PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 7, cz. 3 Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania | 325--337
Tytuł artykułu

Motywowanie w firmie rodzinnej - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employee Motivation is a Family Business - a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka problematyki związanej z motywacją pracowników oraz analiza motywatorów stosowanych w wybranym przedsiębiorstwie rodzinnym. W tym celu przeanalizowano system motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie rodzinnym i zbadano ocenę stopnia motywacji zidentyfikowanych motywatorów. W opracowaniu omówiono pojęcie motywacji, systemu motywacyjnego oraz przedstawiono modele motywacji na podstawie badań literaturowych, narzędzia motywacji oraz metody oddziaływania motywacyjnego. Przedstawiono charakterystykę badanej firmy rodzinnej oraz wyniki badania ankietowego. (fragment tekstu)(fragment tekstu)
EN
This paper discusses the concept of motivation, incentive system and presents models of motivation based on the research literature. It analyzes the incentive system considered and investigates the family business assessment of the degree of motivation identified motivators studied the family business. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Armstrong M. (1997), Jak być lepsz ym menadżerem, Dom wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Blikle A.J. (23.03.205), Firmy rodzinne, http://www.moznainaczej.com.pl/.
 • Borkowska S. (2006), Motywacja i Motywowanie, PWN, Warszawa.
 • Borkowska S. (1987), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Czermiński A. i inni (2002), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 • Griffin R. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Jasiński Z. (1998), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa.
 • Kawecka-Endler A. (2012), Nowoczesne formy zatrudnienia a bez pieczeństwo pracy [w:] Zastosowania Ergonomii (red. J. Charytonowicz), Wydawnictwo PTErg, Oddział we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kawecka-Endler A. (2007), Możliwości stosowania innowacji w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Organizacja I Zarządzanie" nr 47, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 135.
 • Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Kozioł L. (2011), Trychotomia cz ynników motywacji w pracy - zarys koncepcji, Zeszyty Naukowe.
 • Mikuła B. (2000), Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa, Kraków- Kluczbork.
 • Nejman Ż., Kawecka-Endler A (2014), Motywacja - analiza prz ypadku w wybranym przedsiębiorstwie [w:] R. Kucęba i in., Koncepcja zarządzania współczesnymi organizacjami, WWZPCZ, Częstochowa.
 • Schermerhorn J. (2008), Zarządzanie, kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sekuła Z. (1997), Motywacyjne kształtowanie płac, cz. I, OPO, Bydgoszcz.
 • Stelmach W. (2005), Ciemne strony kierowania, Placet, Warszawa.
 • Stoner J.A.S., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Szmidt C.Z. (1987), Humanizacja pracy wysoce podzielonej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wajda A. (2003), Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Motywowanie w firmie rodzinnej - studium przypadku Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 2 (19).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.