PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 36 (6) Współczesne instrumenty innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 137--151
Tytuł artykułu

Innowacje jako czynnik zwiększający wartość przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations as the Factor Increasing the Goodwill
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nałożenie się dwóch procesów, upowszechniania się koncepcji rozwijania przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej dzięki inwestycjom w kapitał ludzki, B+R i innowacje oraz wzrost popularności koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem zorientowanego na wzrost jego wartości było inspiracją do podjęcia badań zawartych w artykule. Praca zawiera odpowiedzi na postawione w niej trzy pytania badawcze: czy innowacje tworzone w lub dla przedsiębiorstwa mają wpływ na jego wartość rozumianą jako wartość rynkową, które zjawiska i zmienne są wrażliwe na fakt pojawienia się innowacji w przedsiębiorstwie i w jaki sposób je rejestrują oraz które metody szacowania wartości przedsiębiorstwa uwzględniają jego aktualne i przyszłe innowacje. (abstrakt oryginalny)
EN
Overlapping each other two processes, becoming widespread of concept developing the enterprise and building the competitive edge thanks to investments in human capital, B+R and innovations and the increase in the popularity of the concept of business administration orientated to the increase in its value was an inspiration to undertake the research included in the article. The work contains answers to three research questions put in it: whether created innovations in or for the enterprise affect its value understood as the market value, which phenomena and variables are sensitive to the fact of the appearance of the innovation in the enterprise and how they are registered as well as which methods of estimating the goodwill takes into account current and future innovations. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • [1] Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", 2002 nr 3, s. 55.
 • [2] Collis J., Innowacja albo śmierć. Bij swoje rekordy w życiu i w pracy, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o, Warszawa 2009.
 • [3] Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • [4] Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 25.
 • [5] Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 61.
 • [6] Herman A., Szablewski A., Wstęp [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999, s. 9.
 • [7] Herman A., Szablewski A., Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999, s. 13.
 • [8] Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 21 - 27.
 • [9] Koćwin L., Wprowadzenie. Makrootoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 13.
 • [10] Krzepicka A., Tarapata J., Innowacje jako czynnik budowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz 2_2012 podzielone/krzepicka tarapata.pdf], data dostępu 10.10.2015.
 • [11] Kuc B. R., Paszkowski J., Organizacja - wartości - zarządzanie [w:] red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Zarządzanie wartością organizacji, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 17.
 • [12] Kuczewska J., Efekty wewnętrzne współpracy klastrowej jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa [w:] red. A. Antonowicz, P. Antonowicz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2011, nr 4/6, s. 78.
 • [13] Maćkowiak E., Wartość przedsiębiorstwa w świetle mierników księgowych i opartych na wartości [w:] red. E. Urbańczyk, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe nr 635, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 35, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 513, 514.
 • [14] Matson J. V., Innovate or die. Personal Perspective on the Art of Innovation, Paradigm Press Ltd., Michigan 1996.
 • [15] Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 29.
 • [16] Matschke M. J., Brosel G., Wycena przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2011, s. 5
 • B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 21 - 25.
 • [17] Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce, PwC Polska sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers International Limited, [https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/raport_rd_2013.pdf], data dostępu 10.10.2015.
 • [18] Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 21 - 25.
 • [19] Nauka i technika w 2007 r., GUS Warszawa 2009.
 • [20] Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, PwC Polska sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers International Limited, [http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/oplacalnosc-inwestycji.html], s. 20, data dostępu 10.10.2015.
 • [21] Panfil M., Wyceny przedsiębiorstw w polskich realiach [w:] Wycena biznesu w praktyce, metody, przykłady, red. M. Panfil, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, s. 14.
 • [22] Panfil M., Szablewski A., Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 19 - 27.
 • [23] Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 143.
 • [24] Perlaki I., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983, s. 17.
 • [25] Podręcznik Frascati "Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 • [26] Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, INFOR, Warszawa 2001, s. 11.
 • [27] Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 24.
 • [28] Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 307.
 • [29] Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 33.
 • [30] Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 1999, s. 21 - 38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.