PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 102--121
Tytuł artykułu

Analiza strategiczna i kształtowanie strategii przedsiębiorstwa jednoproduktowego na przykładzie Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZL-WZM" w Warszawie SA

Autorzy
Warianty tytułu
A Strategical Analysis and Formation of the Strategy of One-Product Enterprise on the Example of Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie SA
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie wybranych aspektów metodycznych związanych z wykorzystaniem analizy strategicznej do kształtowania strategii konkretnego przedsiębiorstwa wytwarzającego jeden rodzaj produktu przeznaczonego na rynek zaopatrzeniowy. Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie SA, w wyniku procesów dostosowawczych stały się renomowanym producentem rozpylaczy do układów wtryskowych silników Diesla, działającym na rynku części zamiennych (tzw. Automotive Aftermarket), będących zamiennikami produktów oryginalnych. W artykule wykazano, że za pomocą stosunkowo prostych metod analizy i planowania strategicznego, przy braku szczegółowych i precyzyjnych informacji o konkretnym, wysoce wyspecjalizowanym segmencie produktowym rynku zaopatrzeniowego, można wypracować podstawowe decyzje strategiczne dotyczące optymalnej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa jednoproduktowego. Istotnym problemem strategicznym jest rozwarstwienie popytu na wyroby różnych generacji technologicznych. Analiza konkurencji wskazuje, że czołowi naśladowcy produktów oryginalnych muszą podążać za liderami technologicznymi, co stanowi kluczowy czynnik utrzymania pozycji konkurencyjnej markowego naśladowcy. Analiza za pomocą macierzy Ansoffa pozwala wskazać optymalną ścieżkę rozwoju, a za pomocą macierzy BCG wynikającą z tej ścieżki strategię produktu. Implikacją przyjętej strategii jest utrzymanie unikalnych zasobów i kompetencji oraz miejsc pracy. Artykuł ma charakter metodyczny oraz studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present some methodological aspects connected with the use of the strategical analysis for formation of the strategy of the specific enterprise manufacturing one type of the product destined for the procurement market. The Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie SA, in result of adjustment processes has become a renowned manufacturer of diesel engine fuel injector nozzles operating in the market for spare parts (the so-called automotive aftermarket), being substitutes of original products. In his article, the author showed that with the help of relatively simple methods of analysis and strategical planning, with lack of specific and precise information on the specific, highly specialised product segment of the procurement market, it is possible to work out basic strategical decisions related to the optimal path of development of the one-product enterprise. A crucial strategical problem is stratification of demand for products of different technological generations. The analysis of competitors indicates that the leading imitators of original products must follow the technological leaders, what is the key factor of retention of the competitive position of the brand imitator. The analysis with the help of Ansoff matrix allows indication of the optimal development path and with the help of the BCG matrix - the product strategy issuing from that path. An implication of the adopted strategy is retention of the unique assets and competences as well as jobs. The article is of the methodological and case study nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
102--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Ansoff H.I. (1965) Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Comp, New York.
 • Ansoff H.I. (1966), Management-Strategie, wydanie 1, Verlag Moderne Industrie, München.
 • Banaszyk P. (2011), Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Filipczuk J. (2008), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew.
 • Fudaliński J. (2002), Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Galata S. (2004), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gierszewska G., Romanowska M., (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gołaszewska-Kaczan U. (red.) (2000), Analiza strategiczna. Wybrane metody, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1991), Marketing Management, Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs.
 • Krupski R. (red.), (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Penc J. (2001), Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M. E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A. (2005), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.