PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 203--216
Tytuł artykułu

Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności do konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania)

Autorzy
Warianty tytułu
Business Services in Raising Abilities to Compete by Enterprises Using Them (Research Findings)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy usługi biznesowe przyczyniają się do podnoszenia poziomu konkurencyjności korzystających z nich firm. Tak sformułowany cel zrealizowano na podstawie wyników badania przeprowadzonego metodą wywiadów bezpośrednich na ogólnopolskiej próbie 500 podmiotów gospodarczych. Zidentyfikowano zarówno znaczenie usług biznesowych w zwiększaniu zdolności do konkurowania na tle innych narzędzi służących temu celowi, jak i sposoby uzyskiwania dzięki nim przewagi konkurencyjnej. Scharakteryzowano także rolę różnych rodzajów usług w zwiększaniu konkurencyjności ankietowanych firm. Rodzime przedsiębiorstwa charakteryzują się niskim poziomem świadomości odnośnie do możliwości wykorzystania innowacyjnych usług biznesowych do kreowania konkurencyjności i chętniej wykorzystują inne sposoby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie respondenci wskazywali na wiele korzyści uzyskiwanych z zakupu usług biznesowych (np. wzrost sprzedaży, lepsze rozpoznania potrzeb klientów, podnoszenie wizerunku firmy itp.), które mogą stanowić skuteczne narzędzie konkurowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author undertook an attempt to answer the question whether business services contribute to raising the level of competitiveness of the companies using them. The so formulated objective was implemented on the grounds of findings of the research carried out by the method of direct interviews on the national sample of 500 economic entities. There were identified both importance of business services in increasing abilities to compete against the background of other tools serving this objective and ways of gaining owing to them competitive advantage. There was also characterised the role of various types of services in increasing competitiveness of the surveyed firms. National enterprises are characterised by a low level of awareness of the possibilities to make use of innovative business services to create competitiveness and they more readily make use of other ways of gaining competitive advantage. At the same time, respondents indicated many benefits gained from purchase of business services (e.g. growth of sales, better recognition of customers' needs, improvement of company's image, etc.) which may be an efficient tool of competing. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
203--216
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
  • Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dąbrowska A., Kuczewska L., Masłowski A. (2004), Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, praca wykonana na zlecenie Departamentu Regulacji Wewnętrznego Obrotu Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
  • Kuczewska L. (2006), Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, IRWiK, Warszawa.
  • Majchrzak M. (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.