PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (24) | 41--57
Tytuł artykułu

Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Process Modelling as a Basis for Cost Standardisation in Local Self-Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania modelowania procesów jako podstawy standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego. Przesłanką podjęcia tego tematu był brak jednoznaczności w ustalaniu dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w województwie małopolskim w ostatnich latach. Bazując na dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie modelowania i analizy procesów, autorzy opracowali stosowne rozwiązanie metodyczne dla zadania "orzekanie o niepełnosprawności" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. W części empirycznej zaprezentowano wyniki dla tego studium przypadku modelowania procesów do standaryzacji kosztów. Całość opracowania kończą wnioski, zawierające między innymi wskazówki stosowania opracowanego rozwiązania.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present opportunities given by applying process modelling to cost standardisation in local administration units. The main reason for choosing this research problem is the lack of explicitness in calculating designated subsidy for governmental tasks in Lesser Poland Voivodeship in the last years. Based on the output of organisation and management sciences in the field of business process modelling and analysis, the authors presented an appropriate solution for the task "disability evaluation" realised by Kraków District. In the empirical part, the results of the case study of process modelling for cost standardisation were presented. At the end of the paper the authors formulated conclusions based on their research in Kraków District and gave directions for future application of their methodological proposal.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, red. J. Bober, MSAP UEK, Kraków 2015.
 • Batko R., Urząd gminy jako organizacja procesowa, "Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ" 2009a, nr 4(8).
 • Batko R., Zarządzanie jakością w urzędzie gminy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009b.
 • Buchacz T., Wysocki S., Zarządzanie jakością w administracji - europejskie wzorce, polskie doświadczenia, "Służba Cywilna" 2002/2003, nr 5.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 • Bujak A., Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, prezentacja 14.01.2015, Kraków, www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Prezentacja_Starostami.ppt (10.06.2015).
 • CAF w samorządzie terytorialnym, raport z badania poziomu wiedzy o metodzie CAF 2006 wśród jednostek samorządu terytorialnego, F5 Konsulting, Poznań 2010, http://administracja.mswia.gov. pl/download.php?s=58&id=1536 (10.08.2015).
 • Cieśliński W., Zarządzanie procesami, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Czekaj J., Jabłoński M., Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych, [w:] Metody zarządzania procesami biznesowymi. Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi (etap I), badania statutowe Katedry Metod Organizacji i Zarządzania pod kierownictwem J. Czekaja, Kraków 2004 (maszynopis).
 • Drejewicz S., Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 • Flieger M., Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego: zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin - wyniki badań, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2013, nr 35.
 • Główczyk J., Uniwersalny słownik ekonomiczny, "Mega-Druk" Płońsk, Warszawa 2000.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 • Krukowski K., Zarządzanie procesowe w administracji samorządowej, "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 1.
 • Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004.
 • Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Niezgoda A., Dotacje celowe jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] red. A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolter Kluwers, Warszawa 2009.
 • Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej, red. Sz. Figiel, A.J. Kożuch, IDEICO, Olsztyn 2012.
 • Poświadczenie jakości zastosowania CAF, F5 Konsulting, Warszawa 2010.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii zarządzania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 • Recker J., Roseman M., Indulska M., Green P., Business process modeling - a comparative analysis, "Journal of the Association for Information Systems" 2009, vol. 10, issue 4.
 • Skierniewski T., Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
 • Szumowski W., Zastosowanie podejścia procesowego w urzędach administracji samorządowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Podejście procesowe w zarządzaniu, Wrocław 2009.
 • Toruński J., Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie urzędu miasta, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie" 2009, nr 80.
 • Trzcieliński S., Zależności przyczynowo-skutkowe w przekształceniach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa wytwórczego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999.
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej, ASM Centrum Badan i Analiz Rynku, Kutno 2009.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.).
 • Wawak S., Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 700.
 • Wodecka-Hyjek A., Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2013, nr 1/2.
 • Wojtowicz D., Paciorek K., Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2012, nr 2.
 • Zaleski J., Kociński C., Solecki A., Turowski B., Wysocki S., Duda J., Skiba W., Szarycz A., Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Żabiński M., Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego" i "Wspólnej Metody Oceny CAF", "Zarządzanie Publiczne" 2012, nr 2 (20).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.