PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 3, cz. 3 Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym | 143--154
Tytuł artykułu

Rola relacji z pracą oraz wybranych zmiennych osobowościowych w poczuciu zadowolenia z życia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Relationship witch Work and Selected Personality Variables in the Perception of Life Satisfaction
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the results of studies aimed at determining the role of the relationship with the work and selected personality factors with a sense of satisfaction with life. The essence of this study was to examine the relationship between satisfaction with life with the gender and age of the subjects and the relationships between a person to their work and the effect of this relationship on satisfaction with life. During the study, it was also attempted to determine which of the analyzed variables (coercion and satisfaction experienced while working, sense of self-efficacy, dispositional affect, level of impulsivity) act as predictors of life satisfaction(original abstract)
W ostatnich latach pojawiły się liczne badania dotyczące jakości życia, poczucia dobrostanu czy zadowolenia z życia. Pojęcia te bywają stosowane zamiennie i bywają też różnie definiowane. W oszacowaniu jakości życia uwzględnia się dwa aspekty: obiektywny i subiektywny. Pierwszy z nich opiera się na wskaźnikach ilościowych takich jak, dochody, wydatki, najniższa płaca, zaś drugi na opiniach, odczuciach i przekonaniach osób badanych. Zdaniem niektórych badaczy [Campbell 1976,] jakość życia zależy od stopnia zaspokojenia potrzeb w obrębie istotnych dla jednostki dziedzinach życia takich jak małżeństwo, rodzina, praca, czas wolny. Natomiast zdaniem A. Zalewskiej [2005, 245-259], jakość życia człowieka zależy od tego czy i jak realizuje on swoje życiowe zadania. Na zadowolenie z życia składają się doświadczenia emocjonalne wynikające z realizacji tych zadań oraz z tej perspektywy porównania siebie z innymi. Nieco szerzej traktuje jakość życia Z. Ratajczak [2007 ss. 153-169]. Autorka uważa, że jakość życia jest efektem relacji między realizacją i stopniem zaspokojenia własnych potrzeb a wymaganiami i zasobami otoczenia. Może przynieść zadowolenie i pozytywne emocje, gdy nie narusza zasobów jednostki i umożliwia realizację jej potrzeb. Niezadowolenie pojawia się, gdy istnieje nieadekwatność między potrzebami i zasobami (pochodzącymi od wewnątrz od jednostki, jak i od zewnątrz od otoczenia). W poniższych badaniach uwzględniono indywidualny punkt widzenia jakości własnego życia przyjmując, iż zadowolenie życia jest zatem subiektywną afektywną oceną wyrosłą na bazie osobistej hierarchii potrzeb i stopnia ich zaspokojenia z uwzględnieniem zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Blaszczynski A., Nower LA. (2002), Pathways model of problem and pathological gambling, Addiction, 97(5), 487-499.
 • Blaszczynski A., Nower L. (2006), Gambling and impulse disorders, [w:] F. Andrasik (ed.), Comprehensive Handbook of Personality and Psychopathology, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Brzozowski B., Watson D., Clark L.A. (2010), Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN: polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Ann Clark: podręcznik, Pracownia Testow Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Cloninger R.C. (1997), A psychobiological model of personality and psychopathology, "Journal of Psychosomatic Medicine", 37/2, 91-102.
 • Eysenck H. J., Eysenck M. W. (1985), Personality and individual differences: a natural science approach, Plenum Press, New York.
 • Eysenck S.B., Eysenck H. J. (1978), Impulsiveness and venturesomeness: their position in a dimensional system of personality description, "Psychological Report", 43 (3), 1247-1255.
 • Finogenow M. (2008), Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z życia w wieku emerytalnym - wyniki modelowania równań strukturalnych, "Polskie Forum Psychologiczne", t. 13, nr 2, 82-95.
 • Golińska L., Polska adaptacja skali UPPS Whiteside'a i Lynama do badania impulsywności, (w druku).
 • Gray J. A. (1987), Perspectives on anxiety and impulsivity: A commentary, "Journal of Research in Personality", 21, 493-509.
 • Jakubczyk A., Wojnar M. (2009), Impulsywność - definicje, teorie, modele. "Postępy Psychiatrii i Neurologii", 18(4), 349-356.
 • Juczyński Z. (2009), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testow Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa.
 • McCrae R. R., & Costa P. T., Jr. (1991), Adding Liebe und Arbeit: The full Five-Factor model and wellbeing, "Personality and Social Psychology Bulletin", 17, 227-232.
 • Mudyń K., Weiss A. (2010), Satysfakcja z życia u osób w wieku senioralnym a orientacje życiowe i deklarowane wartości, "Społeczeństwo i Rodzina", nr 22.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Spence J.T. Robbins A.S.(1992), Workaholism: Definition, measurement and preliminary results. Journal of Personality Assessment,58, ss. 160-178
 • Straś-Romanowska M. (2005), Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę, [w:] M. Straś-Romanowska, K. Lachowicz-Tabaczek, A. Szmajke (red.), Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej, Kolokwia Psychologiczne, 13, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa, 261-274.
 • Whiteside S.P., Lynam D.R. (2009), Understanding the Role of Impulsivity and Externalizing Psychopathology in Alcohol Abuse, Application of the UPPS Impulsive Behaviour Scale, Personality disorders, "Theory, Research and Treatment", 5(1), 69-79.
 • Whiteside S.P., Lynam, D.R. (2001), The Five Factor Model and Impulsivity: using a structural model of personality to understand impulsivity, "Personality and Individual Differences", 30, 669-689.
 • Zalewska A. (2005), Transakcyjny model jakości życia - założenia, wyniki badań, dalsze hipotezy, [w]: M. Straś-Romanowska, K. Lachowicz-Tabaczek, A. Szmajke (red.), Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej, "Kolokwia Psychologiczne", 13, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa, 245-259.
 • Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K. (2010), Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości - w świetle rodzimych doniesień badawczych, "Psychogeriatria Polska", 7(1),11-16
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.