PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 9, cz. 1 Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej | 29--41
Tytuł artykułu

Rola wiedzy w kreowaniu e-biznesu w sektorze mikroprzedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Knowledge in Creation of E-Business in Microenterprise Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrastająca rola e-biznesu narzuca konieczność poszukiwania wiedzy zarówno o rynku, jak i o metodach oddziaływania na klientów. Zastosowanie tradycyjnego marketingu nie zapewnia osiągnięcia przewag rynkowych i w odniesieniu do sektora mikroprzedsiębiorstw wymaga bardziej dynamicznych metod i instrumentów analizy otoczenia, jak i rozpoznawania potrzeb klientów. Celem referatu było przedstawienie roli wiedzy w kreowaniu e-biznesu, zwłaszcza w sektorze mikroprzedsiębiorstw, oraz omówienie badań własnych prowadzonych wśrod firm MŚP z województwa mazowieckiego. Przedstawione zostały wyniki badań literaturowych oraz badań własnych w grupie przedsiębiorstw z sektora MŚP. Dobór próby był celowy i obejmował 24 przedsiębiorstwa. Sformułowano następujące hipotezy badawcze: a) Hipoteza: działalność e-biznesowa wspomaga realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa i może być dopasowana do branży, gałęzi przemysłu. b) Hipoteza: do kreowania e-biznesu oraz prawidłowego wykorzystania jego możliwości niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin oraz umiejętność zarządzania nią. (fragment tekstu)
EN
Growth of meaning of e-business in activity of SMMEs needs more wide recognizing of phenomenon. The basic of definitions of e-business explained the essence a new type of market activity of SMMEs. The aim of e-business is realization of transaction of products or services and flow of information is realized in virtual space. The goal of article is presentation of role of knowledge in creation of e-business in SMMEs and presentation of researched based on literature and own researched of 24 SMEs from Mazovian region. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Adam M. (2014), W rozszerzonej rzeczywistości, "Logistyka a Jakość", nr 4 (88).
 • Bachnik K. (2013), Zasoby informacyjne i zarządzanie wiedzą jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw [w:] A. Skowronek-Mielczarek (red.), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Davis C.H., Vladica F., Micro-Enterprises´s. Use of Internet Technologies and E-business Solutions a Structural Model of Sources of Business Value.
 • Drucker P. (2009), Menedżer skuteczny, wyd. MT Biznes, Warszawa.
 • Hejduk I.K., Korczak J. (red.) (2006), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Herman A. (2003), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Olszański M., Piech K. (red.) (2012), E-biznes - innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, wyd. PARP, Warszawa.
 • Pastuszak Z., (2005), Przedsiębiorstwo wirtualne [w:] (red.) Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy - od internacjonalizacji do globalizacji, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Perechuda K. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Krakow.
 • Raport MNiSW (2006), Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych - Raport, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Report of Department of Enterprise (2004), E-business Strategy, Optimising usage of ICTs by Irish SMEs and Micro Enterprises, Trade and Employment, Ireland Project Group, Ireland.
 • Sułkowski Ł. (2012), Wieloznaczność kultury organizacyjnej [w:] Woroniecki J., Prysiński Ł.(red.), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości - aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, wyd. PARP, Warszawa.
 • Zakrzewski L., Kamińska B. (2011), Bussines Intelligence a zarządzanie wiedzą [w:] A.Bartoszewicz (red.), Informatyka w zarządzaniu-szanse i zagrożenia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XII, z.1, SWSPiZ, Garwolin - Łodź.
 • Żołnierski A. (2005), Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • http://www.e-biznes.net/e-biznes, dostęp: 2 kwietnia 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.