PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 11 (CD) | 79--86
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju sportu na obszarach wiejskich

Warianty tytułu
Social and Economic Determinants of the Sports Development in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego celem jest modelowe ujęcie podjętego problemu i wskazanie strategicznych determinant rozwoju sportu na obszarach wiejskich oraz grup interesariuszy odpowiedzialnych za to w największym stopniu. Zaprezentowano uwarunkowania, które sprzyjają rozwojowi sportu i rekreacji fizycznej na terenach wiejskich w kontekście specyfiki tych obszarów. Ustalono, że siła ich wpływu jest relatywnie większa na zintegrowanych obszarach wiejskich, natomiast mniejsza na obszarach peryferyjnych. Opracowano autorski model, w którym uwarunkowania rozwoju sportu skategoryzowano w dwie części, tj. uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wśród uwarunkowań wewnętrznych jako kluczowy wskazano aspekt społeczny. Do istotnych uwarunkowań zewnętrznych należą: popularyzacja sportu, rządowe i lokalne programy wspierające rozwój sportu na wsi, rozwój turystyki oraz sukcesy polskich sportowców. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the conceptual paper is model approach to the problem and indication of strategic determinants of the sports development and responsible stakeholders groups in rural areas. The conditions fostering the sport development and physical recreation in specific rural areas were presented. The strength of their impact is relatively higher on integrated rural areas and lower in peripheral areas. An original model was developed in which the conditions for the sports development were categorized into two groups: internal and external conditions. The social aspect was indicated as the key internal factor. The important external factors include: sport popularization, government and local programs to support sport development in the country, tourism development and Polish sportsmen successes. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
79--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Basińska-Zych, A. i Bosiacki, S. (2011). Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej w wybranych państwach Unii Europejskiej. W: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu (349-372). Zeszyty Naukowe, (690); Ekonomiczne Problemy Usług, (79). Szczecin.
 • Baum, S. (2011). The tourist potential of rural areas in Poland. Eastern European Countryside, (17), 107-135.
 • Brodziński, Z., Borawska, M. i Lendo, P. (2013). Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich a jakość życia mieszkańców. W: Z. Brodziński (red.), Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego (5-26). Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB.
 • Center, J. i Dyduś, K. (2011). Środowiskowe uwarunkowania rekreacji w gminach powiatów wałeckiego, drawskiego i choszczeńskiego. W: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu (525-538). Zeszyty Naukowe, (690); Ekonomiczne Problemy Usług, (79). Szczecin.
 • FAPA (2012). Raport: Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Warszawa.
 • Gobillot, E. (2008). Przywództwo przez integrację. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Goleman, D., Boyatzis, R. i McKee, A. (2002). Naturalne przywództwo. Wrocław-Warszawa: Jacek Santorski - Wydawnictwa Biznesowe.
 • Greta, M. i Kostrzewa-Zielińska, T. (2011). Turystyka elementem aktywizacji gospodarczej regionów peryferyjnych - funkcjonowanie Euroregionu Beskidy. W: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu (35-50). Zeszyty Naukowe, (690); Ekonomiczne Problemy Usług, (79). Szczecin.
 • Hadzik, A. i Tomik, R. (2011). Turystyka sportowa w dokumentach strategicznych sportu i turystyki. W: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu (401-411). Zeszyty Naukowe, (690); Ekonomiczne Problemy Usług, (79). Szczecin.
 • Hoye, R., Smith, A., Westerbeek, H., Stewart, B. i Nicholson, M. (2006). Sport management. Burlington: Butterworth-Heinemann.
 • Jasiulewicz, M., Oczachowski, M. i Soroka, J.M. (2007). Menedżer-przywódca w organizacji gospodarczej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 • Kogut-Jaworska, M. (2011). Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych. W: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu (373-382). Zeszyty Naukowe, (690); Ekonomiczne Problemy Usług, (79). Szczecin.
 • Kotler, Ph. i Andreasen, A.R. (1996). Strategic marketing for nonprofit organizations. New Jersey: Prentice Hall.
 • Mallen, Ch. i Adams, L.J. (ed.) (2013). Event management in sport, recreation and tourism. New York: Routledge.
 • Mirek, J. (2011). Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju. W: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu (303-318). Zeszyty Naukowe, (690); Ekonomiczne Problemy Usług, (79). Szczecin.
 • Mullin, B.J., Hardy, S. i Sutton, W.A. (2000). Sport marketing. Champaign: Human Kinetics.
 • Puciato, D. (2011). Rola inwestycji sportowych i rekreacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w tworzeniu produktu turystycznego gminy Głuchołazy. W: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu (513-524). Zeszyty Naukowe, (690); Ekonomiczne Problemy Usług, (79). Szczecin.
 • Rakowska, J. i Wojewódzka, A. (2010). Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionu. Warszawa: MRR.
 • Ryba, B. (2000). Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi. Warszawa: Polska Korporacja Menadżerów Sportu.
 • Schwarz, E.C. i Hunter, J.D. (2008). Sport marketing, Burlington: Butterworth-Heinemann.
 • Szalczyk, Z. (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ocena PROW 2007-2013 w części działań samorządowych. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa: www.zgwrp.pl/attachments/article/575/PROW%202014_2020-dzialania%20dla%20JST.pdf (01.05.2015).
 • Wakefield, K.L. (2007). Team sports management. Elsevier: Butterworth-Heinemann.
 • Waśkowski, Z. (2007). Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Waśkowski, Z. (2011). Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie. W: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji (23-32). Zeszyty Naukowe, (690); Ekonomiczne Problemy Usług, (79). Szczecin.
 • Watt, D.C. (2003). Sports management and administration. London: Routledge.
 • Wilkin, J. (2007). Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. W: Ekspertyzy do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (t. 1). Warszawa: MRR.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.