PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 61 nr 4 Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw | 105--113
Tytuł artykułu

Formalizacja praktyk społecznie odpowiedzialnych w sektorze MŚP - faza przygotowawcza. Studium przypadku

Warianty tytułu
The Initial Phase of Formalizing Socially Responsible Practices in SMEs - A Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena potencjału wybranego przedsiębiorstwa działającego w sektorze MŚP w zakresie społecznej odpowiedzialności, a także zaprezentowanie sporządzanej w toku prac badawczych mapy drogowej, w której zawarto rekomendacje dla zarządzających co do formalizacji (i optymalizacji) praktyk społecznie odpowiedzialnych. Badania przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Ponadto wykorzystano informacje prasowe, materiały publikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz inne publikacje poruszające wybraną tematykę. Zastosowano następujące metody badawcze: badanie ankietowe, SWOT i metodę mapy drogowej. W konkluzji wskazano na znaczny potencjał przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności umożliwiający osiąganie korzyści rynkowych i stwierdzono, że dotychczasowe niesformalizowane praktyki społecznie odpowiedzialne w przedsiębiorstwie nie były traktowane jako obszar objęty zarządzaniem strategicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to provide an assessment of the potential of a company (operating in the SME sector) in the area of social responsibility. The paper presents the road map, which contained recommendations for managing the formalization (and optimization) of socially responsible activities. The study was conducted on the basis of information obtained directly from within the company. In addition, press releases and materials published on the website of the company were analyzed, as well as, other publications that address the topic. The research process applied the following methods: survey, SWOT and road mapping. The conclusion indicates a significant potential for the company in terms of corporate social responsibility, enabling the achievement of certain market benefits. It is emphasized, however, that the existing, informal CSR activities are not regarded as an area of strategic management within the company.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • A Road Map for CSR Governance, Strandberg Consulting, 2008, http://corostrandberg.com/publications/ corporate-social-responsibility/roadmap-for-csr-governance [25.04.2013].
 • Bonifant B.C, Arnold M.B., Long F.J., Gaining Competitive Advantage through Environmental Investments, "Business Horizons" 1995, July-August.
 • Davis K., Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?, "California Management Review" 1960, nr 2.
 • Dechant K., Altman B., Environmental Leadership: From Compliance to Competitive Advantage, "Academy of Management Executive" 1994, nr 8(3).
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_ en.htm [25.06.2013].
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Brussels 25.10.2011 r., COM (2011) 681 wersja ostateczna, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2011:0681:FIN:PL:PDF [25.06.2013].
 • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, PARP, Warszawa 2011, www.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf [14.04.2013].
 • Questionnaire to raise SME awareness of CSR, European Commission, Brussels 2005, http://ec.europa. eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/files/csr/campaign/documentation/download/ questionaire_en.pdf [14.04.2013].
 • Salzmann O., Ionescu-Somers A., Steger U., The Business Case for Corporate Sustainability: Literature Review and Research Options, "European Management Journal" 2005, nr 23(1).
 • Shrivastava P., Greening Business: Profiting the Corporation and the Environment, Thomson Executive Press, Cincinnati 1996.
 • www.files/csr/campaign/documentation/download/questionaire_en.pdf [14.04.2013]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.