PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (24) | 33
Tytuł artykułu

Segmentacja facebookowiczów - ujęcie ilościowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Segmentation of Facebook Users - Quantification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza statystyczna wyników ankiety internetowej, mająca na celu dokonanie segmentacji rynku użytkowników Facebooka. Zastosowano metody doboru nielosowego: dobór wygodny i dobór kuli śniegowej. Ponieważ próba nie była reprezentatywna, nie dawała podstaw do statystycznych wnioskowań o populacji użytkowników Facebooka. Wyniki badania były jedynie elementem wstępnej diagnozy, opisem zastanego stanu rzeczy. Na podstawie wybranych kryteriów segmentacyjnych oraz wykorzystując uogólnioną metodę k-średnich i aglomeracyjną metodę Warda, wyodrębniono trzy skupienia: "Poinformowani asekuranci" (56,31% próby), "Zaangażowani ryzykanci" (20,39% próby) oraz "Wytrwali asertywni" (23,30% próby). Profilowania segmentów dokonano na podstawie kryteriów psychograficznych i behawioralnych. Statystyczna istotność zależności między skupieniami internautów a poszczególnymi zmiennymi została potwierdzona testem chi-kwadrat.abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is the statistical analysis of results of the online survey in order to make market segmentation of Facebook users. Non-random sampling methods were used: convenience sampling and snowball sampling method. Because the sample was not representative, it did not give rise to statistical inferences about the population of Facebook users. The survey results were only part of the initial diagnosis, a description of the existing state of affairs. On the basis of selected market segmentation criteria and using the generalized k-means clustering algorithm and the Ward agglomeration method three clusters were formed: "Informed over-cautious persons" (56,31% of the sample), "Committed risktakers" (20,39% of the sample) and "Persistent assertive people" (23,30% of the sample). Segments were profiled on the basis of psychographic and behavioral criteria. The statistical significance of the relationship between clusters of Internet users and individual variables was confirmed by the chi-square test.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chamberlin E.H., Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge 1933.
 • Data Miner, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/Programy/Ogolna-charakterystyka/Moduly-analityczne/ Data-Miner (2.02.2015).
 • Dickson P.R., Ginter J.L., Market segmentation, product differentation and marketing strategy, "Journal of Marketing" 1987, no. 51.
 • Dolnicar S., Leisch F., Delivering the wright tourist service to the wright people - a comparison of segmentation approaches, "The Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism" 2004, no. 5.
 • Mazanec J., Market Segmentation, [w:] Encyclopedia of Tourism, ed. J. Jafari, Routledge, London 2000.
 • Metody doboru próby badawczej, Biuro Badań Marketingowych, Poland The Marketing Research Agency, http://www.bbm.com.pl/metodologia-badawcza/metody-doboru-proby-badawczej/ (2.02. 2015).
 • Migut G., Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, StatSoft Polska, 2009, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Zastosowanie_technik.pdf.
 • Pietrzykowski R., Kobus P., Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 60, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 • Prymon M., Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Robinson J., The Economics of Imperfect Competition, McMillan, Cambridge 1933.
 • Sagan A., Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku, materiały szkoleniowe StatSoft w ramach kursu obsługi programu Statistica, Kraków 2010.
 • Sagan A., Podejście modelowe w segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 800, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Sobczak E., Segmentacja rynków zagranicznych, Prace Naukowe nr 120 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Walesiak M., Segmentacja rynku. Kryteria i metody, praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 1 H02B 011 16 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1999 i 2000, 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.