PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (1) | 117--129
Tytuł artykułu

Macroeconomic Consequences of New Prudential Regulation in the Banking Sector

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Makroekonomiczne konsekwencje nowych regulacji ostrożnościowych w sektorze bankowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article presents the impact of new prudential regulations for banking sector and their implications for GDP growth rate. Amongst large numbers of new financial regulations that have been created in recent years, the impacts of Basel III and CDR IV/CRR was chosen for analysis. This article was created for reviewing purposing. The aim of the paper is to create a structured section of macroeconomic effects of Basel III (CRD IV/CRR). So far, the results of researching the effects of the changes on the economy and the banking system analyzed by different institutions - have led to different conclusions, which justifies the need to collect and compare these results. However, it must be noted that conducting such studies is difficult due to various assumptions that are implemented. The main objective of paper was to assess the impact of new prudential regulations for banking sector. Furthermore, it discusses the channels through which changes in regulations translate into economic growth and other macroeconomic indicators. Additionally, an analysis of the macroeconomic impact of these changes in relation to the economies of the world and domestic market was conducted. The results obtained lead to conclusions that the consequences of new regulations will lead to slight decline in future growth of economy. Therefore, there are questions which arise regarding the desired degree for regulation, its scope, scale, and time period that the standards should be maintained. (original abstract)
W artykule przedstawiono wpływ nowych regulacji ostrożnościowych na rozwój sektora bankowego i tempo wzrostu PKB. Analizą objęto przede wszystkim regulacje związane z wprowadzeniem Bazylei III i CRD IV / CRR. Celem artykułu są przegląd dotychczasowych badań w tym zakresie i próba uporządkowania wniosków płynących z dotychczasowych rozważań. Jak dotąd wyniki badania wpływu nowych regulacji na gospodarkę i system bankowy często prowadziły do różnych wniosków, co uzasadnia potrzebę gromadzenia i porównywania tych wyników. Jednak należy zauważyć, że porównywanie takich badań jest trudne ze względu na różne założenia, które są dokonywane. Głównym celem pracy była ocena wpływu nowych regulacji ostrożnościowych na funkcjonowanie sektora bankowego. Ponadto omówiono kanały transmisji, przez które nowe przepisy przekładają się na tempo wzrostu gospodarczego i inne wskaźniki makroekonomiczne. Przeprowadzono analizę wpływu tych zmian zarówno w odniesieniu do gospodarki krajowej, jak i światowej. Uzyskane wyniki prowadzą do konkluzji, że wprowadzenie nowych regulacji doprowadzi do nieznacznego spadku przyszłego wzrostu gospodarczego. W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące pożądanego stopnia regulacji, jej zakresu, skali i czasu utrzymania. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
117--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Angelini P., Clerc L., Cúrdia V., Cambacorta L., Gerali A., Locarno A., Motto R., Roeger V., van den Heuvel S., Vlček J., Basel III: Long-term Impact Economic Performance and Fluctuations, "Federal Reserve Bank of New York Staff Reports" 2011/485.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Results of the Comprehensive Quantitative Impact Study, Bank for International Settlements, Basel 2010.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems - Revised Version, Bank for International Settlements, Basel 2011.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools, Bank for International Settlements, Basel 2013.
 • Cosimano T.F., Hakura D.S., Bank Behavior in Response to Basel III: A Cross-country Analysis, "IMF Working Papers" 2011, WP/11/19.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, OJ L 176.338 (CRD IV).
 • European Banking Federation, Principles for a Successful Future of Banking in Europe, Brussels 2010.
 • European Commission, European Financial Stability and Integration, Brussels 2014.
 • European Central Bank, Financial Integration in Europe, 2014.
 • Elliott D.J., Quantifying the Effects of Lending Increased Capital Requirements, Brookings Institution 2009, www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2009/9/24%20capital%20elliott/0924_capital_elliott.pdf (last viewed 19.09.2014).
 • Elliott D.J., A Further Exploration of Bank Capital Requirements: Effects of Competition from other Financial Sectors and Effects of Size of Bank or Borrower and of Loan Type, Brookings Institution 2010, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/1/29%20capital%20elliott/0129_capital_requirements_elliott.pdf (last viewed 19.09.2014).
 • European Commission, Economic Impact of Changes in Capital Requirements in the Euro-area Banking Sector, "Quarterly Report on the Euro Area" 2011/1.
 • Gafrikova V., Milic-Czerniak R., Bazylea III - zmiany kapitałowe i ich konsekwencje, "Bezpieczny Bank" 2011/4.
 • Gemzik-Salwach A., Skutki regulacji Bazylei III dla sektora bankowego i gospodarki, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia" 2012/26.
 • Hannoun H., The Basel III Capital Framework: A Decisive Breakthrough, Bank for International Settlements, Hong Kong 2010.
 • Institute of International Finance, The Cumulative Impact on the Global Economy of Changes in the Financial Regulatory Framework, Washington 2011.
 • Kalicki K., Wpływ Bazylei III/CRD4 na sytuację sektora bankowego, 2014, http://alterum.pl/pdf/Dr_hab_Krzysztof_Kalicki.pdf (last viewed 19.09.2014).
 • Karkowska R., Koszty ekonomiczne ryzyka systemowego na rynku finansowym, "Problemy Zarządzania" 2012/4.
 • King M.R., Mapping Capital and Liquidity Requirements to Bank Lending Spreads, "BIS Working Papers" 2010/324.
 • Kochaniak K., Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III, "Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne" 2011/11.
 • Kornasiewicz A., Halesiak A., Konsekwencje kryzysu w strefie euro dla polskiego i europejskiego sektora bankowego, Głos w e-debacie zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową 2011.
 • MAGG, Assessing the Macroeconomic Impact of the Transition to Stronger Capital and Liquidity Requirements - Final Report, Bank for International Settlements, Basel 2010.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M., Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy - wnioski dla Polski, Narodowy Bank Polski, "Materiały i Studia" 2014/305.
 • Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M., Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks, "Gospodarka Narodowa" 2013/7-8.
 • Miklaszewska E., Duże banki w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, [in:] ed. I. Pyka, J. Cichorska , Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Miklaszewska E., Banki na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Narodowy Bank Polski, Opinia NBP w sprawie dokumentu konsultacyjnego Komisji Europejskiej "Possible Further Changes to Capital Requirements Directive", Warszawa 2010.
 • Olszak M., Polityka ostrożnościowa w ujęciu makro, "Problemy Zarządzania" 2012/4.
 • Przychodzeń J., Europejskie rynki finansowe w obliczu globalnego kryzysu, "Problemy Zarządzania" 2012/4.
 • Rosati D.K., Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, "Bank i Kredyt" 2014/45.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, OJ L 176.1 (CRR).
 • Ruthenberg D., Landskroner Y., Loan Pricing under Basel II in an Imperfectly Competitive Banking Market, "Journal Banking & Finance" 2008/12.
 • Slovik P., Cournède B., Macroeconomic Impact of Basel III, OECD Economics Department Working Papers 2011.
 • Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, ed. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.
 • Szymańska G., Wpływ rozwoju regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej na bezpieczeństwo, aktywność i efektywność banków, "Bezpieczny Bank" 2011/4.
 • Szymański K., Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro dla europejskiego i polskiego sektora bankowego, referat wprowadzający Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową do edebaty, 2011.
 • Wdowiński P., Makroekonomiczne skutki wyższych standardów kapitałowych: Analiza symulacyjna dla Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.