schlussel für die Zukunft- Bundesaltstat für Geuwissenschaften und Rohstoffe (BGR), Institutb für Geowissenschaftliche Gemein-schaftsaufgaben (GFA), Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (NLfB) - Hannover [W:] Barchański B., A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 13, z. 2, s. 11-28.
 • Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.
 • Szurlej, A., Kamiński, J. i Suwała, W. 2014. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce - wybrane zagadnienia. Rynek Energii Nr 2, s. 47-53.
 • Thomson Reuters [Online] Dostępne w: https://forms.thomsonreuters.com/AnnualCarbonSurvey2015/); [Dostęp: 6.07.2015].
 • Ustawa 2004 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2784).
 • Wojtkowska-Łodej, G. 2015. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej - wyzwania dla przyszłości polskiej gospodarki. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 18, z. 1. ISSN 14296675, s. 15-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.