PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 4, cz. 1 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku | 301--314
Tytuł artykułu

Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Preparation of Municipal Offices from Podkarpackie Voivodeship to Realize the Strategy in the Years 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doskonalenie działań każdej organizacji jest wyzwaniem współczesnych czasów. Dotyczy to nie tylko tych organizacji, które nastawione na zysk muszą się dostosować do potrzeb i oczekiwań klienta, ale również, a może przede wszystkim instytucji publicznych, które działają w dobie globalizacji otwartej Europy. Ten stan wymusza zachowywanie standardów międzynarodowych i przygotowanie instytucjonalne do realizacji wyzwań XXI wieku, które wytyczone zostały lub zostaną w dokumentach strategicznych przyjmowanych do realizacji. Od momentu przystąpienia Polski do UE pojęcie strategii nabrało nowego, praktycznego znaczenia. Najpierw był to dokument konieczny i wymagany do pozyskania środków z UE, dziś coraz częściej staje się on dokumentem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania gminy, sekwencyjnego planowania działań, hierarchii pozyskiwania środków i wytyczania kierunków rozwoju lokalnego ważnego z perspektywy zrównoważonego rozwoju. W tym świetle u progu nowego okresu programowania 2014-2020 jawi się zasadnicze pytanie: jak polskie gminy są instytucjonalnie przygotowane do realizacji działań ujętych w zadaniach strategicznych obejmujących niedaleką przyszłość, czyli lata 2014-2020? Które obszary powinny być usprawnione? W jakim kierunku powinno pójść wsparcie dla urzędów, żeby mogło być efektywnie wykorzystane w działaniach związanych z realizacją celów strategicznych? Stawiając te pytania, Autorki podejmują w artykule próbę oceny stopnia rozwoju instytucjonalnego urzędów gmin działających na Podkarpaciu, wykorzystując do tego metodykę Analizy Instytucjonalnej (AI) opracowaną przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Canadian Urban Institute na zlecenie MSWiA w latach 2001-2004 w ramach pilotażowego programu Rozwoju Instytucjonalnego finansowanego przez środki EFS. Badania przeprowadzone zostały w latach 2012-2013 w losowo wybranych 30 gminach Podkarpacia za pomocą narzędzi przygotowanych w ramach wspomnianej metodyki. Struktura próby to 13 gmin wiejskich i 17 gmin miejskich. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the level of institutional development of municipal offices from Podkarpackie voivodeship in the context of realization future strategic task in the perspective of the years 2014-2020. Based on the results of empirical research conducted in 30 communities from Podparpackie region in 2012-2013, authors diagnosed 9 areas of management. Moreover, they interpreted the influence of development level of particular areas to the strategy realization in municipal office. Methodology of Institutional Analysis was used which was prepared as a part of Institutional Development Program in 2001-2004. The outcome from the performed analysis is that urban communities have better preparation to realize the strategy, however they need to make the procedures of providing services more efficient. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Dziekański P., Olak A., Pytka S. (2014), Marketing terytorialny. Gmina i jej promocja, Multiprint, Koszyce-Ostrowiec Świętokrzyski-Zagnańsk.
 • Filip P. (2005), Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, wyd. AE Kraków, Kraków.
 • Frejtag-Mika E., Sieradzka K. (2014), Niestabilność finansowa i rozwojowa regionów a dobrobyt społeczeństw lokalnych, "Ekonomia i Zarządzanie", Nr 4, Tom 6, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Grzebyk M. (2012), Rola i miejsce władz lokalnych w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy [w:] R. Weryńska (red.), Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych, wyd. WST-E w Jarosławiu, Jarosław.
 • Grzebyk M., Filip P. (2001), Rola strategii w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin wiejskich, "Wieś i Doradztwo", Nr 2(26).
 • Grzebyk M., Filip P. (2012), Rola zarządzania w funkcjonowaniu samorządu gminnego, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich", nr 29.
 • Kacała J. (2014), Efektywność i doskonałość organizacji publicznych, "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa.
 • Moszkowicz M. (2005), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa.
 • Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Obłój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Pierścieniak A. (2008), Organizacja gminy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 • Pierścieniak A. (2011), Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 20.
 • Stec M. (2011), Funkcjonowanie e-administracji publicznej, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 • Szara K. (2013), Kinds and charakter of joint-action in an organisation within a region, [w:] R. Fedan and K.Szara (red.), Determinants and sources of development of enterprises in the region, wyd. URZ, Rzeszów.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wiatrak A. (2006), Sektor publiczny jako system [w:] B. Kożuch (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja WZ i Instytut Spraw publicznych UJ, Kraków.
 • Wysocka E., Koziński J. (1992), Strategia rozwoju gminy, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Zawicki M., Mazur S. (red.) (2004), Analiza instytucjonalna urzędu gminy - poradnik dla samorządowców, wydanie II, Kraków.
 • Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.