PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 4, cz. 1 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku | 287--299
Tytuł artykułu

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Human Resources Management in Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor publiczny stanowi obecnie istotną rolę w zaspokojeniu znaczących potrzeb społecznych, która realizowana jest między innymi przez wprowadzenie zmian w obszarze zzl (zarządzania zasobami ludzkimi) w administracji publicznej. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa we współczesnych czasach kluczową rolę, gdyż warunkuje ono sprawność działania pracowników administracji publicznej. Artykuł prezentuje zastosowanie dobrych praktyk biznesowych z zakresu zzl w administracji publicznej, a w szczególności autorzy skupiają się na wybranych działaniach wprowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Inspiracją do powstania niniejszego artykułu są doświadczenia zawodowe autorów, którzy pełnią rolę coachów64 wdrażających standardy z zakresu zzl w JST w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST". Istotną przesłanką jest również spostrzeżenie, że problematyce strategicznego zzl w administracji publicznej nie została poświęcona według opinii autorów dostateczna ilość publikacji, stąd chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi w tym zakresie. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zmian z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, jakie były wprowadzone w wybranych jednostkach samorządowych na przestrzeni ostatnich lat i które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania tych urzędów, ze szczególnym uwzględnieniem transferu dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z sektora biznesu do administracji publicznej. Celem praktycznym jest sformułowanie propozycji adresowanych do władz JST pozwalających na wybór właściwych narzędzi i metod z zakresu zzl. (fragment tekstu)
EN
Public sector plays currently a crucial role in satisfying significant community needs. This is achieved among others, through introducing changes in an area of human resources management in public administration. Strategic human resources management plays nowadays a key role, as it conditions the efficiency of public administration employees. This article shows the usage of good business practice in public sector human resources management. Authors focus on selected local government unit actions in particular. The inspiration for this paper are the observations from professional experience of authors, who work as coaches implementing human resources management standards as a part of EU funded project "Systemic support of management processes in local government units". 62 izabela.rozanska@uni.lodz.pl 63 pawel.luczak@uni.lodz.pl 288 The main goal of this article is to show changes from strategic human resources management scope that where implemented in selected local government units in the course of past years, with emphasis on transferring good practice and innovative solutions from business to public sector. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydanie V rozszerzone, Wolters Kluwer Polska Sp. Z. o.o., Warszawa.
 • Karna W. (2011), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Maheshwari S.R. (2002.), A dictionary of public administration, Orient Longan, Hyderabad, s. 329 [za:] Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S. (red.) (2013), "Public Management 2013", Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, Tom 1, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Mikułowski W., Jezierska A. (red.) (2011), Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego - jak działać lepiej, mając mnie?, Materiały z konferencji Warszawa, 10-11.12.2009 r., Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i École Nationale d'Administration we Francji, Warszawa.
 • Nowowról A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ochnio M. (2012), Nowe zarządzanie publiczne (New Publc Management) - podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, Stowarzyszenie Instytut Zmian, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sudoł S., Kozuch B. (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.) (2010), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Szczygielska A., Krupcała K. (2013), Wybrane problemy zarządzania kadrami w kontekście nowego zarządzania publicznego [w:] Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S. (red.) (2013), "Public Management 2013", Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, Tom 1, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.