PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 144 | 141--159
Tytuł artykułu

Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Foreign Capital Expansion of Polish Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba weryfikacji, czy modele ewolucyjne internacjonalizacji, a w tym model uppsalski pozwalają na wytłumaczenie przebiegu ekspansji kapitałowej działających w Polsce przedsiębiorstw. W artykule omówione zostały wyniki badań teoretycznych oraz empirycznych dotyczących BIZ polskich spółek. Dokonano oceny stopnia internacjonalizacji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzących działalność w formie BIZ oraz przedstawiono specyfikę prowadzonej przez powyższe podmioty ekspansji międzynarodowej o charakterze kapitałowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article attempts to verify whether evolutionary models of internatiolisation, including the Uppsala model, allow for the explanation of the course of capital expansion of companies operating in Poland. The article discusses the results of theoretical and empirical research in relation to Polish companies FDI. It assesses the extent of internationalisation of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange involved in the FDI business and presents the characteristics of international capital expansion conducted by these entities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dunning J. H., Lundam M. L., Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2008.
 • Jarosiński M., Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szałucka M., Szóstek A., Długołęcka K., Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 • Obłój K., Wąsowska A., Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, red. R. Krupski, WWSZiP, Warszawa 2010.
 • Witek-Hajduk M., Motywy internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw, w: Wspołczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, red. Schroeder J., Stępień B., Zeszyty Naukowe nr 125, UE, Poznań 2009.
 • Bongalia F., Goldstein A., Mathews J., Accelerated internationalization by emerging markets multinationals, "Journal of World Business" 2007, 42 (4), s. 369-383.
 • Buczkowski B., Polands outward foreign direct investment, "The Journal of the Faculty of Economics - Economic" 2013, vol. 1, s. 72-81.
 • Forsgren M., Hagström P., Ignorant and impatient internationalization?: The Uppsala model and internationalization patterns for Internet-related firms, "Critical perspectives on international business" 2007, vol. 3, iss. 4, s. 291-305.
 • 4. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Emerging Profiles of Polish Outward Foreign Direct Investment, "Journal of East-West Business" 2012, vol. 18, s. 132-156.
 • Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Foreign direct investment of Central and Eastern European countries, and the investment development path revisited, "Eastern Journal of European Studies" 2010, vol. 1, iss. 2, s. 21-36.
 • Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Poland's Investment Development Path: in search of a synthesis, "International Journal of Economic Policy in Emerging Economies" 2009, vol. 2, no. 2, s. 153-174.
 • Johanson J., Vahlne J. E., The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, "Journal of International Business Studies" 1977, vol. 8, iss. 1, s. 23-32.
 • Johanson J., Vahlne J. E., The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of Foreignness to Liability of Outsidership, "Journal of International Business Studies" 2009, vol. 40, iss. 9, s. 1411-1431.
 • Klimek A, Regionalna ekspansja korporacji transnarodowych z wybranych krajow Europy Środkowej i Wschodniej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 135-146.
 • Kłysik-Uryszek A., Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2, s. 161-173.
 • Knight G. A., Cavusgil T., Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-Global Firm, "Journal of International Business Studies" 2004, vol. 35, no. 2, s. 124-141.
 • Kothari T., Kotabe M., Murphy P., Rules of the Game for Emerging Market Multinational Companies from China and India, "Journal of International Management" 2013, vol. 19, iss. 3, s. 276-299.
 • Kowalewski O., Radło M.-J., Determinants of FDI and Entry Modes of Polish Multinational Enterprises: Beyond Current Evolutionary Models of Internationalization, www: http://ssrn.com/abstract=2145866 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145866
 • Luo Y., Thung R. L., International Expansion of Emerging Market Enterprises: A Springboard Perspective, "Journal of International Business Studies" 2007, vol. 38, no. 4, s. 481-498.
 • Matthews J. A., Dragon multinationals: New players in 21st century globalization, "Asia Pacific Journal of Management" 2006, vol. 23, iss. 1, s. 5-27.
 • NBP, Polskie inwestycje zagraniczne w 2013 roku, Warszawa 2014.
 • Przybylska K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2006, 3, s. 41-57.
 • Radło M.-J., Emerging multinationals and outward FDI development: case of Poland, "Eastern European Economics" 2012, vol. 50, iss. 2, s. 59-84.
 • Stawicka M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przykładem aktywności polskich przedsiębiorcow na rynkach zagranicznych, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Stawicka Magdalena% 20Kinga/Stawicka Magdalena BEZPO REDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE PRZYK ADEM AKTYWNO- CI POLSKICH PRZEDSI BIORC W NA RYNKACH ZAGRANICZ.pdf
 • Wiliński W., What Do We Know about the Internationalization of Central and Eastern European Countries and Firms?, "Comparative Economic Research" 2013, vol. 16, iss. 2, s. 25-43.
 • Zimny Z., Outward FDI from Poland and its policy context, 2012, "Country profiles of inward and outward foreign direct investment", Vale Columbia Center on Sustainable International Investment.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.