PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 56 Modelowanie procesów i systemów logistycznych | 315--329
Tytuł artykułu

Znaczenie reguł rotterdamskich dla kreowania uwarunkowań prawnych logistyki morskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Rotterdam Rules for Legal Framework of Maritime Logistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny, wyjątkowo szybko zmieniający się świat, stwarza nowe wyzwania przed projektowanymi regulacjami prawnymi, także z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego. Tworzone regulacje prawne nie nadążają często za zmianami, a w szczególności regulacje konwencyjne, stanowiące owoc wieloletnich wysiłków i wypracowanych kompromisów. Pomimo praktycznej potrzeby jednolitości legislacji zarówno różnice geopolityczne, gospodarcze, jak i doraźne oraz przyszłe potrzeby, mają istotny wpływ na przyjmowane rozwiązania, nie budząc najczęściej w ostatecznym kształcie powszechnego entuzjazmu. Zmiany prawne w skali globalnej to proces powolny, żmudny, narażony na wszechstronną krytykę, jak pokazuje przykład konwencji omawianej w niniejszym artykule. Czas pokaże, na ile wypracowane rozwiązania znalazły uznanie i zastosowanie w praktyce. (fragment tekstu)
EN
This paper aims to present the importance of the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, UN 2008 (Rotterdam Rules) for creation of legal framework for maritime logistics. The article concerns on selected solutions and provisions of this convention, e.g. liability regime of the carrier, issues connected with the shipper, scope and multimodal aspects of Rotterdam Rules. Perspectives of implementation of this convention are also discussed.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Czernis M., Reguły rotterdamskie. Prawo do kontroli nad ładunkiem, cz. 4, http://czernis.madzielewski. pl/aktualnosci/reguly-rotterdamskie-....html.
 • Czernis M., Reguły rotterdamskie - umowa przewozu ładunku, cz. 3, "Newsletter" 2010, http://www.czernis.pl/public/mypic/Newsletter/2010+Lipiec.pdf.
 • Czernis M., Reguły rotterdamskie - umowa przewozu ładunku i charakter multimodalny nowych reguł, cz. 2, "Newsletter" 2012, http://www.czernis.pl/public/mypic/Newsletter/2012+ Grudzien.pdf.
 • Dąbrowski D., Reguły rotterdamskie a unimodalne konwencje przewozowe, "Studia Iuridica Toruniensia" 2013, t. XII, http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2013.003.
 • Declaration of Montevideo, Montevideo 22.10.2010, http://www.rotterdamrules.com/ sites/default/files/pdf/DECLARATION OF MONTEVIDEO- FRINAL.pdf.
 • Górski W., Ubezpieczenia transportowe, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999.
 • Kodeks morski z dnia 18 września 2001 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 758.
 • Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., Dz. U. z 1937 r. Nr 33, poz. 258 z późn. protokołami.
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całooeci lub częoeciowo, drogą morską, ONZ 2008, http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/ projekty_aktow_prawnych/projekty_inne/proj_knz/px_uncitral_rr_tekst_poprawiony. pdf.
 • Koziński M.H., Wybrane problemy nowej regulacji przewozu ładunku w polskim prawie morskim, "Prawo Morskie" 2011, t. XXVII.
 • Lost-Siemińska D., Kochanowski K., Reguły rotterdamskie, "Namiary na Morze i Handel" 2009, http://www.maritime.com.pl/newsletter/indexm. php?id_term=51111.
 • Łopuski J., Węzłowe problemy współczesnego prawa morskiego, [w:] Prawo morskie, t. I, red. J. Łopuski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 • Matysik S., Prawo morskie. Zarys systemu, t. II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków, Gdańsk 1973.
 • Młynarczyk J., Prawo morskie, Wydawnictwo Info-Trade, Gdańsk 2002.
 • Posiedzenie komisji kodyfikacyjnej Prawa Morskiego w dniu 23 marca 2012 r. www.transport. gov.pl/2-4db6a89a8a0e6-1795148-p_2.htm.
 • Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego za rok 2014, opracowanie: J. Nawrot, Z. Pepłowska-Dąbrowska, https://www.mir.gov.pl/media/5351/ Sprawozdanie_kkpm_2014.pdf.
 • Szwankowski S., Lądowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 • UNCTAD, Review of maritime transport, Nowy Jork, Genewa 2013, http://unctad.org/ en/publicationslibrary/rmt2013_en.pdf.
 • Uzasadnienie do wniosku o udzielenie przez Radę Ministrów zgody na podpisanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całooeci lub częściowo, drogą morską, opracował P. Krężel, http://bip.transport. gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_inne/proj_knz/px_rr__uzasadnienie_ poprawione.pdf.
 • Zużewicz-Wiewiórowska I., Odpowiedzialność odszkodowawcza załadowcy na podstawie Konwencji UNCITRAL o umowie międzynarodowego przewozu ładunków w całości lub częściowo morzem (reguły rotterdamskie), "Prawo Morskie" 2009, t. XXV. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.