PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 36 (6) Współczesne instrumenty innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 41--59
Tytuł artykułu

Ośrodki innowacji jako istotny instrument wspierania innowacyjności przedsiębiorstw i regionów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Centers of Innovation as an Important Instrument of Suport to Promote Innovation of Enterprises and Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przy obecny stanie rozwoju technicznego i technologicznego, innowacja w coraz mniejszym stopniu jest udziałem genialnego pomysłu, czy wynalazcy pracującego w samotności. Dzisiaj najczęściej wymaga wsparcia w postaci odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego, wiedzy i kompetencji wielu jednostek i grup - specjalistów z różnych dziedzin nauki i praktyki gospodarczej. Jednym z elementów środowiska proinnowacyjnego są ośrodki innowacji. W artykule przedstawiono klasyfikację czynników (źródeł) innowacyjności z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne. Podkreślono znaczenie instytucji i organizacji wspomagających innowacyjność. Na tak zarysowanym tle przedstawione zostały ośrodki innowacji. Parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości dysponują zasobami, których potrzebują innowacyjne przedsiębiorstwa. Szczególnie dla małych podmiotów, brak zaplecza materialnego, finansowego i wiedzy jest główną barierą innowacyjności. Przedstawione w artykule analizy badań sytuują ośrodki w układzie terytorialnym, prezentują zakres świadczonych usług oraz identyfikują grupy klientów i lokatorów. Znajomość oferty ośrodków, dostępności w terenie, doświadczeń podmiotów korzystających ze wsparcia ośrodków, mogą stać się istotnym wzrostu zainteresowania współpracą ze strony przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
The current state of technical and technological development determines that innovation on a small scale is the work of an ingenious idea or inventor working alone. Today, innovation requires the support of R & D capacity, knowledge and competences of many individuals and groups, specialists in various fields of science and business practice. Element of pro-innovation environment are centers of innovation. The article presents the classification of factors (sources) innovation divided into internal and external. It underlines the importance of institutions and organizations supporting innovation. On this background it is shown innovation centers. Technology parks, technology incubators, technology transfer centers and academic business incubators have the resources they need innovative enterprises. The scarcity of material resources, finance and knowledge is the main barrier of innovation for small businesses. The article analyzes centers of innovation are situated in a territory, presenting the range of services provided and identify groups of customers and tenants. Knowledge centers offer, available in the area, experiences recipients of support centers, may become a significant increase in interest in cooperation on the part of entrepreneurs. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Uniwersytet Zielonogórski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Bibliografia
 • [1] Bąkowski. A., Mażewska M., (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa 2012, [www.parp.gov.pl/files/74/81/545/19503.pdf].
 • [2] Bąkowski. A., Mażewska M., (red.) Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014, PARP, Warszawa 2014, [www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/publikacje/20141204_PARP_osrodki_innowacyjnosci_w_polsce.pdf].
 • [3] Dec D., Firmy typu spin off i spin out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, www.kreatorus.szczecin.pl
 • [4] Galende J., de la Fuente J., Internal factors determining a firm's innovative behavior, Wyd. Research Policy 32, 2003.
 • [5] Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • [6] Kalinowski T. B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010.
 • [7] Kasprzyk S., Innowacje. Od koncepcji do produkcji, IW CRZZ, Warszawa 1980.
 • [8] Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2007.
 • [9] Matusiak K. B., (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, PARP, Warszawa 2010, [www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raporty/20100831_raport2010_calosc.pdf.
 • [10] Mizgajska H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Wyd. AE w Poznaniu, Prace habilitacyjne 940, Poznań 2002.
 • [11] Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa2012.
 • [12] Stańkowska M., Wybrane przykłady pomiaru innowacyjności, [w:] Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2014.
 • [13] Strychalska-Rudziewicz A., Uwarunkowania i bariery procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, [w:] Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, red. J. Komorowski, J. Moczydłowska, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.
 • [14] Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, [http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2012.pdf].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.