PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 56 Modelowanie procesów i systemów logistycznych | 341--355
Tytuł artykułu

Wrażliwość społeczna jako kompetencja przyszłych menedżerów logistyki - rozpoznanie wstępne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Sensivity as a Competence of Future Logistics Managers. Indights into the Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż: 1) na wrażliwość społeczną przyszłych menedżerów mają wpływ czynniki socjologiczne, takie jak: płeć, wiek, kierunek oraz wykształcenie; 2) przyszli menedżerowie logistyki wykazują zróżnicowane cechy wrażliwości społecznej. W związku z przeprowadzonymi badaniami można wysunąć wnioski dla systemu kształcenia oraz działu HR. System kształcenia powinien wdrożyć działania, które w sposób świadomy kształtowałyby wrażliwość społeczną. Przykładowo, w procesie studiowania zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji zarządczych studenci powinni analizować przypadki zarówno związane z wytycznymi kosztowymi, jak i sytuacje, w których dobro człowieka zmniejsza rangę składnika finansowego. Przygotowywane studia przypadków powinny obejmować również sytuacje pozagospodarcze. Natomiast działy HR w podmiotach nienastawionych sensu stricto na generowanie zysku, w procesie rekrutacyjnym powinny wdrożyć dodatkowo procedury sprawdzające kompetencje społeczne potencjalnych menedżerów. Konkludując, należy mieć nadzieję, że przyszli menedżerowie logistyki w sytuacjach kiedy będą musieli podjąć trudne decyzje, przy ich podjęciu będą kierowali się nie tylko czynnikami ekonomicznymi, ale także przejawiać będą pewną wrażliwość społeczną. (fragment tekstu)
EN
Nowadays in some areas activities of the organization we observe a change in the methods of management decision-making. It can be explained in part by gradual abandonment of cost aspects, as the main determinant of the efficiency, in order to strengthen the arguments related with generally understood good customer or beneficiary. Consequently the success of the entity operating in such circumstances (social sensitivity) requires not only a redefinition of the beam management purposes but also disposability appropriately selected staff. This staff must have both professional competence in the strict sense as well as social competence (or, more broadly - social-emotional). Therefore, job market sees growing demand for socially sensitive logistics managers. These competencies can be shaped in the process of education. The article presents the results of research conducted by the authors, and the conclusions that can be drawn for the education system and the HR department. (original abstract)
Słowa kluczowe
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bandach M., Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych, "Economics and Management" 2013, nr 4.
 • Błaszczyk W., Wrażliwość jako czynnik wpływu społecznego na zmiany w organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" 2010, nr 234.
 • Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, "Studia Lubuskie" 2006.
 • Matczak A., Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, emocjonalnych, Raport końcowy z realizacji projektu 2 H01 F 062 23 w latach 2002-2005, Warszawa 2005 (tekst niepublikowany).
 • Orlik P., Rozum a wrażliwość, [w:] Rozdroża i ścieżki wrażliwości, Problemy/Dyskusje, t. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Tworzenie wartości dla biznesu i społeczności, "Harvard Business Review Polska", maj 2011.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Szołtysek J., Nowe wyzwania w kształceniu logistyków na poziomie studiów wyższych, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania nr 4, red. J. Szołtysek, B. Detyna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2013.
 • Szołtysek J., Płaczek E., Twaróg S., Konieczność kształtowania kompetencji menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej, [w:] Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2014.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki, [w:] Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, red. J. Szołtysek, G. Trzpiot, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013.
 • Wachowiak P., Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.