PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 9, cz. 1 Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej | 43--56
Tytuł artykułu

Ocena stanu zaawansowania zarządzania wiedzą w Bałtyckim Klastrze sEaNERGIA

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Progres of Knowledge Management in Baltic Cluster sEaNERGIA
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie poziomu rzeczywistego zaawansowania inicjatyw, procedur i systemów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach - będących członkami Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA. Artykuł składa się dwóch części. Część teoretyczna zawiera przegląd popularnych definicji zarządzania wiedzą, opis istoty systemów zarządzania wiedzą oraz ich generacji. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych w zakresie oceny stanu zaawansowania tej problematyki w badanych przedsiębiorstwach. Ponadto autor, w oparciu o zgromadzony i przestudiowany materiał teoretyczny i badawczy, postawił tezę o istotnym wpływie ponoszonych nakładów na zarządzanie wiedzą na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów badanych przedsiębiorstw. Wyniki badań potwierdzają ją: w zależności od wielkości przedsiębiorstwa przedstawiono modele regresji liniowej i nieliniowej. Obliczenia zrealizowano z użyciem pakietu STASTISTICA PL 6.0. (fragment tekstu)
EN
This paper presents the problem of knowledge management in the enterprise. This article is divided into two parts: theoretical and empirical, which form a logical whole. In the theoretical presents the most important definitions of knowledge management, the essence of knowledge management system (KMS) and their generations. The empirical part contains the results of research shows by the author in 2014 of a select group of companies - members of the Baltic Cluster sEaENERGIA. It was found that the severity of the problems is diverse and stressed that knowledge management can translate into improved business performance and improving the competitive advantage. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Comitete Europeen de Normalisation (CEN), European Guide to Good Practice, "Knowledge Management", nr 5.
 • Dajczak K. (2008), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przemyśle stoczniowym [w:] Skrzypek E., Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gołuchowski J. (2005), Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. (2002), Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w:] Wawrak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 5., Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakow.
 • Jashpara A. (2006) , Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Jóźwik A. (2006), Zarządzanie wiedzą jako sposób ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników na przykładzie firmy Schenker [w:] Gołebiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunkow Ekonomicznych, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2007), Kapitał intelektualny w procesach zarządzania wiedzą: relacje i czynniki, "Problemy Zarządzania", nr 4(18).
 • Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 • Maier R. (2002), Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer, Berlin - Heidelberg.
 • Mikuła B. (2005), Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Morawski M. (2006), Kluczowe przesłanki zarządzania wiedzą [w:] Kobyłko G., Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na widzę, Difin, Warszawa.
 • Murray P., Meyers A. (1997), The Fact about Knowledge Information Strategy - Special Report.
 • Mc Elroy M. (2003), The New Knowledge Management: Complexity, Learning and Sustainable Innovation, MA: KMCI Press, Butterworth-Heinemann, "Information Research", No. 8(2), Boston.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York.
 • Potocki A. (red.) (2011), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakow.
 • Probst B., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Krakow.
 • Strojny M. (1999), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakow.
 • Strojny M. (2000), Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 10.
 • Schermerhorn J.R. (2008), Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 • Skrzypek A. (2015), Zarządzanie wiedzą w ujęciu teoretyków oraz opinii przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Soo C., Devinney T.M., Midgley D. and others (2009), Knowledge Management: Philosophy, Process and Pitfals, University of California, Berkley, Haas School of Business.
 • Tabaszewska E. (2012), Wprowadzenie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Toffler A. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Woźniak K. (2003), Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [w:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz J. (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • www.seaenergia.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.