PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 23 | 195--210
Tytuł artykułu

Ekoturystyka jako obszar działalności podmiotów ekonomii społecznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ecotourism as an Area of Activity of Social Economy Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest omówienie, jak polskie podmioty ekonomii społecznej wykorzystują ekoturystykę do realizacji swoich zadań. Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu omówiono tylko jeden przykład. Dodatkowo opracowanie ma wykazać, że działalność ta pozwoliła na osiągnięcie sukcesu gospodarczego przedsiębiorstwu społecznemu oraz wpłynęła na rozwój lokalnej społeczności. Podczas przygotowywania artykułu wykorzystano dostępne źródła literatury krajowej i zagranicznej, materiały z portalu poświęconego ekonomii społecznej oraz informacje udostępnione przez omawiane podmioty. Wśród metod zastosowanych podczas badania problemu znalazły się: analiza literatury oraz studium przypadku(fragment tekstu)
EN
The article discusses the use of ecotourism in the activity of social economy enti-ties. Ecotourism is a way of sustainable local development, the opportunity for revival and rebirth of the local communities, growth of citizens' entrepreneurship and reduction of the social and economic problems that precious natural and cultural areas of Poland face. Its purpose is to discuss such projects in Poland and to demonstrate that they can impact positively on the development of local communities. As an example of this kind of initiative is shown in detail the activity of the company called Zielony Rower Przedsiębiorstwo Społeczne created by Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska. In article preparation were used various sources of literature, information collected on the website devoted to the social economy, documents and elaborations of the Foundation. The case study was the basic research method.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Strony
195--210
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Alter K.S., Przedsiębiorstwo społeczne w szerszym kontekście, w: Wygnański J.J. (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa 2008.
 • Bohdziewicz-Lulewicz M., Sutuła J., Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju re-gionu oraz społeczności lokalnych, "Ekonomia Społeczna". Wydanie specjalne, 2012, nr 2, s. 51-63.
 • Brelik A., Marketing terytorialny a kreowanie regionów, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2010, nr 3(52), s. 322-328.
 • Cyło A., Zielony Rower - firma na turystycznym szlaku, "Biznes i Etos", 2012, nr 3, s. 14-16, http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/1796/zielony-rower-firma-na-turystycznym-szlaku (dostęp 20.11.2014).
 • Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywi-stość, w: "Ekonomia społeczna" II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej Kraków 2004, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 • Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, w: J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój. Skrypt 1, MSAP UE w Krakowie, Kraków 2008, s. 11-25.
 • Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, w: Hausner J. (red.), Przedsiębior-stwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UE w Krakowie, Kraków 2008.
 • Kazimierczak T., Zrozumieć ekonomię społeczną, w: T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Kazior B., Jarzębska A., Gałek O. (red.), Firma społeczna w rozwoju lokalnym. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, Kraków 2008.
 • Kaźmierczak T., Przybysz I., Potkańska D., Przedsiębiorstwa społeczne: czynniki trwałości. Raport z I fazy monitoringu przedsiębiorstw społecznych, Warszawa 2011, http://centrumklucz.pl/cwps/wp-content/uploads/Przedsiebiorstwa_spoleczne_-_czynniki_trwalosci.pdf (dostęp 12.11.2014).
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, Monitor Polski Dziennik 2014 r., poz. 811, t. 1.
 • Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2, s. 10-35.
 • Para A., Zasady zrównoważonego rozwoju turystyki - bariery i szanse dla branży turystycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 2013, 11(1), s. 5-15.
 • Pearse J., Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London 2003.
 • Plan rozwoju lokalnego powiatu leskiego na lata 2004-2013, Starostwo Powiatowe w Lesku, Fundacja Wiedza i Rozwój, Nowy Sącz 2004, www.starostwolesko.home.pl/. /plan_rozwoju_lokalnego_powiatu_leski (dostęp 18.11.2014).
 • Prądnicki C., Wykluczeni, "Biznes i Etos", 2012, nr 3, s. 4-5.
 • Pyzocha B., Przedsiębiorczość i podejmowane inicjatywy na szlaku Greenway "Zielony Ro-wer", wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Greenways "Rozwój przedsiębior-czości na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne - Szlaki Greenways", Lublin 20-23.10.2014, http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl /PROJEKTY_2014/Szlaki_Greenways/Bogus%C5%82aw_Pyzocha_PL.pdf (dostęp 20.12.2014).
 • Raftowicz-Filipkiewicz M., Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy, "Nauki o Zarządzaniu" 2013, nr 1(3), s. 57-68.
 • Szpak J., Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej "Zielony Rower" zaprasza, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/273757.html (dostęp 15.10.2014).
 • Québec Declaration on Ecotourism, World Ecotourism Summit, Québec 19-22 May, 2002, http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf (dostęp 14.11.2014).
 • Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Zaręba D., Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.