PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 4, cz. 1 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku | 315--327
Tytuł artykułu

W kierunku nowych struktur organizacji sektora publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of New Structures of Public Sector Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potencjalne możliwości dostosowania hierarchicznych struktur administracji publicznej do wymagań efektywności, skuteczności i sprawności organizacyjnej oraz wyzwań, jakie stawiają im obywatele. W oparciu o postulowane przez badaczy kierunki zmian w instytucjach sektora publicznego wskazuje na teoretyczną możliwość zastosowania nowoczesnych struktur organizacyjnych obecnych w sektorze komercyjnym, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom coraz lepiej wyedukowanego i świadomego społeczeństwa sieci. Tłem dla przemyśleń są postulaty New Public Management, tłumaczonego jako "nowe zarządzanie publiczne" oraz New Public Governance, interpretowanego jako "dobre rządzenie" lub "dobre zarządzanie sferą publiczną" oraz zbliżenie instytucji publicznych do obywateli poprzez wykorzystanie technologii ICT (E-goverment). Wskazuje się również na możliwe konsekwencje wynikające z nowych rozwiązań organizacyjnych dla kultury organizacyjnej instytucji administracji publicznej i samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
EN
The article examines the evolution of organizational structures of public administration and JST which might serve as the purpose of increasing effectiveness of these organizations. It discusses the potential modifications of the traditional, hierarchical structures towards decentralized models in response to growing demands of the citizens. It highlights that new organizational structures might stimulate the flexibility of these organisations and enhance public engagement. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J. (2013), Nauka administracji, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Dobosz P. (2014), Savoir vivre administracji publicznej [w:] I. Niżnik-Dobosz, Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Difin, Warszawa.
 • Fołtyn H. (2007), Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Glinka B., Hensel P. (2006), Projektowanie organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Górniak J. (2012), Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mączyński M., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Surówka K., Szymczak R., Zachariasz I., Zawicki M. (2014), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Tom II. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Hensel P. (2012), Sektor publiczny - specyfika i metody zarządzania [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarzadzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kożuch B. (red), (2006), Problemy zarzadzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 • Modzelewski P., Opolski K. (red.) (2014), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa.
 • Mrówka R. (2013), Organizacja hiperarchiczna - czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, wyd. Antykwa, Kraków.
 • Oleksyn T. (2013), Filozofia a zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Pawlak Z., Smoleń A. (2008), Organizacja firmy. Projektowanie, budowa, usprawnianie, Poltext, Warszawa.
 • Sikorski Cz. (2013), Źródła i formy zachowań organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sikorski Cz. (2009), Kształtowanie kultury organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stępień M. (2008), Responsywna administracja publiczna, Wyd. A.Marszałek, Toruń.
 • Szczepańska K. (2013), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sześciło D., Niziołek M. (2014), Administracja współpracująca [w:] D. Sześciło, A. Mednis, M. Niziołek, J. Jakubek-Lalik, Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji. Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zybała A. (2013), Wyzwania w sektorze publicznym [w:] Animacja Życia Publicznego, Analizy i rekomendacje. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, nr 1(8).
 • Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej: https//:dsc.kprm.gov.pl/strategia-zzl, pobrane dnia 30.11.2014.
 • Pierścieniak A., Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych, file:///C:/Users/Sony/Downloads/26.pdf, pobrane dnia 30.11.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.