PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 5, cz.3 Zarządzanie logistyczne | 111--126
Tytuł artykułu

Controlling w logistyce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Controlling in Logistic Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach pojawiających się wyzwań rynkowych oraz silnej konkurencji krajowej i zagranicznej. Konieczność poszukiwania nowych rozwiązań nie tylko technicznych i technologicznych skłania przedsiębiorstwa do koncentrowania się na obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Dokładne i szczegółowe rozeznanie własnych zasobów oraz określenie kierunków doskonalenia ma na celu poprawę rentowności, podniesienie jakości oferowanych produktów i usług oraz lepsze wykorzystanie wiedzy. Główne obszary konkurowania współczesnych przedsiębiorstw skupiają się obecnie na logistyce oraz doskonaleniu procesów logistycznych.Obserwowany znaczący wkład logistyki w sukces finansowy przedsiębiorstwa skłania do poszukiwania nowych metod doskonalenia działań logistycznych przedsiębiorstwa. Umiejętność zaplanowania i realizacji optymalnego przepływu strumienia dóbr materialnych i informacji decyduje o osiągnięciu zwycięstwa konkurencyjnego oraz, ogólnie mówiąc, wyższej niż przeciętna efektywności organizacji. Jedną z bardziej uniwersalnych metod zarządzania logistyką przedsiębiorstwa może stać się controlling. Termin controlling w literaturze przedmiotu nie jest zdefiniowany w sposób jednoznaczny i można spotkać jego różnorodne interpretacje. Ogólnie przez controlling należy rozumieć zorientowany na wynik proces sterowania, realizowany poprzez planowanie, kontrolę i ciągłą sprawozdawczość. W ujęciu bardziej kompleksowym controlling tworzy system wzajemnie określonych przedsięwzięć, zasad, technik i metod służących systemowi sterowania i kontroli. Celem artykułu jest prezentacja zadań controllingu w logistyce, który zapewnia możliwość analizy oraz określenia sposobów doskonalenia procesów logistycznych. Przedstawiono przykład zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie MSP z branży cukierniczej. Badania własne prowadzono w latach 2000-2009 wśród 10 przedsiębiorstw z sektora MSP metodą obserwacji, obserwacji uczestniczącej, rozmów z ekspertami oraz badań literaturowych. Sformułowano hipotezę badawczą, którą następnie weryfikowano.(fragment tekstu)
EN
Controlling management of logistic activity in enterprise is not limited to the observation of some indexes only. Based on observing changing of effectiveness indexes can be described of development of strategic idea of enterprise and earlier identify of disruptions of realization of each goals of logistic strategy. The controlling system is the useful instrument of complex monitoring and control of logistic processes, which decides about market advantages of enterprise.(original abstract)
Rocznik
Strony
111--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Chachuła D. (2009), Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa.
 • Dwiliński L. (2006), Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Warszawa.
 • Marciniak S. (2001), Controlling, filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa.
 • Marciniak S. (2008), Controlling. Teoria zastosowania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (2004), Zakres controllingu w przedsiębiorstwie [w:] E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Janczewska D. (2012), Zastosowanie controllingu w zarządzaniu marketingowologistycznym przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, Wyd. AHE w Łodzi, t. 15/2012, ss. 28-42.
 • Jędralska K. (2005), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - nowe wyzwania, cz.1, "Logistyka", nr 1/2005, ss.14-17.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2007), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (2004), Zakres controllingu w przedsiębiorstwie [w:] E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.) (2009), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Shaw D. (2006), The role of it management resources in the development of small entrepreneurial firm customer relationship capabilities, "Academy of Entrepreneurship Journal", January, <http://findarticles.com/p/articles> 15.12.2012.
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (1999), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2000), Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin.
 • Sułkowski Ł., Morawski P. (2012), Wirtualizacja procesów logistycznych [w:] Kolasińska-Morawska K. (red.), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIII, zeszyt 16, SAN.
 • Weber J. (1990), Einfurungin das Controlling, W. Sammlung Poeschel No 133. C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Vollmuth H.J. (2000), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.